Marie-Claire
Martens, BA. pth.

Vedúci pomoci EAP
& Správa prípadov
mc.martens@eap-institut.at

EAP Institute EAP Poskytovateľ služieb EAP Konzultant EAP Poskytovateľ 03
Dr. Cornelia Martensová

Generálny riaditeľ | CEO
c.martens@eap-institut.at

Práca orientovaná na zmysel

Vitajte vo svete eap!

Inštitút eap založila v roku 2011 Cornelia Martens s víziou aktívne podporovať "zmysluplnú orientáciu v podnikaní" a ponúkať praktické riešenia. Dnes je spoločnosť jedným z popredných poskytovateľov eap v Rakúsku. 

Ako člen Európskej asociácie poskytovateľov EAP – eaef (eu employee assistance european forum) – je eap-institut v súlade s etickým kódexom, a teda s prísnymi usmerneniami o kvalite, ktoré boli stanovené pre poskytovateľov EAP. "PDF eaef Etický kódex"

Profesionalita, diskrétnosť a odborná kvalifikácia sú základnými hodnotami, na ktoré sa spoločnosti aj klienti môžu plne spoľahnúť.

Pre nás holistický eap ďaleko presahuje klasickú "podporu zdravia na pracovisku" a siaha od prevencie a práce orientovanej na zmysel až po rozvoj zdravej a pozitívnej firemnej kultúry.

EAP je tímová práca

EAP má mnoho tvárí – a rôzne témy. Rovnako rozmanité ako obavy tých, ktorí hľadajú radu, sú oblasti odbornosti nášho tímu konzultantov:

Konzultácie sú obzvlášť užitočné, ak sa môžete spoľahnúť na empatiu, nezávislosť, profesionalitu a komplexné tajomstvo od svojho partnera.

Angelika Scharfová

Vedúci pohody eap
& Správa prípadov
Začať

Mag. Eva Kamperová

Správca kľúčových účtov
Začať

Dr. Lisbeth Rösselová

Vedúci oddelenia osobného rozvoja
a preventívneho zdravia
Začať

Marlene
Röhrbacher, BA pth.

Školenie koordinátora EAP
Začať

Julia Knoglerová

Sociálne médiá
Marketingový manažér
Začať

Andreas Kaiser

Vedúci predaja
Začať

Alexander
Lahner

vedúci poradca,
Poloha Baden
Začať

Ulrike Katschnig

Vedúci školenia eap, poradca, asistent pre inovácie
Začať

Rakúsko. V celej Európe. celosvetový.

Poradenské centrá eap s profesionálnymi poradcami
sú vám vždy nablízku.

Inštitút EAP v celej Európe

Eap potrebuje mnoho jazykov

Od malých výziev alebo protivenstiev v profesionálnom alebo súkromnom živote až po akútne krízy – porozumenie a dobré pochopenie v rozhovoroch funguje najlepšie vo vašom rodnom jazyku. Preto naši konzultanti eap hovoria rôznymi (rodnými) jazykmi.

Bulharčina
nemčina
Angličtina
Francúzština
Taliančina
Španielčina
Poľština
Ruština
Ukrajinčina
Turečtina

Koordinácia medzinárodného konzultačného tímu a cudzojazyčného poradenstva v Rakúsku:

Marie-Claire Martens, BA. pth. 

Najlepší "motivátor"

Od najúspešnejších firiem sa môžeme niečo naučiť: Najlepší motor pre nadpriemerný výkon je v podstate:

Zmysluplná práca

Viedenský lekár Viktor E. Frankl už v prvej polovici minulého storočia zdôraznil: Človek sa usiluje predovšetkým o zmysel života. Keď našiel svoj osobný význam, je efektívny, odhodlaný a tiež odolný.

"Na svete nie je nič, čo by človeku umožnilo prekonať vonkajšie ťažkosti alebo vnútorné ochorenia tak, ako vedomie, že má zmysel života."

Viktor E. Frankl

Úspešne sa používa EAP – výňatok zo zoznamu zákazníkov

Naše balíky opatrení EAP prispôsobujeme individuálne potrebám a veľkosti vašej spoločnosti – bez ohľadu na to, či ide o malé, stredné alebo veľké spoločnosti. Tieto spoločnosti napríklad úspešne využívajú EAP.

Porozprávajte sa s nami!

Naše koncepty eap sú orientované na zmysel a riešenie. Zamestnanci majú čistú hlavu pre prácu, ich súkromný život sa stáva uvoľnenejším a naplnenejším.

Okrem profesionálnych poradenských služieb ponúkame s našou online platformou wellbeing.eap.world ďalšie ponuky pre fyzické a duševné zdravie.

Uvažujete o tom, že by ste svojim zamestnancom ponúkli aj bezplatnú podporu? Potom nás kontaktujte.

členský odznak eaef 2024 sm

Ako člen sme sa zaviazali dodržiavať etický kódex eaef.