Pomoc s EAP

Nebyrokratické. anonymný. preventívny.

Jadrom našej ponuky eap sú poradenské služby, ktoré môžu bezplatne využívať všetci pracovníci a ich príbuzní, ktorí žijú v rovnakej domácnosti. 

Týmto spôsobom zamestnávatelia ponúkajú svojim zamestnancom možnosť získať odbornú podporu ešte predtým, ako starosti a ťažkosti negatívne ovplyvnia ich produktivitu a schopnosť sústrediť sa. 

Naši konzultanti v oblasti EAP môžu osloviť tých, ktorí hľadajú radu, prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov – v závislosti od naliehavosti a osobných potrieb. Všetky diskusie podliehajú prísnej dôvernosti a na požiadanie sa konzultácie môžu uskutočniť aj anonymne.

 

často kladené otázky

Na konzultácie s Východným partnerstvom

Pre každú požiadavku máme kontaktné osoby, ktoré sa zaviazali nájsť vhodné riešenie s množstvom know-how a skúseností.
 

 • Psychoterapeuti
 • Psychológovia
 • Právnici
 • Mediátorov
 • Manažérski konzultanti
 • Dipl. Lebens- und Sozialberater:innen

Konzultácie sa môžu uskutočniť po dohode rôznymi spôsobmi:
 

 • osobne a v blízkosti domova alebo práce
 • Telefonické
 • prostredníctvom živého chatu
 • Video cez zoom

 
V akútnych situáciách je možné našich odborníkov kontaktovať nepretržite (24 hodín denne, 7 dní v týždni) prostredníctvom bezplatnej telefónnej horúcej linky.

V rámci úvodu do EAP dostávajú zamestnanci všetky kontaktné údaje (telefón a e-mail) a informácie o tom, ako využiť konzultácie. 

Záujemcovia o poradenstvo dostanú podporu od našich skúsených odborníkov ihneď po tom, ako nás kontaktujú. Ak nie je možné okamžité riešenie, "správny" poradca vás bude kontaktovať, aby ste si dohodli stretnutie alebo ďalší postup (stretnutie na mieste, prostredníctvom videa alebo telefónu atď.).

V každom prípade sprevádzame zamestnancov, kým sa problém nevyrieši. Naša krízová horúca linka je k dispozícii nepretržite.

V rámci programu pomoci zamestnancom môže každý zamestnanec využiť spravidla 6 sedení (hodín) na jednu tému poradenstva.

Presné podrobnosti sú upravené v zmluve uzatvorenej medzi zamestnávateľom a inštitútom eap.  

Všetci konzultanti podliehajú právnemu tajomstvu.  Osobné údaje, schôdzky alebo rozhovory nebudú nikdy poskytnuté zamestnávateľovi. So všetkými údajmi sa bude zaobchádzať v súlade s GDPR a budú spracované a uložené iba v rozsahu požadovanom konzultačným procesom. Po ukončení konzultačného procesu budú všetky osobné údaje vymazané. Na požiadanie sa konzultácie môžu uskutočniť anonymne alebo pod pseudonymom.

Konzultácie fungujú najlepšie, keď sa môžu viesť v materinskom jazyku. Preto ponúkame nasledujúce jazyky:

 

 • Albánčina
 • Arabčina
 • Azerbajdžan
 • Bosniansky jazyk
 • Bulharčina
 • Nemčina
 • Angličtina
 • Perzština
 • Francúzština
 • Taliančina
 • Chorvátčina
 • Holandčina
 • Poľština
 • Ruština
 • Srbčina
 • Slovenčina
 • Slovinčina
 • Španielčina
 • Čeština
 • Turečtina
 • Ukrajinčina
 • Maďarčina

 

4H4A0316 EAP

Výhody

Pomoc z EAP v skratke

preventívny

Konajte namiesto toho, aby ste reagovali.

Opatrenia EAP – ešte predtým, ako konflikty, preťaženie alebo choroba povedú k nákladom na prestoje.

Orientované na zmysel

Zmysel.

Spoločne vytvárame optimálny základ pre zmysluplne orientovanú prácu a rozvoj zdravej a pozitívnej firemnej kultúry.

systémový

Zaujmite holistický pohľad.

Všetci príbuzní žijúci v tej istej domácnosti môžu tiež využiť rôzne poradenské služby eap.

dôverný

Prísne tajné.

Zamestnávatelia nezisťujú, či a prečo zamestnanci prichádzajú na poradenstvo. Externé poradenstvo pre zamestnancov je oveľa lepšie akceptované ako interné ponuky.

udržateľný

Všetko na prvý pohľad.

Kvalitatívne vykazovanie zviditeľňuje vývoj v rámci pracovnej sily a umožňuje proaktívne kroky a protiopatrenia.

vypočítateľné

NI najmenej 1:3

Paušálna platba na zamestnanca a mesiac pokrýva všetky náklady. To vytvára nákladovú istotu.

v prospech

Pomoc je blízko.

Úľava sa už deje prostredníctvom vedomostí - ak je to potrebné alebo preventívne -, aby sme sa mohli vrátiť k podpore a pomoci.

anonymný

Diskrétnosť.

Žiadne osobné údaje nebudú poskytnuté zamestnávateľovi. Konzultácie sa môžu uskutočňovať aj pod pseudonymom.

Podpora a udržiavanie zdravia vo firmách, preventívne a zmyslovo orientované opatrenia v každodennom styku so zamestnancami a vo vedení spoločnosti sú oblasti, na ktoré sa zameriavame.