Har du en fråga som bekymrar dig?
Dra nytta av gratis online- eller telefonrådgivning för mer kvalitet i ditt yrkes- och privatliv. Alla rådgivare omfattas av den lagstadgade tystnadsplikten
Vi finns här för dig!
Oavsett om det gäller hälsa, yrkesliv eller personliga frågor - tillsammans hittar vi svar och en optimal lösning. Ta kontakt med oss!

Stöd från eap

Professionell rådgivning i alla livssituationer

Samtal är guld värt. Vi på EAP-institutet är övertygade om detta av erfarenhet. Även ett enda samtal med en "utomstående" kan ha en mycket positiv effekt.

Har du en fråga som engagerar dig? Vårt professionella team av rådgivare hjälper dig gärna och ger dig råd.

Från person till person
Från små utmaningar eller motgångar i yrkes- eller privatlivet till akuta kriser - ett lösningsorienterat samtal i ögonhöjd är alltid bra. Särskilt om du kan lita på den andra personens empati, oberoende, professionalism och fullständiga konfidentialitet.

 

Varför prata om det?
Enligt kinesisk visdom är bekymmer som orosmoln - de ser svarta ut i fjärran och gråa ovanför oss. I ett rådgivningssamtal kommer dina bekymmer fram här och nu. Ofta inser man snabbt att solen redan skiner här och där och att det inte finns någon storm alls. Och om det ändå händer: Ett åskväder rensar luften och lämnar en bördig jordmån.

 

Livet är färgstarkt ...
... och så är även de bekymmer som kommer till oss. Vårt stora team av rådgivare består av olika yrkesgrupper så att vi kan stödja dig i alla situationer i livet. Oavsett om det gäller psykiska, hälsomässiga, sociala eller ekonomiska frågor - tillsammans försöker vi hitta en optimal lösning.

 

Varför kostar den här tjänsten ingenting?
EAP-institutet har beställts av din arbetsgivare och betalas av din arbetsgivare enligt en schablonprincip.

 

Kommer min arbetsgivare att få reda på det?
All rådgivning är 100 % anonym och konfidentiell. Din arbetsgivare kommer inte att få någon information om huruvida rådgivning har ägt rum. Information om innehållet i rådgivnings- och coachingsessionerna lämnas inte heller vidare. Återkopplingen till ditt företag sker uteslutande i form av en standardiserad kvalitetsrapport.

 

Vi talar många språk
Vi menar detta både bokstavligt och bildligt: oavsett vad det är som bekymrar dig - utnyttja vårt kostnadsfria erbjudande om telefon- eller online-rådgivning (upp till 6 sessioner per rådgivningsämne) och vi kommer att stödja dig på många av världens språk. Du kommer att se att det är värt det.

 

Möjliga rådgivningsämnen i korthet

Kriget i Europa - eap-institutet - Nyhetsbrev

Ta kontakt med oss! Vi finns här för dig.

Obyråkratisk, anonym och förebyggande.

EAP Institute management consultancy GmbH

För att boka en tid , vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss:

Begär att bli uppringd online.
Fyll i formuläret så ringer vi upp dig inom våra konsultationstider (08:00 till 22:00).

ARBETE OCH YRKE

 • Arbetsstress/arbetsbelastning
 • Kriser i yrkeslivet
 • Konflikter på arbetsplatsen
 • Situationer med överdrivna krav
 • Förändringens dynamik
 • Yrkesmässig omorientering
 • Utbrändhet
 • och mycket mer.

MENTAL HÄLSA/MENTAL HÄLSA

 • Hantera stress och överdrivna krav
 • Mental hälsa, stresstålighet
 • Vardagliga bekymmer
 • Utmattning, utbrändhet
 • Depression och ångest
 • Nödsituationer, krisintervention
 • och mycket mer.

MISSBRUK OCH BEROENDE

 • Personlig rådgivning
 • Konsultverksamhet för miljön
 • Terapiplanering och medling
 • och mycket mer.
eap institut grafik man

PRIVATA TOPICS

Yrkesmässiga svårigheter stannar inte vid privatlivet och vice versa. Våra rådgivnings- och coachningstjänster är därför tillgängliga för alla anställda och deras närmaste familjemedlemmar dygnet runt.

 • Familj och partnerskap - Konfliktlösning
 • Separationer, nya partnerskap, liv i splittrade familjer
 • Barn och ungdomar - utvecklingskriser
 • Pedagogiska problem
 • Personlig utveckling
 • Livscoaching
 • Självförvaltning
 • Familjens bördor
 • och mycket mer.

Alla rådgivningssamtal är helt konfidentiella och anonyma. Tidsbokning kan göras på