Minder ziekteverlof
eap is een duurzame investering, aangezien de uitvaltijd aanzienlijk kan worden beperkt.
Extern advies loont
Potentieel herkennen
Hoe hoog zijn uw kosten als gevolg van niet-uitgevoerde diensten en afwezigheid van werknemers?
Stanford rekenmachine

Waarom bedrijven baat hebben bij eap

Succesfactor "gezonde arbeidskrachten

Professionele, maar ook persoonlijke uitdagingen hebben een invloed op de psyche en de prestaties van werknemers. Conflicten in de privésfeer worden meegenomen naar de werkplek en veroorzaken hoge kosten door verminderde concentratie of verminderde prestaties, gebrek aan motivatie, absenteïsme en mogelijk zelfs langdurige ziekte. 

Ondernemingen die hun werknemers een eap (hulpverleningsprogramma voor werknemers) aanbieden, vervullen hun sociale opdracht, handelen preventief en dus ook economisch, aangezien waardevolle menselijke hulpbronnen binnen het bedrijf worden behouden, versterkt en bevorderd. 

Gezonde werknemers zijn gemotiveerd, loyaal en productief. Zij behoren tot de belangrijkste succesfactoren van een organisatie en leveren aanzienlijke concurrentievoordelen op.

eap is een doeltreffende, duurzame en goed planbare investering waar zowel bedrijven als hun werknemers baat bij hebben.

eap.world Voordelen

voor bedrijven

Als eerste Oostenrijks lid van de European Association of eap Providers - kortweg EAEF (Employee Assistance European Forum) - voldoen wij aan de gestandaardiseerde richtlijnen en het dienstenaanbod waarover elke eap-aanbieder moet beschikken.

"Leden van de EAEF zijn verplicht de Ethische Code van de EAEF en de toepasselijke lokale en Europese wetgeving na te leven."

Verdere informatie is hier te vinden: EAEF - Europees forum voor bijstand aan werknemers

 • Onze adviseurs hebben academische of gelijkwaardige kwalificaties op hun respectieve gebieden en hebben vele jaren ervaring: psychotherapie, psychologie, juridisch advies, bemiddeling, managementadvies, levensadvies en sociaal advies.

 • Wereldwijde counselingcentra; counseling kan persoonlijk, telefonisch of online plaatsvinden. Indien nodig, bieden wij ook begeleiding in vreemde talen aan.

 • Wij zijn beschikbaar voor de werknemers van uw bedrijf van 0:00-24:00 via een gratis crisishotline.

 • Speciale aanbiedingen voor managers, gezinsdienst, crisisinterventie

 • Informatie website, eap app incl. chatfunctie, informatiemateriaal

 • Regelmatige rapportage

   

Onze speciale eap-softwareoplossing voldoet aan de huidige normen inzake gegevensbescherming en veiligheid. De daaruit voortvloeiende prestatierapporten geven - geanonimiseerde - informatie over het aantal bestede begeleidingsuren en wijzen op situaties en aspecten in het bedrijf die kunnen worden geoptimaliseerd.

Om ervoor te zorgen dat het eap-aanbod door de werknemers wordt gebruikt, zijn vertrouwelijkheid en anonimiteit zeer belangrijk en daarom vaste onderdelen van het contract tussen ons en het bedrijf dat de opdracht geeft.

 

Multinationale ondernemingen kunnen op al hun locaties eap-maatregelen beschikbaar stellen. Dankzij ons wereldwijde netwerk wordt rekening gehouden met culturele aspecten of zelfs taalverscheidenheid.

 

Om het best mogelijke succes voor alle betrokken partijen te bereiken, werken wij nauw samen met verschillende afdelingen - management, human resources (HR) en ook met bestaande interne begeleidingsdiensten, zoals bedrijfsartsen of bedrijfspsychologen.

Onze eap-pakketten zijn afgestemd op de behoeften en eisen van het betreffende bedrijf. Dit geldt ook voor de omvang van de onderneming. Ons aanbod is dus niet alleen gericht op grote ondernemingen, maar ook op kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) voor wie gezondheidsbevordering op de werkplek een zorg is.

 

Wij ondersteunen bedrijven die met een specifiek vraagstuk worden geconfronteerd of een bepaalde focus willen aanbrengen met een gevarieerd aanbod van adviesdiensten en workshops:

 • Burnout profylaxe
 • Versterking van het weerstandsvermogen
 • Zingeving als leider en als werknemer: in
 • Gezond leiderschap
 • Interculturele begeleiding
 • Meervoudige lasten voor vrouwen
 • Speciale opleiding zoals omgaan met dementie

Meer op eap training.

4h4a0461 eap

Wat betekent eap?

Dr Cornelia Martens, directeur van het eap instituut in een interview

eap compact uitgelegd

Een goed evenwicht ...
... tussen vrije tijd en werk en een gezonde levensstijl zijn voor veel mensen niet zo gemakkelijk te bereiken. Dr. Cornelia Martens, directeur van het eap instituut, beantwoordt in deze video veel vragen over eap - het Employee Assistance Program.
Vimeo

Door de video te laden accepteert u het privacybeleid van Vimeo.
Meer informatie

Video laden

Externe begeleiding van werknemers

de moeite waard voor zowel bedrijven als werknemers

Hoe wordt eap in bedrijven geïntroduceerd?

4 stappen naar uw individuele eap

Stap 1

Besluit voor eap in de onderneming

Ja, we willen eap!

Management en leiding erkennen de voordelen van externe begeleiding van werknemers en besluiten deze in de hele onderneming in te voeren.

Stap 2

Analyse, conceptie & aanbod

eap op maat

Zodra de bedrijfsspecifieke eisen, reikwijdte en doelstellingen zijn vastgesteld, wordt het individuele eap-pakket van maatregelen samengesteld, berekend en contractueel vastgelegd.

Stap 3

Organiseren van (interne) communicatie

eap is hier!

Alle werknemers, managers en hun familieleden leren via alle beschikbare kanalen wat eap is en hoe zij er zelf gebruik van kunnen maken. Wij ondersteunen u met knowhow en informatiemateriaal.

Stap 4

Regelmatige rapportage en prestatiemeting

eap loopt ...

De verantwoordelijken komen te weten hoe goed de zaken gaan door middel van regelmatige verslagen die hen informeren over het aantal en de onderwerpen van de raadplegingen, waarbij de anonimiteit van de personeelsleden en de gegevensbescherming strikt in acht worden genomen.

eap-diversiteit

eap is een veelzijdige ondersteunings- en adviesdienst die zich steeds aanpast aan de eisen van de betrokken onderneming en talrijke mogelijkheden biedt bij de praktische uitvoering.

Actief de gezondheid bevorderen
De kosten van stilstandtijd verminderen
Combineer werk en gezin
Verandering de baas worden
Beter omgaan met crises
Verbeteren van de communicatie
Tevredenheid verhogen
Verminderen van conflicten
Overweeg het evenwicht tussen werk en privéleven
Versterking van leiders
Een gezonde levensstijl bevorderen
Verbetering van de reputatie
Optimaliseren van interne processen
Verbetering van de werksfeer
Voorkom burn-out

Feiten & Info

Evaluatie van mentale stress

Wat houdt de evaluatie van mentale stress op de werkplek in?

De wet op de gezondheid en veiligheid op het werk (ASchG) voorziet onder andere in de verplichting om werkplekken te evalueren. Dit betekent dat de werkgever de gevaren identificeert en beoordeelt en maatregelen vaststelt om deze te vermijden.

Tijdens de evaluatie moet de werkgever - net als in het verleden - zowel werkgerelateerde fysieke als mentale spanningen vaststellen die tot misbruik leiden.

Ondernemingen moeten arbeidsomstandigheden die schadelijk zijn voor de werkplek erkennen en gerichte maatregelen nemen om deze tegen te gaan.

Bij de evaluatie moet daarom worden nagegaan of er sprake is van werkgerelateerde lichamelijke en geestelijke spanningen die tot misbruik kunnen leiden. Vervolgens moeten maatregelen worden genomen om de belasting te verlichten.
 

Wij bieden bedrijven de evaluatie van mentale stress - zoals bij wet voorzien sinds 1.1.2013, inclusief raadpleging vooraf. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen! info@eap-institut.at
Stanford rekenmachine

Hoe hoog zijn uw kosten als gevolg van niet-verleende diensten?
Gebruik de Stanford-formule om uw standaardkosten te bepalen.

De universiteit van Stanford in Californië voert studies uit op het gebied van gezondheidsmanagement over onder meer de kosten van het ziekteverzuim als gevolg van verminderde prestaties of het niet presteren van werknemers als gevolg van fysiologische en psychologische stress.

De formule van Stanford werd ontwikkeld op basis van de resultaten van deze studies. Deze formule is gebaseerd op de veronderstelling dat 20% van de werknemers gemiddeld 25% minder productief zijn als gevolg van stress, zorgen en ontberingen. Met deze verzuimkosten wordt vaak geen rekening gehouden.

 

Neem contact met ons op als u de kosten van downtime voor uw bedrijf wilt berekenen: info@eap-institut.at
Onderzoek & Studies

De kosteneffectiviteit van eap is goed gedocumenteerd in studies.
Publicaties of studies over lopend eap-onderzoek kunnen u op verzoek worden toegezonden.
  

 • "Het effect van diensten voor werknemersondersteuning op de resultaten op de werkplek: resultaten van een prospectieve, quasi-experimentele studie".

 • "Meta-analyse: presentatie van de huidige stand van het onderzoek naar de doeltreffendheid van EAP-maatregelen" - meer

 • "Werknemersbegeleiding/EAP: een doeltreffende aanpak van de preventie van psychische aandoeningen".
  Ziekten? Resultaten van een begeleidend onderzoek bij John Deere" - meer

Neem contact met ons op:
info@eap-institut.at

eap modules in een oogopslag

bijstand

bijstand

Oplossingsgerichte en anonieme begeleiding voor gezondheids-, beroeps- en privé-uitdagingen.

opleiding

opleiding

Individuele seminars, workshops en bijscholing - zowel voor werknemers als voor managers.

raadpleging

raadpleging

Analyse vooraf, ontwikkeling van eap-concepten, begeleiding en evaluatie van psychologische werkbelasting.

welzijn

welzijn

Geselecteerde aanbiedingen rond uw persoonlijk welzijn bevorderen de gezondheid, de tevredenheid en de motivatie.