Wat zijn de voordelen van eap en wie profiteert ervan?
Externe begeleiding van werknemers is voor alle betrokkenen (
) even lonend en gaat de toenemende psychologische stress doeltreffend tegen.
meer leren
Veerkrachtig - zelfs in stormachtige tijden
Een sterk en stabiel fundament is gebaseerd op een diep en onwankelbaar vertrouwen in zichzelf. Dan kan het ook stormachtige tijden doorstaan.
eap compact uitgelegd

Wat is eap?

Waarom is het zinvol om eap te gebruiken

Factoren die stress beïnvloeden, zoals stress op het werk, kunnen zowel van persoonlijke als van bedrijfsaard zijn. Maar ook externe factoren, zoals onzekere economische situaties, brengen werknemers in verwarring en kunnen individuen overbelasten.

Werknemers die privézorgen in het bedrijf brengen of moeilijkheden hebben met collega's of superieuren op het werk, worden negatief beïnvloed in hun prestaties. De kosten voor de onderneming zijn slechts één van de gevolgen.

De situatie op het gebied van geestesziekten op het werk is wereldwijd merkbaar verslechterd. De Oostenrijkse ziekenfondsen luiden al enige tijd de noodklok: het percentage verzekerden met ziekteverlof wegens geestelijke gezondheidsproblemen is de laatste jaren dramatisch gestegen.

De beïnvloedende factoren en de daarmee samenhangende ziektekosten voor psychische problemen en gedragsstoornissen lopen vandaag dus al in de miljarden. Als men de werknemers meerekent die onder stress medicijnen innemen en daardoor op het werk gestoord lijken, zijn de totale economische kosten zelfs tot twee keer zo hoog.

Vaak gestelde vragen

over het hulpprogramma voor werknemers

De mogelijkheid om een conflict in een vroeg stadium op te lossen, om te voorkomen dat een probleem uit de hand loopt of om stresssituaties te verminderen, verhoogt de prestaties en de tevredenheid van de werknemers. Tegelijkertijd worden de operationele kosten (verzuimkosten, enz.) verlaagd. eap is in de eerste plaats bedoeld als een preventieve gezondheidsmaatregel en begint voordat een conflict ontstaat, voordat te hoge eisen of problemen tot psychologische stress leiden en verzuimkosten voor het bedrijf veroorzaken. eap is ook efficiënt in crisissituaties en acute gevallen, wanneer werknemers snel en vakkundig moeten worden ondersteund en dus onmiddellijk moeten worden ontlast.

Met een doelgericht arbeidsgezondheidsmanagement en innovatieve concepten voor gezondheidsbevordering kunnen bedrijven de toenemende mentale stress efficiënt tegengaan. De geestelijke gezondheid van de werknemers wordt gehandhaafd en bevorderd. Preventieve concepten hebben ook tot gevolg dat de arbeidsomstandigheden en de tevredenheid van de werknemers op een hoog niveau worden gehandhaafd of verbeterd. De productiviteit en de kwaliteit van het werk worden op middellange tot lange termijn geoptimaliseerd en het absenteïsme wordt laag gehouden.

Om in het hele bedrijf oplossingsgerichte begeleiding te garanderen, kopen werkgevers hun op maat gemaakte eap voor gezondheidsbevordering op de werkplek en betalen zij een vast bedrag per werknemer per maand. De werknemers hebben dus de mogelijkheid om zich te laten adviseren zonder dat de werkgever daarvan op de hoogte is.

Op discrete en vertrouwelijke wijze wordt onmiddellijk en vanaf het eerste contact een oplossing uitgewerkt. Ondernemingen die deze externe begeleiding voor hun werknemers verzorgen, krijgen een speciaal meldpunt voor alle gevallen.

Dit maakt het voor de getroffenen gemakkelijker om gebruik te maken van de eap-dienst, aangezien een gestresste werknemer zich niet vooraf voor begeleiding hoeft aan te melden, maar de diensten reeds door de werkgever zijn verleend. Een andere positieve factor is dat de begeleiding niet op de werkplek plaatsvindt, maar extern. Dit waarborgt anonimiteit en vertrouwelijkheid.

Niet alleen het voltallige personeel, maar ook alle familieleden uit het huishouden van de respectieve werknemers kunnen gebruik maken van de begeleidingsdiensten van eap om problematische situaties in gezinnen te bezweren of te verlichten. Absolute vertrouwelijkheid is altijd het hoogste principe.

Aangezien werkgevers niet weten of en met welke problemen werknemers voor counseling komen, wordt eap als extern contactpunt veel beter geaccepteerd dan aanbiedingen van interne counselors. Een verantwoorde omgang met de werknemers en hun geestelijke gezondheid consolideert zo het duurzame succes van de onderneming. Kwalitatieve prestatieverslagen geven bedrijven een overzicht van de genomen maatregelen en kunnen zo sneller probleemgebieden in het bedrijf opsporen.

4h4a0316 eap

Hoe wordt externe begeleiding van werknemers ingevoerd?

4 stappen naar uw individuele eap

Stap 1

Besluit voor eap in de onderneming

Ja, we willen eap!

Management en leiding erkennen de voordelen van externe begeleiding van werknemers en besluiten deze in de hele onderneming in te voeren.

Stap 2

Analyse, conceptie & aanbod

eap op maat

Zodra de bedrijfsspecifieke eisen, reikwijdte en doelstellingen zijn vastgesteld, wordt het individuele eap-pakket van maatregelen samengesteld, berekend en contractueel vastgelegd.

Stap 3

Organiseren van (interne) communicatie

eap is hier!

Alle werknemers, managers en hun familieleden leren via alle beschikbare kanalen wat eap is en hoe zij er zelf gebruik van kunnen maken. Wij ondersteunen u met knowhow, informatiemateriaal en eapresentaties ter plaatse of online.

Stap 4

Regelmatige rapportage en prestatiemeting

eap loopt ...

De verantwoordelijken komen te weten hoe goed de zaken gaan door middel van regelmatige verslagen die hen informeren over het aantal en de onderwerpen van de raadplegingen, waarbij de anonimiteit van de personeelsleden en de gegevensbescherming strikt in acht worden genomen.

Voordelen en voordelen van eap

Externe begeleiding van werknemers loont voor alle betrokkenen

4h4a0405 eap

Oplossingsgericht advies

Werknemers, managers en familieleden die in hetzelfde huishouden wonen, kunnen vroegtijdig en discreet professionele hulp krijgen.

Werk & Beroep
Familie en partnerschap
Persoonlijke onderwerpen
Fysieke gezondheid
Geestelijke gezondheid
Gezinsdienst
Crisissen en noodgevallen
Juridische en financiële zaken

eap compact uitgelegd

Een goed evenwicht ...
... tussen vrije tijd en werk en een gezonde levensstijl zijn voor veel mensen niet zo gemakkelijk te bereiken. Dr. Cornelia Martens, directeur van het eap instituut, beantwoordt in deze video veel vragen over eap - het Employee Assistance Program.
Vimeo

Door de video te laden accepteert u het privacybeleid van Vimeo.
Meer informatie

Video laden

Onze eap-diensten in een oogopslag

bijstand

bijstand

Oplossingsgerichte en anonieme begeleiding voor gezondheids-, beroeps- en privé-uitdagingen.

opleiding

opleiding

Individuele seminars, workshops en bijscholing - zowel voor werknemers als voor managers.

raadpleging

raadpleging

Analyse vooraf, ontwikkeling van eap-concepten, begeleiding en evaluatie van psychologische werkbelasting.

welzijn

welzijn

Geselecteerde aanbiedingen rond uw persoonlijk welzijn bevorderen de gezondheid, de tevredenheid en de motivatie.