Aké sú výhody eap a kto z neho má prospech?
Externé poradenstvo pre zamestnancov sa oplatí pre každého
účastníci rovnako a efektívne pôsobia proti rastúcemu psychickému stresu.
čítaj viac
Odolný - aj v búrlivých časoch
Silný a stabilný základ je založený na hlbokej a neotrasiteľnej dôvere v seba samého. Potom odoláva aj búrlivým časom.
EAP vysvetlené v skratke

Čo je to eap?

Prečo má zmysel používať eap

Faktory ovplyvňujúce stres, ako je stres v práci, môžu byť osobné aj prevádzkové. Vonkajšie faktory, ako sú neisté ekonomické situácie, však tiež znepokojujú zamestnancov a môžu jednotlivca preťažiť.

Zamestnanci, ktorí si so sebou do spoločnosti berú súkromné starosti alebo ktorí majú ťažkosti s kolegami alebo nadriadenými v spoločnosti, sú negatívne ovplyvnení svojím výkonom. Náklady pre spoločnosť sú len jedným z dôsledkov.

Situácia v oblasti duševných chorôb pri práci sa na celom svete výrazne zhoršila. Rakúske zdravotné poisťovne už nejaký čas bijú na poplach: Podiel poistencov práceneschopných z dôvodu porúch duševného zdravia sa v posledných rokoch dramaticky zvýšil.

Preto sú ovplyvňujúce faktory a súvisiace náklady na zdravotnú starostlivosť o problémy duševného zdravia a poruchy správania už v miliardách. Ak vezmeme do úvahy zamestnancov, ktorí sa v strese uchyľujú k liekom, a tak sa v práci javia ako narušení, celkové ekonomické náklady sú dokonca až dvakrát vyššie.

často kladené otázky

do programu pomoci zamestnancom

Možnosť riešenia konfliktu v počiatočnom štádiu, nenechať problém vymknúť sa z rúk alebo znížiť stresové situácie zvyšuje výkonnosť a spokojnosť zamestnancov. Zároveň sa znižujú prevádzkové náklady (náklady na prestoje atď.). EAP je primárne určený ako zdravotná prevencia a začína skôr, ako vznikne konflikt, nadmerné požiadavky alebo problémy vedú k psychickému stresu a spôsobujú spoločnosti náklady na prestoje. Eap je efektívny aj v krízových a akútnych prípadoch, ak majú byť zamestnanci podporovaní rýchlo a kompetentne, a teda okamžite odľahčení.

Vďaka cielenému riadeniu ochrany zdravia pri práci a inovatívnym konceptom na podporu zdravia spoločnosti účinne pôsobia proti rastúcemu psychickému stresu. Duševné zdravie zamestnancov je udržiavané a podporované. Preventívne koncepcie majú tiež za následok udržanie alebo zvýšenie pracovných podmienok a spokojnosti zamestnancov na vysokej úrovni. Strednodobá až dlhodobá produktivita a kvalita práce sú optimalizované a miera absencií je udržiavaná na nízkej úrovni.

S cieľom zabezpečiť poradenstvo orientované na riešenia v celej spoločnosti, zamestnávatelia nakupujú svoj eap na mieru na podporu zdravia na pracovisku a platia pevnú sumu za zamestnanca a mesiac. Zamestnanci tak majú možnosť prísť na konzultáciu bez toho, aby o tom zamestnávateľ vedel.

Na riešení sa pracuje diskrétne a dôverne okamžite a od prvého kontaktu. Spoločnosti, ktoré poskytujú toto externé poradenstvo pre svojich zamestnancov, dostávajú pre všetky prípady špeciálnu horúcu linku.

To uľahčuje dotknutým osobám využiť ponuku eap, pretože zaťažený zamestnanec nemusí vopred požiadať o radu, ale služby už zamestnávateľ poskytol vopred. Ďalším pozitívnym faktorom je, že poradenstvo zamestnancov sa neuskutočňuje na pracovisku, ale externe. Týmto spôsobom sa zachováva anonymita a utajenie.

Nielen celá pracovná sila, ale aj všetci príbuzní z domácnosti príslušných zamestnancov môžu využiť poradenské služby eap na zmiernenie alebo zmiernenie problematických situácií v rodinách. Absolútna dôvernosť je vždy najvyššou zásadou.

Keďže zamestnávatelia nevedia, či a s akými témami zamestnanci prichádzajú na konzultáciu, eap je oveľa lepšie akceptovaný ako externý kontaktný bod ako ponuky od interných konzultantov. Zodpovedné zaobchádzanie so zamestnancami a ich duševným zdravím tak upevňuje udržateľný úspech spoločnosti. Spoločnosti získajú prehľad o použitých opatreniach prostredníctvom kvalitatívnych správ o výkonnosti a dokážu tak rýchlejšie identifikovať problematické oblasti vo firme.

4H4A0316 EAP

Ako bude zavedené externé poradenstvo pre zamestnancov?

4 kroky k vášmu individuálnemu EAP

Krok 1

Rozhodnutie pre EAP v spoločnosti

Áno, chceme eap!

Manažment a podnikový manažment si uvedomujú výhody a výhody externého poradenstva so zamestnancami a rozhodnú sa pre celopodnikové predstavenie.

Krok 2

Analýza, koncepcia a ponuka

Eap na mieru

Po definovaní požiadaviek, rozsahu a cieľov špecifických pre jednotlivé spoločnosti sa zostaví, vypočíta a zmluvne odsúhlasí individuálny balík opatrení EAP.

Krok 3

(Interné) Zorganizujte komunikáciu

EAP je tu!

Všetci zamestnanci, manažéri a ich príbuzní sa prostredníctvom všetkých dostupných kanálov učia, čo je EAP a ako ho môžu používať pre seba. Podporujeme vás know-how, informačnými materiálmi a prezentáciou EAP na mieste vo firme alebo online.

Krok 4

Pravidelné podávanie správ a meranie výkonnosti

EAP beží...

Zodpovedné osoby zisťujú, ako sa veci majú, prostredníctvom pravidelných správ, ktoré informujú o počte a témach konzultácií, pričom je prísne zachovaná anonymita zamestnancov a ochrana údajov.

Výhody & výhody EAP

Externé poradenstvo pre zamestnancov sa oplatí pre všetkých zúčastnených

4H4A0405 EAP

Poradenstvo orientované na riešenie

Zamestnanci, manažéri a príbuzní, ktorí žijú v tej istej domácnosti, môžu získať odbornú podporu včas a diskrétne.

Práca a kariéra
Rodina a partnerstvo
Osobné témy
Fyzické zdravie
Duševné zdravie
Služby pre rodiny
Krízy a núdzové situácie
Právo a financie

EAP vysvetlené v skratke

Dobrá rovnováha ...
... medzi voľným časom a pracovným životom, ako aj zdravým životným štýlom nie je pre mnohých ľudí také ľahké dosiahnuť. V tomto videu Dr. Cornelia Martens, výkonná riaditeľka eap-institut, odpovedá na mnohé otázky týkajúce sa eap – programu pomoci zamestnancom.

Naše služby EAP v skratke

Pomoc

Pomoc

Anonymné konzultácie zamerané na riešenia pre zdravotné, profesionálne a súkromné výzvy.

školenie

školenie

Individuálne semináre, workshopy a ďalšie vzdelávanie – pre zamestnancov aj manažérov.

Poradenstvo

Poradenstvo

Analýza vopred, vývoj konceptov eap, poradenstvo a hodnotenie mentálnej pracovnej záťaže.

Blaho

Blaho

Vybrané ponuky týkajúce sa vašej osobnej pohody podporujú zdravie, spokojnosť a motiváciu.