EAP poradenstvo

Čo je to manažérske poradenstvo?

"Činnosť manažérskych poradcov spočíva v komplexnej analýze organizácií alebo ich prostredia, vo vypracovaní prístupov k riešeniam a ich možnej implementácii prostredníctvom konzultácií, realizácie a intervencie, ako aj v riadení konzultačných a komunikačných procesov v rámci organizácií a vo vzťahu k trhu." - Toľko oficiálna definícia. 

 
eap consulting sa vyznačuje holistickým spôsobom, akým vnímame a sprevádzame spoločnosti. Izolované jednotlivé opatrenia často nevedú k želanému úspechu. Z dlhodobého hľadiska možno mnohé výzvy zvládnuť len "naprieč oddeleniami" a so zameraním na celú organizáciu. Prístup, metódy a nástroje individuálne prispôsobujeme potrebám danej spoločnosti. 

Oblasti poradenstva

zámerný. Holistický. Orientovaný na dopyt.

Pracujeme v rôznych odvetviach a veľkostiach spoločností. Pritom vždy myslíme mimo rámca. Skúsenosti nám ukázali, že udržateľný úspech je úspešnejší, keď sa berú do úvahy všetky oblasti spoločnosti.

Hodnotenie mentálnej pracovnej záťaže (novela ASchG)
Strategické riadenie
Optimalizácia obchodných procesov
Ľudské zdroje (HR)
Marketing a predaj
Vnútorné štruktúry
Environmentálny manažment
Obchodná mediácia
Riadenie zmien

Všeobecné podmienky

za Zmysluplný Úspešný Pozitív dobrý Vytvorte produktívnu prácu

Spokojní zamestnanci sú efektívnejší, lojálnejší a menej chorí. Sú viac motivovaní, keď cítia, že ich zručnosti a skúsenosti dobre zapadajú do toho, čo robia každý deň. Viac peňazí často nie je kľúčom k úspechu pri udržaní ľudí v spoločnosti. Pozitívna pracovná atmosféra a ocenenie sú efektívnejšie, aby sa vytvorila radosť z práce.
 

Spoločnosti môžu byť centrami filozofie "novej práce" a sprevádzať svojich zamestnancov na ich ceste k zmysluplnému pracovnému životu prostredníctvom bezplatných konzultačných a koučovacích príležitostí – absolútne dôverných a udržateľných pre všetkých zúčastnených. 

S naším holistickým prístupom vás podporujeme pri vytváraní správnych rámcových podmienok pre úspešnú a pozitívnu prácu.

4H4A0588 EAP

Cesty sa vytvárajú chôdzou.