Πολιτική απορρήτου

Ινστιτούτο EAP εταιρεία συμβούλων διαχείρισης GmbH

1. Προστασία δεδομένων με μια ματιά

Γενικές πληροφορίες

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχουν μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας ταυτοποίηση. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων που παρατίθεται κάτω από αυτό το κείμενο. 

Συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;

Η επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο πραγματοποιείται από τον διαχειριστή του ιστότοπου. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή στην ενότητα "Πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο επεξεργασίας" της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

 

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Αφενός, τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν μας τα παρέχετε. Αυτά μπορεί, για παράδειγμα, να είναι δεδομένα που εισάγετε σε μια φόρμα επικοινωνίας.

Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα ή με τη συγκατάθεσή σας από τα συστήματα πληροφορικής μας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Πρόκειται κυρίως για τεχνικά δεδομένα (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα ή χρόνος προβολής της σελίδας). Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται αυτόματα μόλις εισέλθετε σε αυτόν τον ιστότοπο.

 

 

 

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Ορισμένα από τα δεδομένα συλλέγονται για να διασφαλιστεί ότι ο ιστότοπος παρέχεται χωρίς σφάλματα. Άλλα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη.

 

Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας;

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον αποδέκτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων χωρίς χρέωση ανά πάσα στιγμή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αυτή ανά πάσα στιγμή για το μέλλον. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό ορισμένες συνθήκες. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων. 

Εργαλεία ανάλυσης και εργαλεία από τρίτους παρόχους

Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, η συμπεριφορά σας κατά την πλοήγησή σας μπορεί να αξιολογηθεί στατιστικά. Αυτό γίνεται κυρίως με τα λεγόμενα προγράμματα ανάλυσης.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προγράμματα ανάλυσης μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη πολιτική απορρήτου.

2. φιλοξενία και δίκτυα διανομής περιεχομένου (CDN)

Εξωτερική φιλοξενία

Αυτός ο ιστότοπος φιλοξενείται από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών (hosters). Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποθηκεύονται στους διακομιστές του οικοδεσπότη. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν διευθύνσεις IP, αιτήματα επικοινωνίας, μετα- και επικοινωνιακά δεδομένα, δεδομένα συμβάσεων, στοιχεία επικοινωνίας, ονόματα, προσβάσεις στον ιστότοπο και άλλα δεδομένα που δημιουργούνται μέσω ενός ιστότοπου.

Ο οικοδεσπότης χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της εκπλήρωσης της σύμβασης με τους δυνητικούς και υφιστάμενους πελάτες μας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β ΓΚΠΔ) και προς το συμφέρον της ασφαλούς, γρήγορης και αποτελεσματικής παροχής της διαδικτυακής μας προσφοράς από επαγγελματία πάροχο (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ).

Ο οικοδεσπότης μας θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκτέλεσής του και την τήρηση των οδηγιών μας όσον αφορά τα δεδομένα αυτά.

Χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο hoster:

Hetzner Online GmbH
Industriestrasse 25
91710 Gunzenhausen
Γερμανία

Τηλέφωνο: +49 (0)9831 505-0
Φαξ: +49 (0)9831 505-3
E-mail: info@hetzner.com

 

Σύναψη σύμβασης για την επεξεργασία παραγγελιών

Προκειμένου να εγγυηθούμε την επεξεργασία σύμφωνα με την προστασία των δεδομένων, έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών με τον πάροχό μας.

3 Γενικές σημειώσεις και υποχρεωτικές πληροφορίες

Προστασία δεδομένων

Οι διαχειριστές αυτών των σελίδων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας ταυτοποίηση. Αυτή η πολιτική απορρήτου εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο λόγο τα χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό γίνεται αυτό.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να υπόκειται σε τρωτά σημεία ασφαλείας. Η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων δεν είναι δυνατή.

Σημείωση σχετικά με τον αρμόδιο φορέα

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι

EAP-Institut management consultancy GmbH
Hegelgasse 19/10
1010 Βιέννη
Αυστρία

Τηλέφωνο: +43 (0) 2252 820023
E-mail: info@eap-institut.at

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζει μόνο του ή από κοινού με άλλους τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).
 

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων:

MS CONSULT e.U.
Manfred Steinbichl
Am Weinfried 8
2540 Bad Vöslau
Τηλέφωνο: +43 699 11031626
Email: dsb@msconsult.at | www.msconsult.at

Διάρκεια αποθήκευσης

Εκτός εάν στην παρούσα πολιτική απορρήτου έχει καθοριστεί μια πιο συγκεκριμένη περίοδος αποθήκευσης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν σε εμάς έως ότου εκλείψει ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων. Εάν προβάλλετε αιτιολογημένο αίτημα διαγραφής ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, εκτός εάν έχουμε άλλους νομικά επιτρεπτές αιτίες για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. περίοδοι διατήρησης βάσει φορολογικής ή εμπορικής νομοθεσίας)- στην τελευταία περίπτωση, η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί αφού οι λόγοι αυτοί παύσουν να ισχύουν.

Σημείωση σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ

Μεταξύ άλλων, στον ιστότοπό μας ενσωματώνονται εργαλεία από εταιρείες που εδρεύουν στις ΗΠΑ. Εάν αυτά τα εργαλεία είναι ενεργά, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν στους διακομιστές των αντίστοιχων εταιρειών στις ΗΠΑ. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι ΗΠΑ δεν αποτελούν ασφαλή τρίτη χώρα κατά την έννοια της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Οι αμερικανικές εταιρείες υποχρεούνται να αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα σε αρχές ασφαλείας, χωρίς εσείς ως υποκείμενο των δεδομένων να μπορείτε να κινηθείτε νομικά εναντίον αυτού. Συνεπώς, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι αμερικανικές αρχές (π.χ. μυστικές υπηρεσίες) να επεξεργάζονται, να αναλύουν και να αποθηκεύουν μόνιμα τα δεδομένα σας σε αμερικανικούς διακομιστές για σκοπούς παρακολούθησης. Δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων

Πολλές πράξεις επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ανάκληση δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβάσεων του ΓΚΠΔ, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής τους, του τόπου εργασίας τους ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας δεν θίγει άλλα διοικητικά ή δικαστικά ένδικα μέσα.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να σας παραδώσουμε τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα βάσει της συγκατάθεσής σας ή σε εκτέλεση σύμβασης σε εσάς ή σε τρίτο μέρος σε κοινώς χρησιμοποιούμενο, αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Εάν ζητήσετε την άμεση διαβίβαση των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτό θα γίνει μόνο εάν είναι τεχνικά εφικτό.

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως οι παραγγελίες ή τα ερωτήματα που μας στέλνετε ως διαχειριστή του ιστότοπου. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από "http://" σε "https://" και από το σύμβολο κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Πληροφορίες, διαγραφή και διόρθωση

Στο πλαίσιο των εφαρμοστέων νομικών διατάξεων, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση και τον αποδέκτη τους και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής αυτών των δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για να το κάνετε αυτό. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας υφίσταται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων που έχουμε αποθηκεύσει, χρειαζόμαστε γενικά χρόνο για να το επαληθεύσουμε. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τη διάρκεια της επανεξέτασης.
Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ήταν/είναι παράνομη, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων αντί της διαγραφής.
Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε για την άσκηση, υπεράσπιση ή διεκδίκηση νομικών αξιώσεων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντί της διαγραφής τους.
Εάν έχετε υποβάλει ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των δικών σας συμφερόντων και των δικών μας. Εφόσον δεν έχει ακόμη καθοριστεί ποιανού συμφέροντα υπερισχύουν, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
Εάν έχετε περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα αυτά - εκτός από την αποθήκευσή τους - μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους.

Ένσταση σε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Με το παρόν διαμαρτυρόμαστε για τη χρήση των δεδομένων επικοινωνίας που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της υποχρέωσής μας να παρέχουμε νόμιμη ειδοποίηση με σκοπό την αποστολή μη ζητηθέντος διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού. Οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου διατηρούν ρητά το δικαίωμα να προβούν σε νομικές ενέργειες σε περίπτωση ανεπιθύμητης αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, όπως τα μηνύματα spam.

4. συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Cookies

Οι σελίδες μας στο Διαδίκτυο χρησιμοποιούν τα λεγόμενα "cookies". Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου και δεν προκαλούν καμία βλάβη στην τελική σας συσκευή. Αποθηκεύονται στη συσκευή σας είτε προσωρινά για τη διάρκεια μιας συνεδρίας (cookies συνεδρίας) είτε μόνιμα (μόνιμα cookies). Τα cookies συνόδου διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της επίσκεψής σας. Τα μόνιμα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στην τελική σας συσκευή μέχρι να τα διαγράψετε εσείς οι ίδιοι ή να διαγραφούν αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, cookies από τρίτες εταιρείες ενδέχεται επίσης να αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας (cookies τρίτων). Αυτά επιτρέπουν σε εμάς ή σε εσάς να χρησιμοποιείτε ορισμένες υπηρεσίες της εταιρείας τρίτου μέρους (π.χ. cookies για την επεξεργασία υπηρεσιών πληρωμών).

Τα cookies έχουν διάφορες λειτουργίες. Πολλά cookies είναι τεχνικά απαραίτητα, καθώς ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου δεν θα λειτουργούσαν χωρίς αυτά (π.χ. η λειτουργία καλαθιού αγορών ή η προβολή βίντεο). Άλλα cookies χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των χρηστών ή την προβολή διαφημίσεων.

Τα cookies που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας (απαραίτητα cookies) ή για την παροχή ορισμένων λειτουργιών που έχετε ζητήσει (λειτουργικά cookies, π.χ. για τη λειτουργία καλαθιού αγορών) ή για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου (π.χ. cookies για τη μέτρηση του διαδικτυακού κοινού) αποθηκεύονται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, εκτός εάν ορίζεται άλλη νομική βάση. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον στην αποθήκευση των cookies για την τεχνικά άψογη και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του. Εάν έχει ζητηθεί η συγκατάθεση για την αποθήκευση των cookies, τα εν λόγω cookies αποθηκεύονται αποκλειστικά βάσει αυτής της συγκατάθεσης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ)- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να επιτρέπετε τα cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιείτε την αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Εάν τα cookies απενεργοποιηθούν, η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να περιοριστεί.

Εφόσον χρησιμοποιούνται cookies από τρίτες εταιρείες ή για σκοπούς ανάλυσης, θα σας ενημερώσουμε σχετικά ξεχωριστά στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που κάνατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο εδώ:

[borlabs-cookie type="btn-cookie-preference" title="Προβολή/αλλαγή προτίμησης cookie"/]

Συγκατάθεση cookie με Borlabs Cookie

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την τεχνολογία συγκατάθεσης cookie της Borlabs Cookie για να λάβει τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ορισμένων cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας και να την τεκμηριώσει σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Ο πάροχος αυτής της τεχνολογίας είναι η Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Αμβούργο, Γερμανία (εφεξής "Borlabs").

Όταν εισέρχεστε στον ιστότοπό μας, αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας ένα cookie της Borlabs, στο οποίο αποθηκεύονται οι συναινέσεις που έχετε δώσει ή η ανάκληση αυτών των συναινέσεων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται στον πάροχο του cookie Borlabs.

Τα δεδομένα που συλλέγονται θα αποθηκεύονται μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε ή να διαγράψετε το cookie της Borlabs ή μέχρι να πάψει να ισχύει ο σκοπός της αποθήκευσης των δεδομένων. Οι υποχρεωτικές νόμιμες περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες. Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από το Borlabs Cookie μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Η τεχνολογία συγκατάθεσης cookies της Borlabs χρησιμοποιείται για να ληφθεί η νομικά απαιτούμενη συγκατάθεση για τη χρήση των cookies. Η νομική βάση γι' αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής του διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας διαβιβάζει αυτόματα σε εμάς. Αυτά είναι

  • Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
  • Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
  • URL παραπομπής
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
  • Ώρα του αιτήματος του διακομιστή
  • Διεύθυνση IP*

* Η διεύθυνση IP σας καταγράφεται αλλά αμέσως ψευδωνυμοποιείται. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατός μόνο ένας χονδρικός εντοπισμός. Δεν είναι πλέον δυνατή η δημιουργία προσωπικής αναφοράς.

Τα δεδομένα αυτά δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον για την τεχνικά άψογη παρουσίαση και βελτιστοποίηση του ιστοτόπου του - τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή πρέπει να καταγράφονται για το σκοπό αυτό.

Ενημερωτικό δελτίο

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο που προσφέρεται στον ιστότοπο, χρειαζόμαστε από εσάς μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της παρεχόμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο. Δεν συλλέγονται περαιτέρω δεδομένα, ή μόνο σε εθελοντική βάση. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά για την αποστολή των ζητούμενων πληροφοριών και δεν τα διαβιβάζουμε σε τρίτους.

Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται στη φόρμα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο γίνεται αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των δεδομένων, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη χρήση της για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα μέσω του συνδέσμου "διαγραφή" στο ενημερωτικό δελτίο. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεν επηρεάζεται από την ακύρωση.

Τα δεδομένα που μας παρέχετε για τον σκοπό της εγγραφής σας στο ενημερωτικό δελτίο θα αποθηκεύονται από εμάς ή τον πάροχο υπηρεσιών ενημερωτικού δελτίου μέχρι να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο και θα διαγράφονται από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων αφού διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ή αφού ο σκοπός παύσει να ισχύει. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε ή να αποκλείσουμε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων κατά τη διακριτική μας ευχέρεια στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντός μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ.

Αφού διαγραφείτε από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μπορεί να αποθηκευτεί από εμάς ή τον πάροχο υπηρεσιών ενημερωτικών δελτίων σε μια μαύρη λίστα για να αποτραπούν μελλοντικές αποστολές. Τα δεδομένα από τη μαύρη λίστα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό αυτό και δεν θα συγχωνευθούν με άλλα δεδομένα. Αυτό εξυπηρετεί τόσο το δικό σας συμφέρον όσο και το δικό μας συμφέρον για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις κατά την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ). Η αποθήκευση στη μαύρη λίστα δεν περιορίζεται χρονικά. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην αποθήκευση, εάν τα συμφέροντά σας υπερτερούν του έννομου συμφέροντός μας.

Mailchimp

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Mailchimp για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Ο πάροχος είναι η Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Το Mailchimp είναι μια υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οργάνωση και την ανάλυση της αποστολής ενημερωτικών δελτίων, μεταξύ άλλων. Εάν εισάγετε δεδομένα με σκοπό την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται στους διακομιστές της Mailchimp στις ΗΠΑ.

Με τη βοήθεια του Mailchimp, μπορούμε να αναλύσουμε τις καμπάνιες ενημερωτικών δελτίων. Όταν ανοίγετε ένα email που αποστέλλεται με το Mailchimp, ένα αρχείο που περιέχεται στο email (γνωστό ως web beacon) συνδέεται με τους διακομιστές του Mailchimp στις ΗΠΑ. Αυτό καθιστά δυνατό να προσδιοριστεί εάν ένα μήνυμα ενημερωτικού δελτίου έχει ανοιχτεί και σε ποιους συνδέσμους, εάν υπάρχουν, έχει γίνει κλικ. Συλλέγονται επίσης τεχνικές πληροφορίες (π.χ. χρόνος πρόσβασης, διεύθυνση IP, τύπος προγράμματος περιήγησης και λειτουργικό σύστημα). Οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν στον εκάστοτε παραλήπτη του ενημερωτικού δελτίου. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη στατιστική ανάλυση των εκστρατειών ενημερωτικών δελτίων. Τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη προσαρμογή μελλοντικών ενημερωτικών δελτίων στα ενδιαφέροντα των παραληπτών.

Εάν δεν επιθυμείτε να σας αναλύει το Mailchimp, πρέπει να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο. Παρέχουμε έναν αντίστοιχο σύνδεσμο για το σκοπό αυτό σε κάθε μήνυμα ενημερωτικού δελτίου.

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, διαγράφοντας την εγγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεν επηρεάζεται από την ακύρωση.

Τα δεδομένα που μας παρέχετε με σκοπό την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο θα αποθηκεύονται από εμάς ή τον πάροχο υπηρεσιών ενημερωτικού δελτίου μέχρι να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο και θα διαγράφονται από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων μετά τη διαγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται από εμάς για άλλους σκοπούς δεν επηρεάζονται από αυτό.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ:
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ και https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.
Αφού διαγραφείτε από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μπορεί να αποθηκευτεί από εμάς ή τον πάροχο υπηρεσιών ενημερωτικών δελτίων σε μια μαύρη λίστα, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την αποτροπή μελλοντικών αποστολών. Τα δεδομένα από τη μαύρη λίστα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό αυτό και δεν θα συγχωνευθούν με άλλα δεδομένα. Αυτό εξυπηρετεί τόσο το δικό σας συμφέρον όσο και το δικό μας συμφέρον για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις κατά την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ). Η αποθήκευση στη μαύρη λίστα δεν περιορίζεται χρονικά. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην αποθήκευση, εάν τα συμφέροντά σας υπερτερούν του έννομου συμφέροντός μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Mailchimp στη διεύθυνση: https://mailchimp.com/legal/terms/.
Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το "Πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ" (DPF). Το DPF είναι μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ. Κάθε εταιρεία που πιστοποιείται βάσει του DPF αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον πάροχο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant- detail?contact=true&id=a2zt0000000TXVKAA4&status=Active

Νομική βάση

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή για το μέλλον.

Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα που μας παρέχετε για τον σκοπό της εγγραφής σας στο ενημερωτικό δελτίο θα αποθηκεύονται από εμάς μέχρι να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο και θα διαγράφονται από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων αφού διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ή αφού ο σκοπός δεν ισχύει πλέον. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε ή να αποκλείσουμε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων κατά τη διακριτική μας ευχέρεια στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντός μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα που αποθηκεύουμε για άλλους σκοπούς δεν επηρεάζονται από αυτό.

Αφού διαγραφείτε από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε μια μαύρη λίστα για να αποτρέψουμε μελλοντικές αποστολές. Τα δεδομένα από τη μαύρη λίστα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό αυτό και δεν θα συγχωνευθούν με άλλα δεδομένα. Αυτό εξυπηρετεί τόσο το δικό σας συμφέρον όσο και το δικό μας συμφέρον για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις κατά την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ). Η αποθήκευση στη μαύρη λίστα δεν περιορίζεται χρονικά. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην αποθήκευση, εάν τα συμφέροντά σας υπερτερούν του έννομου συμφέροντός μας.

Φόρμα επικοινωνίας

Εάν μας στείλετε ερωτήματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα στοιχεία σας από τη φόρμα ερωτήματος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχετε εκεί, θα αποθηκευτούν από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας του ερωτήματος και σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων. Δεν θα διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ, εάν το ερώτημά σας σχετίζεται με την εκπλήρωση σύμβασης ή είναι απαραίτητο για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική επεξεργασία των ερωτημάτων που μας απευθύνονται (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ) ή στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ), εφόσον αυτή έχει ζητηθεί.

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα που παρέχετε στη φόρμα επικοινωνίας μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή τους, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευσή τους ή να πάψει να ισχύει ο σκοπός της αποθήκευσής τους (π.χ. μετά την εκπλήρωση του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις - ιδίως οι περίοδοι διατήρησης - παραμένουν ανεπηρέαστες.

Έρευνα μέσω e-mail, τηλεφώνου ή φαξ

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή φαξ, το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσωπικών δεδομένων (όνομα, ερώτημα), θα αποθηκευτεί και θα υποβληθεί σε επεξεργασία από εμάς για τον σκοπό της επεξεργασίας του αιτήματός σας. Δεν θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα αυτά χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ, εάν το ερώτημά σας σχετίζεται με την εκπλήρωση σύμβασης ή είναι απαραίτητο για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική επεξεργασία των ερωτημάτων που μας απευθύνονται (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ) ή στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ), εφόσον αυτή έχει ζητηθεί.

Τα δεδομένα που μας στέλνετε μέσω αιτημάτων επικοινωνίας θα παραμείνουν σε εμάς μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ή να πάψει να ισχύει ο σκοπός της αποθήκευσης των δεδομένων (π.χ. μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις - ιδίως οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης - δεν θίγονται.

Calendly

Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού μαζί μας στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε το εργαλείο "Calendly" για την κράτηση ραντεβού. Ο πάροχος είναι η Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, USA (εφεξής "Calendly").
Για τον σκοπό της κράτησης ραντεβού, εισάγετε τα ζητούμενα δεδομένα και την επιθυμητή ημερομηνία στη μάσκα που παρέχεται για τον σκοπό αυτό. Τα δεδομένα που θα εισαχθούν θα χρησιμοποιηθούν για τον προγραμματισμό, την πραγματοποίηση και, εάν είναι απαραίτητο, την παρακολούθηση του ραντεβού. Τα δεδομένα του ραντεβού αποθηκεύονται για εμάς στους διακομιστές της Calendly, την πολιτική απορρήτου της οποίας μπορείτε να δείτε εδώ:
https://calendly.com/privacy.

Τα δεδομένα που καταχωρίζετε θα παραμείνουν σε εμάς μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ή να πάψει να ισχύει ο σκοπός της αποθήκευσης των δεδομένων. Οι υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις - ιδίως οι περίοδοι διατήρησης - παραμένουν ανεπηρέαστες.

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να καταστήσει τις συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους και τους πελάτες όσο το δυνατόν πιο απλές. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία διενεργείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ και του άρθρου 25 παρ. 1 TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τερματική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ:
https://calendly.com/pages/dpa.

Επικοινωνία μέσω WhatsApp

Για την επικοινωνία με τους πελάτες μας και άλλα τρίτα μέρη, χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων WhatsApp. Ο πάροχος είναι η WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.

Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο (peer-to-peer), η οποία εμποδίζει το WhatsApp ή άλλα τρίτα μέρη να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της επικοινωνίας. Ωστόσο, το WhatsApp αποκτά πρόσβαση στα μεταδεδομένα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επικοινωνίας (π.χ. αποστολέας, παραλήπτης και ώρα). Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι η WhatsApp δηλώνει ότι μοιράζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών της με τη μητρική της εταιρεία Facebook, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της WhatsApp στη διεύθυνση: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Το WhatsApp χρησιμοποιείται βάσει του έννομου συμφέροντός μας για την όσο το δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία με πελάτες, ενδιαφερόμενους και άλλους επιχειρηματικούς και συμβατικούς εταίρους (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ). Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσης- αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Το περιεχόμενο επικοινωνίας που ανταλλάσσεται μεταξύ μας και στο WhatsApp θα παραμείνει σε εμάς μέχρι να μας ζητήσετε να το διαγράψουμε, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή να μην ισχύει πλέον ο σκοπός για την αποθήκευση δεδομένων (π.χ. μετά την επεξεργασία του ερωτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις - ιδίως οι περίοδοι διατήρησης - παραμένουν ανεπηρέαστες.

Χρησιμοποιούμε το WhatsApp στην έκδοση "WhatsApp Business".

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms?lang=de.

Έχουμε ρυθμίσει τους λογαριασμούς μας στο WhatsApp έτσι ώστε να μην συγχρονίζει αυτόματα τα δεδομένα με το βιβλίο διευθύνσεων στα χρησιμοποιούμενα smartphones.

5. μέσα κοινωνικής δικτύωσης

eRecht24 Εργαλείο ασφαλούς κοινής χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου μπορεί να κοινοποιηθεί σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Twitter και τα λοιπά, σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό το εργαλείο ασφαλούς κοινοποίησης eRecht24. Αυτό το εργαλείο δημιουργεί άμεση επαφή μεταξύ των δικτύων και των χρηστών μόνο όταν ο χρήστης κάνει ενεργά κλικ σε ένα από αυτά τα κουμπιά. Το πάτημα του κουμπιού συνιστά συγκατάθεση κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Αυτό το εργαλείο δεν μεταφέρει αυτόματα δεδομένα χρήστη στους διαχειριστές αυτών των πλατφορμών. Εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος σε ένα από τα κοινωνικά δίκτυα, εμφανίζεται ένα παράθυρο πληροφοριών κατά τη χρήση των κοινωνικών κουμπιών του Facebook, του Twitter & Co. στο οποίο ο χρήστης μπορεί να επιβεβαιώσει το κείμενο πριν το στείλει.

Οι χρήστες μας μπορούν να μοιράζονται το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου σε κοινωνικά δίκτυα σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων, χωρίς να δημιουργούνται πλήρη προφίλ πλοήγησης από τους φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου.

Facebook plugins (κουμπί Like & Share)

Σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν ενσωματωθεί πρόσθετα από το κοινωνικό δίκτυο Facebook. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία. Ωστόσο, σύμφωνα με το Facebook, τα δεδομένα που συλλέγονται διαβιβάζονται επίσης στις ΗΠΑ και σε άλλες τρίτες χώρες.

Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα πρόσθετα του Facebook από το λογότυπο του Facebook ή το κουμπί "Like" σε αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των πρόσθετων του Facebook εδώ: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, δημιουργείται μια απευθείας σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του διακομιστή του Facebook μέσω του πρόσθετου. Το Facebook λαμβάνει έτσι τις πληροφορίες ότι έχετε επισκεφθεί αυτόν τον ιστότοπο με τη διεύθυνση IP σας. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί "Like" του Facebook ενώ είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Facebook, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου με το προφίλ σας στο Facebook. Αυτό επιτρέπει στο Facebook να συσχετίσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο με το λογαριασμό χρήστη σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, ως πάροχος των σελίδων, δεν έχουμε γνώση του περιεχομένου των μεταδιδόμενων δεδομένων ή της χρήσης τους από το Facebook. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Facebook στη διεύθυνση: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Εάν δεν θέλετε να μπορεί το Facebook να συσχετίσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο με τον λογαριασμό σας στο Facebook, παρακαλούμε αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο Facebook.

Τα πρόσθετα του Facebook χρησιμοποιούνται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την ευρύτερη δυνατή προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381und https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter plugin

Οι λειτουργίες της υπηρεσίας Twitter είναι ενσωματωμένες σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι λειτουργίες αυτές προσφέρονται από την Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ιρλανδία. Χρησιμοποιώντας το Twitter και τη λειτουργία "Re-Tweet", οι ιστότοποι που επισκέπτεστε συνδέονται με το λογαριασμό σας στο Twitter και γίνονται γνωστοί σε άλλους χρήστες. Κατά τη διαδικασία αυτή διαβιβάζονται επίσης δεδομένα στο Twitter. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, ως πάροχος των σελίδων, δεν έχουμε γνώση του περιεχομένου των μεταδιδόμενων δεδομένων ή της χρήσης τους από το Twitter. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Twitter στη διεύθυνση: https://twitter.com/de/privacy.

Το πρόσθετο Twitter χρησιμοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την ευρύτερη δυνατή προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προστασίας δεδομένων στο Twitter στις ρυθμίσεις λογαριασμού στη διεύθυνση https://twitter.com/account/settings.

Instagram plugin

Οι λειτουργίες της υπηρεσίας Instagram είναι ενσωματωμένες σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι λειτουργίες αυτές προσφέρονται από την Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Instagram, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου με το προφίλ σας στο Instagram κάνοντας κλικ στο κουμπί Instagram. Αυτό επιτρέπει στο Instagram να συσχετίσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, ως πάροχος των σελίδων, δεν έχουμε γνώση του περιεχομένου των μεταδιδόμενων δεδομένων ή της χρήσης τους από το Instagram.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται και αναλύονται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να μεγιστοποιήσει την προβολή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 και https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Πρόσθετο LinkedIn

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες του δικτύου LinkedIn. Ο πάροχος είναι η LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.

Κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση σε μια σελίδα αυτού του ιστότοπου που περιέχει λειτουργίες του LinkedIn, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές του LinkedIn. Η LinkedIn ενημερώνεται ότι έχετε επισκεφθεί αυτόν τον ιστότοπο με τη διεύθυνση IP σας. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί "Σύσταση" του LinkedIn και είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο LinkedIn, το LinkedIn είναι σε θέση να συσχετίσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο με εσάς και το λογαριασμό χρήστη σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, ως πάροχος των σελίδων, δεν έχουμε γνώση του περιεχομένου των μεταδιδόμενων δεδομένων ή της χρήσης τους από το LinkedIn.

Το πρόσθετο LinkedIn χρησιμοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την ευρύτερη δυνατή προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του LinkedIn στη διεύθυνση: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING Plugin

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες του δικτύου XING. Ο πάροχος είναι η New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Αμβούργο, Γερμανία.

Κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση σε μια από τις σελίδες μας που περιέχουν λειτουργίες XING, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές XING. Εξ όσων γνωρίζουμε, κατά τη διαδικασία αυτή δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα. Ειδικότερα, δεν αποθηκεύονται διευθύνσεις IP και δεν αξιολογείται η συμπεριφορά χρήσης.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται και αναλύονται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να μεγιστοποιήσει την προβολή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων και το κουμπί XING Share μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του XING στη διεύθυνση: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Plugin για το Pinterest

Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης από το κοινωνικό δίκτυο Pinterest, το οποίο διαχειρίζεται η Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα που περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο, το πρόγραμμα περιήγησής σας εγκαθιστά απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του Pinterest. Το πρόσθετο μεταδίδει δεδομένα καταγραφής στον διακομιστή του Pinterest στις ΗΠΑ. Αυτά τα δεδομένα καταγραφής ενδέχεται να περιέχουν τη διεύθυνση IP σας, τη διεύθυνση των ιστότοπων που επισκεφτήκατε και οι οποίοι περιέχουν επίσης λειτουργίες του Pinterest, τον τύπο και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία και την ώρα του αιτήματος, τη χρήση του Pinterest και των cookies.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται και αναλύονται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να μεγιστοποιήσει την προβολή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό, το πεδίο εφαρμογής και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Pinterest, καθώς και τα δικαιώματά σας και τις επιλογές σας για την προστασία του απορρήτου σας από την άποψη αυτή μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. εργαλεία ανάλυσης και διαφήμισης

Google Tag Manager

Χρησιμοποιούμε το Google Tag Manager. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Το Google Tag Manager είναι ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να ενσωματώσουμε εργαλεία παρακολούθησης ή στατιστικά εργαλεία και άλλες τεχνολογίες στον ιστότοπό μας. Ο ίδιος ο Google Tag Manager δεν δημιουργεί προφίλ χρηστών, δεν αποθηκεύει cookies και δεν πραγματοποιεί ανεξάρτητες αναλύσεις. Χρησιμοποιείται μόνο για τη διαχείριση και την εμφάνιση των εργαλείων που ενσωματώνονται μέσω αυτού. Ωστόσο, το Google Tag Manager καταγράφει τη διεύθυνση IP σας, η οποία μπορεί επίσης να μεταδοθεί στη μητρική εταιρεία της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Google Tag Manager χρησιμοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για τη γρήγορη και απλή ενσωμάτωση και διαχείριση διαφόρων εργαλείων στον ιστότοπό του. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού Google Analytics. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία.

Το Google Analytics επιτρέπει στον διαχειριστή του ιστότοπου να αναλύει τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου. Με τον τρόπο αυτό, ο διαχειριστής του ιστότοπου λαμβάνει διάφορα δεδομένα χρήσης, όπως προβολές σελίδων, διάρκεια επίσκεψης, χρησιμοποιούμενα λειτουργικά συστήματα και προέλευση του χρήστη. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να συνοψιστούν από την Google σε ένα προφίλ που αντιστοιχίζεται στον εκάστοτε χρήστη ή στην τελική του συσκευή.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τεχνολογίες που επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη με σκοπό την ανάλυση της συμπεριφοράς του (π.χ. cookies ή αποτυπώματα συσκευών). Οι πληροφορίες που συλλέγει η Google σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου μεταδίδονται γενικά σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Αυτό το εργαλείο ανάλυσης χρησιμοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών προκειμένου να βελτιστοποιήσει τόσο τον ιστότοπό του όσο και τη διαφήμισή του. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση (π.χ. συγκατάθεση για την αποθήκευση cookies), η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Ανωνυμοποίηση IP

Έχουμε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανωνυμοποίησης IP σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP σας θα περικόπτεται από τη Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν μεταδοθεί στις ΗΠΑ. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα περικοπεί εκεί. Για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του δικτυακού τόπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αναλύσει τη χρήση του δικτυακού τόπου από εσάς, να συντάξει εκθέσεις σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και να παράσχει στον διαχειριστή του δικτυακού τόπου άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google.

Πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Google Analytics χειρίζεται τα δεδομένα των χρηστών στην πολιτική απορρήτου της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Επεξεργασία παραγγελιών

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών με την Google και εφαρμόζουμε πλήρως τις αυστηρές απαιτήσεις των αυστριακών και γερμανικών αρχών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του Google Analytics.

Δημογραφικά χαρακτηριστικά στο Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία "δημογραφικά χαρακτηριστικά" του Google Analytics για να μπορεί να εμφανίζει κατάλληλες διαφημίσεις στους επισκέπτες του ιστότοπου στο πλαίσιο του διαφημιστικού δικτύου της Google. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία αναφορών που περιέχουν δηλώσεις σχετικά με την ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών του ιστότοπου. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google και από δεδομένα επισκεπτών από τρίτους παρόχους. Τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων διαφημίσεων στο λογαριασμό σας στη Google ή να απαγορεύσετε γενικά τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Ένσταση στη συλλογή δεδομένων".

Παρακολούθηση ηλεκτρονικού εμπορίου Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία "e-commerce tracking" του Google Analytics. Με τη βοήθεια της παρακολούθησης ηλεκτρονικού εμπορίου, ο διαχειριστής του ιστότοπου μπορεί να αναλύσει την αγοραστική συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου για να βελτιώσει τις εκστρατείες μάρκετινγκ στο διαδίκτυο. Καταγράφονται πληροφορίες όπως οι παραγγελίες που έχουν πραγματοποιηθεί, η μέση αξία παραγγελίας, τα έξοδα αποστολής και ο χρόνος από την προβολή έως την αγορά ενός προϊόντος. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να συνοψιστούν από την Google σε ένα αναγνωριστικό συναλλαγής που αποδίδεται στον εκάστοτε χρήστη ή στη συσκευή του.

Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται από την Google σε επίπεδο χρήστη και συμβάντος και συνδέονται με cookies, αναγνωριστικά χρήστη ή αναγνωριστικά διαφήμισης (π.χ. cookies DoubleClick, αναγνωριστικό διαφήμισης Android) ανωνυμοποιούνται ή διαγράφονται μετά από 14 μήνες. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Hotjar

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Hotjar. Ο πάροχος είναι η Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe (ιστοσελίδα: https://www.hotjar.com).

Το Hotjar είναι ένα εργαλείο για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Hotjar μας επιτρέπει να καταγράφουμε, μεταξύ άλλων, τις κινήσεις και τα κλικ του ποντικιού και της κύλισης. Το Hotjar μπορεί επίσης να προσδιορίσει πόσο καιρό παραμένετε με το δείκτη του ποντικιού σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Το Hotjar χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσει τους λεγόμενους χάρτες θερμότητας, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστούν οι περιοχές του ιστότοπου που προτιμούν οι επισκέπτες του ιστότοπου.

Επιπλέον, μπορούμε να προσδιορίσουμε πόση ώρα παραμείνατε σε μια σελίδα και πότε την εγκαταλείψατε. Μπορούμε επίσης να προσδιορίσουμε σε ποιο σημείο ακυρώσατε τις καταχωρήσεις σας σε μια φόρμα επικοινωνίας (τα λεγόμενα χωνιά μετατροπής).

Το Hotjar μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη άμεσων ανατροφοδοτήσεων από τους επισκέπτες του ιστότοπου. Η λειτουργία αυτή χρησιμεύει για τη βελτίωση των διαδικτυακών προσφορών του διαχειριστή του ιστότοπου.

Η Hotjar χρησιμοποιεί τεχνολογίες που επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη με σκοπό την ανάλυση της συμπεριφοράς του (π.χ. cookies ή τη χρήση αποτυπωμάτων συσκευής).

Αυτό το εργαλείο ανάλυσης χρησιμοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών προκειμένου να βελτιστοποιήσει τόσο τον ιστότοπό του όσο και τη διαφήμισή του. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση (π.χ. συγκατάθεση για την αποθήκευση cookies), η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Απενεργοποίηση του Hotjar

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τη συλλογή δεδομένων από το Hotjar, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο και ακολουθήστε τις οδηγίες: https://www.hotjar.com/opt-out

Σημειώστε ότι το Hotjar πρέπει να απενεργοποιηθεί ξεχωριστά για κάθε πρόγραμμα περιήγησης ή τελική συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Hotjar και τα δεδομένα που συλλέγονται, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Hotjar στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.hotjar.com/privacy

Σύμβαση για την επεξεργασία παραγγελιών

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών με τη Hotjar προκειμένου να εφαρμόσουμε τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

Διαφημίσεις Google

Ο διαχειριστής του ιστότοπου χρησιμοποιεί τις διαφημίσεις Google Ads. Το Google Ads είναι ένα πρόγραμμα διαδικτυακής διαφήμισης της Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Οι διαφημίσεις Google Ads μας επιτρέπουν να εμφανίζουμε διαφημίσεις στη μηχανή αναζήτησης Google ή σε ιστότοπους τρίτων όταν ο χρήστης εισάγει ορισμένους όρους αναζήτησης στη Google (στόχευση με λέξεις-κλειδιά). Επιπλέον, μπορούν να εμφανιστούν στοχευμένες διαφημίσεις με βάση τα δεδομένα χρήστη που είναι διαθέσιμα στη Google (π.χ. δεδομένα τοποθεσίας και ενδιαφέροντα) (στόχευση ομάδων-στόχων). Ως διαχειριστής του ιστότοπου, μπορούμε να αξιολογήσουμε ποσοτικά αυτά τα δεδομένα αναλύοντας, για παράδειγμα, ποιοι όροι αναζήτησης οδήγησαν στην εμφάνιση των διαφημίσεών μας και πόσες διαφημίσεις οδήγησαν σε αντίστοιχα κλικ.

Η χρήση των διαφημίσεων Google Ads βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Remarketing

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics Remarketing. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία.

Το Google Remarketing αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών σας στον ιστότοπό μας (π.χ. κλικ σε ορισμένα προϊόντα), προκειμένου να σας κατατάξει σε ορισμένες ομάδες-στόχους διαφημίσεων και στη συνέχεια να σας εμφανίσει κατάλληλα διαφημιστικά μηνύματα όταν επισκέπτεστε άλλες διαδικτυακές προσφορές (επαναληπτική αγορά ή επαναστόχευση).

Επιπλέον, οι διαφημιστικές ομάδες-στόχοι που δημιουργούνται με το Google Remarketing μπορούν να συνδεθούν με τις λειτουργίες cross-device της Google. Με αυτόν τον τρόπο, τα εξατομικευμένα διαφημιστικά μηνύματα που βασίζονται στα ενδιαφέροντα και έχουν προσαρμοστεί σε εσάς ανάλογα με την προηγούμενη χρήση και τη συμπεριφορά σας κατά την πλοήγηση σε μια τελική συσκευή (π.χ. κινητό τηλέφωνο) μπορούν επίσης να εμφανιστούν σε μια άλλη τελική συσκευή σας (π.χ. tablet ή PC).

Εάν έχετε λογαριασμό Google, μπορείτε να αντιταχθείτε στην εξατομικευμένη διαφήμιση κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Η χρήση του Google Remarketing βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να προωθήσει τα προϊόντα του όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Περαιτέρω πληροφορίες και οι διατάξεις περί προστασίας δεδομένων μπορούν να βρεθούν στην πολιτική απορρήτου της Google στη διεύθυνση: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Διαμόρφωση ομάδας στόχου με αντιστοίχιση πελατών

Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούμε την αντιστοίχιση πελατών του Google Remarketing για τη δημιουργία ομάδων-στόχων. Εδώ μεταφέρουμε ορισμένα δεδομένα πελατών (π.χ. διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από τις λίστες πελατών μας στην Google. Εάν οι εν λόγω πελάτες είναι χρήστες της Google και είναι συνδεδεμένοι στο λογαριασμό τους στη Google, τους εμφανίζονται κατάλληλα διαφημιστικά μηνύματα εντός του δικτύου της Google (π.χ. στο YouTube, στο Gmail ή στη μηχανή αναζήτησης).

Παρακολούθηση μετατροπής Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την παρακολούθηση μετατροπής της Google. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία.

Με τη βοήθεια της παρακολούθησης μετατροπών της Google, η Google και εμείς μπορούμε να αναγνωρίσουμε αν ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει ορισμένες ενέργειες. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναλύσουμε ποια κουμπιά στον ιστότοπό μας πατήθηκαν πόσο συχνά και ποια προϊόντα είδαν ή αγόρασαν ιδιαίτερα συχνά. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων μετατροπής. Βρίσκουμε το συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στις διαφημίσεις μας και ποιες ενέργειες πραγματοποίησαν. Δεν λαμβάνουμε καμία πληροφορία με την οποία να μπορούμε να ταυτοποιήσουμε προσωπικά τον χρήστη. Η ίδια η Google χρησιμοποιεί cookies ή ανάλογες τεχνολογίες αναγνώρισης για σκοπούς αναγνώρισης.

Η χρήση της παρακολούθησης μετατροπής της Google βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών προκειμένου να βελτιστοποιήσει τόσο τον ιστότοπό του όσο και τη διαφήμισή του. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση (π.χ. συγκατάθεση για την αποθήκευση cookies), η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Παρακολούθηση μετατροπής της Google στην πολιτική απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Facebook Pixel

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το pixel δράσης επισκεπτών του Facebook για τη μέτρηση των μετατροπών. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία. Ωστόσο, σύμφωνα με το Facebook, τα δεδομένα που συλλέγονται διαβιβάζονται επίσης στις ΗΠΑ και σε άλλες τρίτες χώρες.

Αυτό επιτρέπει την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των επισκεπτών του ιστότοπου αφού έχουν ανακατευθυνθεί στον ιστότοπο του παρόχου κάνοντας κλικ σε μια διαφήμιση του Facebook. Αυτό επιτρέπει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων Facebook για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς έρευνας αγοράς και τη βελτιστοποίηση μελλοντικών μέτρων διαφήμισης.

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα για εμάς ως διαχειριστή αυτού του ιστότοπου- δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα συμπέρασμα σχετικά με την ταυτότητα του χρήστη. Ωστόσο, τα δεδομένα αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Facebook, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με το αντίστοιχο προφίλ χρήστη και το Facebook να μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για τους δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς σύμφωνα με την Πολιτική χρήσης δεδομένων του Facebook. Αυτό επιτρέπει στο Facebook να τοποθετεί διαφημίσεις σε σελίδες του Facebook και εκτός του Facebook. Αυτή η χρήση των δεδομένων δεν μπορεί να επηρεαστεί από εμάς ως διαχειριστή του ιστότοπου.

Η χρήση του Facebook Pixel βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για αποτελεσματικά μέτρα διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση (π.χ. συγκατάθεση για την αποθήκευση cookies), η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum και https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία του απορρήτου σας στις πληροφορίες του Facebook για την προστασία δεδομένων: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ "Προσαρμοσμένα κοινά" στις ρυθμίσεις για τις διαφημίσεις στη διεύθυνση https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Facebook για να το κάνετε αυτό.

Εάν δεν έχετε λογαριασμό στο Facebook, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη διαφήμιση βάσει χρήσης από το Facebook στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Διαδραστικής Ψηφιακής Διαφήμισης: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Ετικέτα LinkedIn Insight

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την ετικέτα LinkedIn Insight. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.

Επεξεργασία δεδομένων από το LinkedIn Insight Tag

Με τη βοήθεια της ετικέτας LinkedIn Insight Tag, λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες του ιστότοπού μας. Εάν ένας επισκέπτης του ιστότοπου είναι εγγεγραμμένος στο LinkedIn, μπορούμε, μεταξύ άλλων, να αναλύσουμε τα βασικά επαγγελματικά δεδομένα (π.χ. επίπεδο καριέρας, μέγεθος εταιρείας, χώρα, τοποθεσία, κλάδος και τίτλος εργασίας) των επισκεπτών του ιστότοπού μας και έτσι να προσαρμόσουμε καλύτερα τον ιστότοπό μας στις αντίστοιχες ομάδες-στόχους. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις ετικέτες LinkedIn Insight Tags για να μετρήσουμε αν οι επισκέπτες των ιστότοπων μας πραγματοποιούν μια αγορά ή προβαίνουν σε κάποια άλλη ενέργεια (μέτρηση μετατροπής). Η μέτρηση μετατροπής μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί σε διάφορες συσκευές (π.χ. από υπολογιστή σε tablet). Το LinkedIn Insight Tag προσφέρει επίσης μια λειτουργία επαναστόχευσης, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την προβολή στοχευμένης διαφήμισης στους επισκέπτες του ιστότοπού μας εκτός του ιστότοπου, με την οποία, σύμφωνα με το LinkedIn, δεν πραγματοποιείται ταυτοποίηση του παραλήπτη της διαφήμισης.

Το ίδιο το LinkedIn συλλέγει επίσης αρχεία καταγραφής (διεύθυνση URL, διεύθυνση URL παραπομπής, διεύθυνση IP, ιδιότητες συσκευής και προγράμματος περιήγησης και ώρα πρόσβασης). Οι διευθύνσεις IP συντομεύονται ή (εάν χρησιμοποιούνται για την προσέγγιση μελών του LinkedIn σε διάφορες συσκευές) κατακερματισμένες (ψευδωνυμοποιημένες). Τα άμεσα αναγνωριστικά των μελών του LinkedIn διαγράφονται από το LinkedIn μετά από επτά ημέρες. Τα υπόλοιπα ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα διαγράφονται στη συνέχεια εντός 180 ημερών.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από το LinkedIn δεν μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένα άτομα από εμάς ως διαχειριστή του ιστότοπου. Η LinkedIn θα αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους επισκέπτες του ιστότοπου στους διακομιστές της στις ΗΠΑ και θα τα χρησιμοποιεί για τους δικούς της διαφημιστικούς σκοπούς. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της LinkedIn στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Νομική βάση

Η χρήση του LinkedIn Insight βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για αποτελεσματικά μέτρα διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση (π.χ. συγκατάθεση για την αποθήκευση cookies), η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa και https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Ένσταση για τη χρήση της ετικέτας LinkedIn Insight

Να αντιταχθείτε στην ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών και στη στοχευμένη διαφήμιση από το LinkedIn στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Επιπλέον, τα μέλη του LinkedIn μπορούν να ελέγχουν τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς στις ρυθμίσεις του λογαριασμού τους. Για να αποτρέψετε τη σύνδεση των δεδομένων που συλλέγονται στον ιστότοπό μας από το LinkedIn με τον λογαριασμό σας στο LinkedIn, πρέπει να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο LinkedIn πριν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.

Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Donec sed odio dui. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.

Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo.

7ο ενημερωτικό δελτίο

Δεδομένα ενημερωτικού δελτίου

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο που προσφέρεται στον ιστότοπο, χρειαζόμαστε από εσάς μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της παρεχόμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο. Δεν συλλέγονται περαιτέρω δεδομένα, ή μόνο σε εθελοντική βάση. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά για την αποστολή των ζητούμενων πληροφοριών και δεν τα διαβιβάζουμε σε τρίτους.

Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται στη φόρμα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο γίνεται αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των δεδομένων, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη χρήση της για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα μέσω του συνδέσμου "διαγραφή" στο ενημερωτικό δελτίο. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεν επηρεάζεται από την ακύρωση.

Τα δεδομένα που μας παρέχετε για τον σκοπό της εγγραφής σας στο ενημερωτικό δελτίο θα αποθηκεύονται από εμάς ή τον πάροχο υπηρεσιών ενημερωτικού δελτίου μέχρι να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο και θα διαγράφονται από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων αφού διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ή αφού ο σκοπός παύσει να ισχύει. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε ή να αποκλείσουμε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων κατά τη διακριτική μας ευχέρεια στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντός μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ.

Αφού διαγραφείτε από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μπορεί να αποθηκευτεί από εμάς ή τον πάροχο υπηρεσιών ενημερωτικών δελτίων σε μια μαύρη λίστα για να αποτραπούν μελλοντικές αποστολές. Τα δεδομένα από τη μαύρη λίστα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό αυτό και δεν θα συγχωνευθούν με άλλα δεδομένα. Αυτό εξυπηρετεί τόσο το δικό σας συμφέρον όσο και το δικό μας συμφέρον για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις κατά την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ). Η αποθήκευση στη μαύρη λίστα δεν περιορίζεται χρονικά. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην αποθήκευση, εάν τα συμφέροντά σας υπερτερούν του έννομου συμφέροντός μας.

MailPoet

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το MailPoet για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Ο πάροχος είναι η Wysija SARL, 6 rue Dieudé, 13006, Μασσαλία, Γαλλία (εφεξής MailPoet).

Το MailPoet είναι μια υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οργάνωση και την ανάλυση της αποστολής ενημερωτικών δελτίων, μεταξύ άλλων. Τα δεδομένα που καταχωρίζετε με σκοπό την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο αποθηκεύονται στους διακομιστές μας, αλλά αποστέλλονται μέσω των διακομιστών της MailPoet, έτσι ώστε η MailPoet να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας που σχετίζονται με το ενημερωτικό δελτίο (υπηρεσία αποστολής MailPoet). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: https://account.mailpoet.com/.

Ανάλυση δεδομένων από την MailPoet

Με τη βοήθεια του MailPoet, μπορούμε να αναλύουμε τις εκστρατείες μας για τα ενημερωτικά δελτία. Για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε αν ένα μήνυμα ενημερωτικού δελτίου έχει ανοίξει και σε ποιους συνδέσμους έχει γίνει κλικ. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να προσδιορίσουμε ποιους συνδέσμους πατήσαμε ιδιαίτερα συχνά.

Μπορούμε επίσης να αναγνωρίσουμε εάν ορισμένες ενέργειες που είχαν οριστεί προηγουμένως πραγματοποιήθηκαν μετά το άνοιγμα/κλικ (ποσοστό μετατροπής). Για παράδειγμα, μπορούμε να αναγνωρίσουμε αν πραγματοποιήσατε αγορά μετά από κλικ στο ενημερωτικό δελτίο.

Το MailPoet μας επιτρέπει επίσης να υποδιαιρούμε ("ομαδοποιούμε") τους παραλήπτες του ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με διάφορες κατηγορίες. Οι παραλήπτες του ενημερωτικού δελτίου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση την ηλικία, το φύλο ή τον τόπο διαμονής, για παράδειγμα. Με αυτόν τον τρόπο, τα ενημερωτικά δελτία μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα στις αντίστοιχες ομάδες-στόχους. Εάν δεν επιθυμείτε να σας αναλύει η MailPoet, πρέπει να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο. Παρέχουμε έναν σύνδεσμο για τον σκοπό αυτό σε κάθε μήνυμα ενημερωτικού δελτίου.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του MailPoet μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://account.mailpoet.com/ και https://www.mailpoet.com/mailpoet-features/.

Μπορείτε να βρείτε την πολιτική απορρήτου της MailPoet στη διεύθυνση: https://www.mailpoet.com/privacy-notice/.

Νομική βάση

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή για το μέλλον.

Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα που μας παρέχετε για τον σκοπό της εγγραφής σας στο ενημερωτικό δελτίο θα αποθηκεύονται από εμάς μέχρι να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο και θα διαγράφονται από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων αφού διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ή αφού ο σκοπός δεν ισχύει πλέον. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε ή να αποκλείσουμε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων κατά τη διακριτική μας ευχέρεια στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντός μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα που αποθηκεύουμε για άλλους σκοπούς δεν επηρεάζονται από αυτό.

Αφού διαγραφείτε από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε μια μαύρη λίστα για να αποτρέψουμε μελλοντικές αποστολές. Τα δεδομένα από τη μαύρη λίστα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό αυτό και δεν θα συγχωνευθούν με άλλα δεδομένα. Αυτό εξυπηρετεί τόσο το δικό σας συμφέρον όσο και το δικό μας συμφέρον για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις κατά την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ). Η αποθήκευση στη μαύρη λίστα δεν περιορίζεται χρονικά. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην αποθήκευση, εάν τα συμφέροντά σας υπερτερούν του έννομου συμφέροντός μας.

8. plugins και εργαλεία

YouTube

Αυτός ο ιστότοπος ενσωματώνει βίντεο από τον ιστότοπο YouTube. Ο διαχειριστής του ιστότοπου είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Όταν επισκέπτεστε έναν από τους ιστότοπούς μας στον οποίο είναι ενσωματωμένο το YouTube, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Ο διακομιστής YouTube ενημερώνεται για το ποιες από τις σελίδες μας έχετε επισκεφθεί.

Επιπλέον, το YouTube μπορεί να αποθηκεύσει διάφορα cookies στην τελική σας συσκευή ή να χρησιμοποιήσει συγκρίσιμες τεχνολογίες για την αναγνώρισή σας (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής). Με αυτόν τον τρόπο, το YouTube μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες αυτού του ιστότοπου. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για την καταγραφή στατιστικών στοιχείων βίντεο, τη βελτίωση της φιλικότητας προς το χρήστη και την αποτροπή προσπαθειών απάτης.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο YouTube, επιτρέπετε στο YouTube να αντιστοιχίσει τη συμπεριφορά σας κατά την πλοήγησή σας απευθείας στο προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε αυτό, αποσυνδεόμενοι από το λογαριασμό σας στο YouTube.

Η χρήση του YouTube αποσκοπεί στην ελκυστική παρουσίαση των διαδικτυακών μας προσφορών. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων των χρηστών μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του YouTube στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί πρόσθετα από την πύλη βίντεο Vimeo. Ο πάροχος είναι η Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Όταν επισκέπτεστε μια από τις σελίδες μας που περιέχουν ένα βίντεο του Vimeo, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές του Vimeo. Αυτό ενημερώνει τον διακομιστή Vimeo για το ποια από τις σελίδες μας έχετε επισκεφθεί. Η Vimeo λαμβάνει επίσης τη διεύθυνση IP σας. Αυτό ισχύει επίσης εάν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Vimeo ή δεν έχετε λογαριασμό στο Vimeo. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το Vimeo διαβιβάζονται στον διακομιστή του Vimeo στις ΗΠΑ.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Vimeo, επιτρέπετε στο Vimeo να αντιστοιχίσει τη συμπεριφορά σας κατά την πλοήγησή σας απευθείας στο προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε αυτό αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας στο Vimeo.

Το Vimeo χρησιμοποιεί cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες αναγνώρισης (π.χ. αποτυπώματα συσκευών) για την αναγνώριση των επισκεπτών του ιστότοπου.

Η χρήση του Vimeo αποσκοπεί στην ελκυστική παρουσίαση των διαδικτυακών μας προσφορών. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ και, σύμφωνα με το Vimeo, σε "νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα". Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: https://vimeo.com/privacy.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων των χρηστών μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Vimeo στη διεύθυνση: https://vimeo.com/privacy.

Γραμματοσειρές Web της Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις λεγόμενες γραμματοσειρές ιστού που παρέχονται από την Google για την τυποποιημένη εμφάνιση γραμματοσειρών. Όταν καλείτε μια σελίδα, το πρόγραμμα περιήγησής σας φορτώνει τις απαιτούμενες γραμματοσειρές ιστού στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας, προκειμένου να εμφανίζονται σωστά τα κείμενα και οι γραμματοσειρές.

Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε πρέπει να συνδεθεί με τους διακομιστές της Google. Αυτό ενημερώνει την Google ότι η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο έγινε μέσω της διεύθυνσης IP σας. Η χρήση των Google WebFonts βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την ομοιόμορφη παρουσίαση της γραμματοσειράς στον ιστότοπό του. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση (π.χ. συγκατάθεση για την αποθήκευση cookies), η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει γραμματοσειρές ιστού, ο υπολογιστής σας θα χρησιμοποιήσει μια τυπική γραμματοσειρά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γραμματοσειρές Google Web Fonts μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://developers.google.com/fonts/faq και στην πολιτική απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Γραμματοσειρά Awesome

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Font Awesome για την τυποποιημένη εμφάνιση γραμματοσειρών και συμβόλων. Ο πάροχος είναι η Fonticons, Inc, 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, USA.

Όταν καλείτε μια σελίδα, το πρόγραμμα περιήγησής σας φορτώνει τις απαιτούμενες γραμματοσειρές στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας, προκειμένου να εμφανίζονται σωστά τα κείμενα, οι γραμματοσειρές και τα σύμβολα. Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε πρέπει να συνδεθεί με τους διακομιστές Font Awesome. Ως αποτέλεσμα, η Font Awesome αντιλαμβάνεται ότι η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο έγινε μέσω της διεύθυνσης IP σας. Η χρήση της Font Awesome βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ. Έχουμε έννομο συμφέρον για την ομοιόμορφη παρουσίαση της γραμματοσειράς στον ιστότοπό μας. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση (π.χ. συγκατάθεση για την αποθήκευση cookies), η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει τη Font Awesome, ο υπολογιστής σας θα χρησιμοποιήσει μια τυπική γραμματοσειρά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Font Awesome μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Font Awesome στη διεύθυνση: https://fontawesome.com/privacy.

Χάρτες Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτών Google Maps. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία.

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες των Χαρτών Google, είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση IP σας. Αυτές οι πληροφορίες μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ο πάροχος αυτού του ιστότοπου δεν έχει καμία επιρροή σε αυτή τη μεταφορά δεδομένων.

Η χρήση των χαρτών Google Maps γίνεται για την ελκυστική παρουσίαση των ηλεκτρονικών μας προσφορών και για την εύκολη εύρεση των χώρων που έχουμε υποδείξει στον ιστότοπο. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ και https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων των χρηστών στην πολιτική απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Χρησιμοποιούμε το "Google reCAPTCHA" (εφεξής "reCAPTCHA") σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία.

Ο σκοπός του reCAPTCHA είναι να ελέγχει αν τα δεδομένα εισάγονται σε αυτόν τον ιστότοπο (π.χ. σε μια φόρμα επικοινωνίας) από άνθρωπο ή από αυτοματοποιημένο πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό, το reCAPTCHA αναλύει τη συμπεριφορά του επισκέπτη του ιστότοπου με βάση διάφορα χαρακτηριστικά. Η ανάλυση αυτή αρχίζει αυτόματα μόλις ο επισκέπτης του ιστότοπου εισέλθει στον ιστότοπο. Για την ανάλυση, το reCAPTCHA αξιολογεί διάφορες πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση IP, χρόνος παραμονής του επισκέπτη στον ιστότοπο ή κινήσεις του ποντικιού που πραγματοποιεί ο χρήστης). Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την ανάλυση διαβιβάζονται στην Google.

Οι αναλύσεις reCAPTCHA εκτελούνται εντελώς στο παρασκήνιο. Οι επισκέπτες του ιστοτόπου δεν ενημερώνονται ότι πραγματοποιείται ανάλυση.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται και αναλύονται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να προστατεύσει τον ιστότοπό του από καταχρηστική αυτοματοποιημένη κατασκοπεία και SPAM. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google reCAPTCHA, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου της Google και στους Όρους χρήσης της Google στους ακόλουθους συνδέσμους: https://policies.google.com/privacy?hl=de και https://policies.google.com/terms?hl=de.

Wordfence

Έχουμε ενσωματώσει το Wordfence σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος είναι η Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (εφεξής αναφερόμενη ως Wordfence).

Η Wordfence προστατεύει τον ιστότοπό μας από ανεπιθύμητη πρόσβαση ή κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις. Για το σκοπό αυτό, ο ιστότοπός μας εγκαθιστά μια μόνιμη σύνδεση με τους διακομιστές της Wordfence, ώστε η Wordfence να μπορεί να συγκρίνει τις βάσεις δεδομένων της με τις προσβάσεις που πραγματοποιούνται στον ιστότοπό μας και να τις αποκλείει, εάν είναι απαραίτητο.

Η χρήση της Wordfence βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να προστατεύει τον ιστότοπό του όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά από κυβερνοεπιθέσεις. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Σύναψη σύμβασης για την επεξεργασία παραγγελιών

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών με τη Wordfence. Πρόκειται για μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ότι η Wordfence επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Spotify

Οι λειτουργίες της μουσικής υπηρεσίας Spotify είναι ενσωματωμένες σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος είναι η Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Στοκχόλμη, Σουηδία. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα plugins του Spotify από το πράσινο λογότυπο σε αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των plugins του Spotify στη διεύθυνση: https://developer.spotify.com.

Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία μιας απευθείας σύνδεσης μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του διακομιστή Spotify μέσω του πρόσθετου όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Το Spotify λαμβάνει τις πληροφορίες ότι έχετε επισκεφθεί αυτόν τον ιστότοπο με τη διεύθυνση IP σας. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Spotify ενώ είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Spotify, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου με το προφίλ σας στο Spotify. Αυτό επιτρέπει στο Spotify να συσχετίσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο με το λογαριασμό χρήστη σας.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι όταν χρησιμοποιείτε το Spotify, χρησιμοποιούνται cookies από το Google Analytics, ώστε τα δεδομένα χρήσης σας να μπορούν επίσης να διαβιβαστούν στην Google όταν χρησιμοποιείτε το Spotify. Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο του ομίλου Google που εδρεύει στις ΗΠΑ για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών. Το Spotify είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την ενσωμάτωση αυτή. Εμείς ως διαχειριστής του ιστότοπου δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτή την επεξεργασία.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται και αναλύονται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για τον ελκυστικό ακουστικό σχεδιασμό του ιστότοπού του. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση (π.χ. συγκατάθεση για την αποθήκευση cookies), η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Spotify: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

Εάν δεν θέλετε να μπορεί η Spotify να συσχετίσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη σας στο Spotify, παρακαλούμε αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό χρήστη σας στο Spotify.

9. ηχητικές και βιντεοδιασκέψεις

Επεξεργασία δεδομένων

Χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, εργαλεία ηλεκτρονικών διασκέψεων για να επικοινωνούμε με τους πελάτες μας. Τα επιμέρους εργαλεία που χρησιμοποιούμε παρατίθενται παρακάτω. Εάν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω βιντεοδιάσκεψης ή ηχητικής διάσκεψης μέσω του διαδικτύου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς και τον πάροχο του αντίστοιχου εργαλείου διάσκεψης.

Τα εργαλεία του συνεδρίου συλλέγουν όλα τα δεδομένα που παρέχετε/εισάγετε για να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και αριθμό τηλεφώνου). Τα συνεδριακά εργαλεία επεξεργάζονται επίσης τη διάρκεια της διάσκεψης, την έναρξη και τη λήξη (ώρα) της συμμετοχής στη διάσκεψη, τον αριθμό των συμμετεχόντων και άλλες "πληροφορίες πλαισίου" σε σχέση με τη διαδικασία επικοινωνίας (μεταδεδομένα).

Επιπλέον, ο πάροχος του εργαλείου επεξεργάζεται όλα τα τεχνικά δεδομένα που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της διαδικτυακής επικοινωνίας. Αυτό περιλαμβάνει, ειδικότερα, διευθύνσεις IP, διευθύνσεις MAC, αναγνωριστικά συσκευής, τύπο συσκευής, τύπο και έκδοση λειτουργικού συστήματος, έκδοση προγράμματος-πελάτη, τύπο κάμερας, μικρόφωνο ή μεγάφωνο και τύπο σύνδεσης.

Εάν το περιεχόμενο ανταλλάσσεται, μεταφορτώνεται ή παρέχεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εντός του εργαλείου, αποθηκεύεται επίσης στους διακομιστές του παρόχου του εργαλείου. Το εν λόγω περιεχόμενο περιλαμβάνει, ιδίως, εγγραφές στο cloud, μηνύματα συνομιλίας/αστραπιαία μηνύματα, φωνητικά μηνύματα, ανεβασμένες φωτογραφίες και βίντεο, αρχεία, πίνακες και άλλες πληροφορίες που μοιράζονται κατά τη χρήση της υπηρεσίας.

Σημειώστε ότι δεν έχουμε πλήρη έλεγχο των διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων των χρησιμοποιούμενων εργαλείων. Οι επιλογές μας καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την εταιρική πολιτική του εκάστοτε παρόχου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τα εργαλεία συνεδρίων μπορείτε να βρείτε στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων των χρησιμοποιούμενων εργαλείων, τις οποίες παραθέτουμε κάτω από το παρόν κείμενο. 

Σκοπός και νομική βάση

Τα εργαλεία διάσκεψης χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με μελλοντικούς ή υφιστάμενους συμβατικούς εταίρους ή για την προσφορά ορισμένων υπηρεσιών στους πελάτες μας (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ). Επιπλέον, η χρήση των εργαλείων εξυπηρετεί τη γενική απλούστευση και επιτάχυνση της επικοινωνίας με εμάς ή την εταιρεία μας (έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ). Εάν έχει ζητηθεί συγκατάθεση, τα εν λόγω εργαλεία χρησιμοποιούνται βάσει αυτής της συγκατάθεσης- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. 

Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από εμάς μέσω των εργαλείων βίντεο και διασκέψεων θα διαγραφούν από τα συστήματά μας μόλις μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή ο σκοπός για την αποθήκευση των δεδομένων δεν ισχύει πλέον. Τα αποθηκευμένα cookies παραμένουν στην τελική σας συσκευή μέχρι να τα διαγράψετε. Οι υποχρεωτικές νόμιμες περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

Δεν έχουμε καμία επιρροή στην περίοδο αποθήκευσης των δεδομένων σας, τα οποία αποθηκεύονται από τους διαχειριστές των συνεδριακών εργαλείων για τους δικούς τους σκοπούς. Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τους φορείς εκμετάλλευσης των συνεδριακών εργαλείων.

Χρησιμοποιηθέντα εργαλεία διάσκεψης

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα εργαλεία διάσκεψης:

Ζουμ

Χρησιμοποιούμε το Zoom. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, ΗΠΑ. Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Zoom:
https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ:
https://zoom.us/de-de/privacy.html.

ClickMeeting

Χρησιμοποιούμε το ClickMeeting. Ο πάροχος είναι η ClickMeeting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością με έδρα τη διεύθυνση ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk, Πολωνία, αριθμός εταιρείας (KRS): 0000604194, αριθμός ΑΦΜ (NIP): 5842747535. Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της ClickMeeting: https: //clickmeeting.com/de/legal.

TeamViewer

Χρησιμοποιούμε το TeamViewer. Ο πάροχος είναι η TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen. Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της TeamViewer:
https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/.

Skype για επιχειρήσεις

Χρησιμοποιούμε το Skype for Business. Ο πάροχος είναι η Skype Communications SARL, 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Λουξεμβούργο. Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Skype:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

GoToMeeting

Χρησιμοποιούμε το GoToMeeting. Ο πάροχος είναι η LogMeIn, Inc, 320 Summer Street Boston, MA 02210, ΗΠΑ. Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του GoToMeeting:
https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ.

Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ:
https://logmeincdn.azureedge.net/legal/lmi-customer-dpa-2020v1-de.pdf.

Microsoft Teams

Χρησιμοποιούμε το Microsoft Teams. Ο πάροχος είναι η Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ. Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Microsoft Teams:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.