Λέξη-κλειδί: Burnout

Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Όλα σε ισορροπία;

Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων και των διευθυντικών στελεχών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Εάν η ισορροπία ανατραπεί, υπάρχει κίνδυνος υπερφόρτωσης ή εξουθένωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ