Институт ЕАП 01

Въпросник
към онлайн семинара "Ментор за психично здраве" (MHM)
От 12.09.2022 г. от 9:00 до 13:00 часа.

Бихте ли ни помогнали да подобрим офертата си за семинар?
Моля, отделете няколко минути, за да отговорите на нашите въпроси.
Благодаря ви много за отделеното време!