Tryck

EAP-institutet Managementkonsult GmbH


Företagets huvudkontor:

Hegelgasse 19/10
1010 Wien


Sekundär plats och postadress:

Kaiser-Franz-Joseph-Ring 5/3
2500 Baden bei Wien

info@eap-institut.at | http://eap.world 

Ledning:
Dr Cornelia Martens
Enskild person med ensamvertretningsrätt

Skyldighet att informera enligt § 5 Abs.1 EKG

Design och programmering av webbplatser