Školenie EAP

šité na mieru. praktický. ohybný.

Ďalšie vzdelávanie je jedným z najdôležitejších benefitov, ktoré môžu zamestnávatelia ponúknuť svojim zamestnancom. Štúdia teraz ukazuje, že ďalšie vzdelávanie zamestnancov sa neuskutočňuje primárne kvôli nádejným kariérnym skokom, ale z osobného záujmu a zábavy.

 

Prečo je ďalšie vzdelávanie čoraz dôležitejšie?

Ďalšie vzdelávanie je dôležité pre všetkých ľudí, ktorí sa chcú profesionálne a osobnostne rozvíjať. Len tí, ktorí sú aktuálni, pokiaľ ide o jazyky, technický pokrok, rétoriku, osobnosť a mnoho ďalších oblastí, si môžu zabezpečiť najlepšie pracovné miesta.

Témy workshopov eap v skratke

Podpora zdrojov, zručností a kompetencií

Aj vy chcete posunúť svoju spoločnosť a svojich zamestnancov na vyššiu úroveň? Naše workshopy sú šité na mieru vašim potrebám a môžu sa konať ako (krátke) online webináre, priamo vo firme alebo v seminárnom hoteli. Vopred vám podrobne a nezáväzne poradíme, ktoré témy a formy podujatí sú pre vašu spoločnosť najvhodnejšie a najcennejšie.

Rozmanitosť a inklúzia

Narušenie a nová práca

Duševné zdravie

"Pohoda" - zdravá na všetkých úrovniach

Zdravé vedenie

Teambuilding, sprostredkovanie

Ekonomika, práca a otázka významu

Prečo pracujem? – Radosť z práce!

Odolnosť a prevencia vyhorenia

Môj blízky má demenciu

Práca medzi ženou a matkou alebo kreatívny spôsob žonglovania

Organizačný rozvoj

Certifikačný workshop "Mentor duševného zdravia" (MHM)

Tento vzdelávací program je zameraný na ľudí na kľúčových pozíciách v spoločnosti, ktorí chcú podporiť svojich kolegov ako priame kontaktné osoby v prípade psychického stresu.

V súlade so zmenami v čoraz rozdrobenejšom, krízou náchylnom a silnom pracovnom svete majú títo kľúčoví zamestnanci za úlohu reflektovať a znižovať stresové a stresové faktory zamestnancov, ktorí im boli zverení, ako aj vedome sa podieľať na navrhovaní firemnej kultúry prevencie vyhorenia.

Cieľová skupina

Vedúci pracovníci a kľúčoví pracovníci (HR, funkcia zamestnaneckej rady, krízový tím), ktorí chcú rozšíriť svoje podporné kompetencie v zmysle "mentoringu v oblasti duševného zdravia".

Uplynutia platnosti

Tento certifikačný program je možné vykonávať interne alebo ako otvorený program (účastníci z rôznych spoločností).

Obsah

Investícia

Otvorený program: 950,00 € na účastníka:in

Cena za internú cenu (8-12 osôb): Cena na vyžiadanie (info@eap-institut.at)

Dátumy a miesto

Ak chcete byť o tom informovaní, napíšte info@eap-institut.at.

Umiernenosť

Dr. Cornelia Martensová
Zakladateľ a výkonný riaditeľ inštitútu EAP, výkonný kouč (v rámci inštitútu EAP), manažérsky konzultant, mediátor, psychologický poradca, lektor na EALP-Európskej akadémii pre logoterapiu a psychológiu

 

Dr. Lisbeth Rösselová 
Osvetová medicína a revitalizácia, poradenstvo a WS facilitácia Inštitútu EAP

Pozitívne vedenie

Model PERMA-LEAD®

Viete, či vaši manažéri umožňujú pozitívne emócie v tíme, podporujú individuálnu angažovanosť, vytvárajú udržateľné vzťahy, sprostredkúvajú zmysel v práci, zviditeľňujú úspechy alebo vedú silovo orientovaným spôsobom?

Môžu zamestnanci naplno rozvinúť svoj potenciál a prispieť svojimi individuálnymi silnými stránkami vďaka vedúcim tímu alebo nadriadeným?

Perma Lead logo A

Zamerajte sa na orientáciu na silné stránky

Škála modelov pozitívneho vedenia alebo modelov vodcovstva s podobnými prístupmi je v súčasnosti veľká a všetky sa zameriavajú na aspekt silovej orientácie.

Keďže je pre nás dôležité pracovať s modelom, ktorý sa dá dobre využiť v praxi a zároveň je založený na dôkazoch, teda podporený vedeckým výskumom, my v Inštitúte EAP pracujeme s modelom PERMA-LEAD® prof. Ebnera, ktorý je založený na súčasnom výskume pozitívnej psychológie a vodcovskom výskume prof. Seligmana.

S týmto konceptom a postupmi založenými na dôkazoch môžeme merať konkrétny štýl vedenia, ako aj rozsah, v akom manažéri umožňujú svojim zamestnancom rozvíjať svoj potenciál a prispievať svojimi silnými stránkami do spoločnosti.

Tým, že požiadame o konkrétne správanie, môžeme zmapovať, do akej miery manažér

  • umožňuje pozitívne emócie medzi vašimi zamestnancami
  • podporuje individuálny záväzok
  • vytvára udržateľné vzťahy
  • Význam vyjadrený v práci
  • Zviditeľnenie toho, čo sa dosiahlo
  • Vedenie orientované na silu


Radi odpovieme na vaše otázky.
Napíšte nám!

Učenie je ako veslovanie proti prúdu. Akonáhle sa zastavíte, unášate sa späť.