Utbildning i eap

Anpassad. Praktisk. Flexibel.

Vidareutbildning är en av de viktigaste förmånerna som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda. Men nu visar en undersökning att medarbetarna inte i första hand deltar i vidareutbildningskurser för att de hoppas kunna göra karriär, utan snarare av personligt intresse och för skojs skull.

 

Varför blir vidareutbildning allt viktigare?

Vidareutbildning är viktigt för alla människor som vill utvecklas yrkesmässigt och personligt. Endast den som är uppdaterad när det gäller språk, tekniska framsteg, retorik, personlighet och många andra områden kan säkra de bästa jobben.

eap workshop ämnen i en överblick

Främja resurser, färdigheter och kompetens

Vill du också ta ditt företag och dina medarbetare till nästa nivå? Våra workshops skräddarsys efter dina behov och kan äga rum som (korta) webbseminarier, direkt på ditt företag eller på ett seminariehotell. Vi kommer att ge dig råd i förväg, i detalj och utan förpliktelser, om vilka ämnen och evenemangsformat som är mest lämpliga och värdefulla för ditt företag.

Mångfald och inkludering

Störningar och nytt arbete

Psykisk hälsa

"Välbefinnande" - hälsosam på alla nivåer

Hälsosamt ledarskap

Teambuilding, medling

Ekonomi, arbete och frågan om mening

Varför arbetar jag - jag trivs med mitt arbete!

Motståndskraft och förebyggande av utbrändhet

Min släkting har demens

Fru-mamma-jobb eller det kreativa sättet att jonglera

Organisatorisk utveckling

Certifieringsworkshop för "Mental Health Mentor" (MHM)

Detta utbildningsprogram riktar sig till personer i nyckelpositioner inom företaget som vill stödja sina kollegor som en direkt kontaktpunkt i händelse av psykisk stress.

I linje med förändringarna i en alltmer fragmenterad, krisbenägen och pressad arbetsmiljö har dessa nyckelpersoner till uppgift att reflektera över och minska stress- och belastningsfaktorerna hos de anställda som anförtrotts dem, samt att noggrant hjälpa till att forma en företagskultur som förebygger utbrändhet.

Målgrupp

Chefer och nyckelpersoner (HR, företagsråd, kristeam) som vill utöka sin stödkompetens inom ramen för "Mental Health Mentoring".

Förfarande

Certifieringsprogrammet kan genomföras internt eller som ett öppet program (deltagare från olika företag).

Innehåll

Investeringar

Öppet program: 950,00 € per deltagare:i

Internt företag totalt pris (8-12 personer): Pris på förfrågan(info@eap-institut.at)

Datum och plats

Skriv till info@eap-institut.at om du vill bli informerad om detta.

Moderering

Dr Cornelia Martens
Grundare och verkställande direktör för EAP Institute, executive coach (inom ramen för EAP Institute), managementkonsult, medlare, kvalificerad psykologisk rådgivare, föreläsare vid EALP European Academy for Logotherapy and Psychology

 

Dr Lisbeth Rössel
Medvetenhetsmedicin & Revitalisering, Rådgivning & WS Facilitering av EAP Institute

Positivt ledarskap

PERMA-LEAD®-modellen

Vet du om dina chefer möjliggör positiva känslor i teamet, främjar individuellt engagemang, skapar hållbara relationer, förmedlar mening i arbetet, synliggör prestationer eller leder med fokus på styrkor?

Kan medarbetarna förverkliga sin fulla potential och bidra med sina individuella styrkor tack vare sin teamledare eller arbetsledare?

perma lead logo a

Fokusera på styrkor

Utbudet av modeller för positivt ledarskap eller ledarskapsmodeller med liknande tillvägagångssätt är för närvarande stort och de fokuserar alla på aspekten av styrkeorientering.

Eftersom det är viktigt för oss att arbeta med en modell som är lätt att tillämpa i praktiken och samtidigt evidensbaserad, dvs. underbyggd av vetenskaplig forskning, arbetar vi på EAP Institute med PERMA-LEAD®-modellen av professor Ebner, som bygger på aktuell forskning inom positiv psykologi och ledarskapsforskning av professor Seligman.

Med detta koncept och de evidensbaserade förfarandena kan vi mäta den specifika ledarstilen och i vilken utsträckning cheferna gör det möjligt för sina anställda att förverkliga sin potential och bidra med sina styrkor till företaget.

Genom att fråga om specifika beteenden kan vi kartlägga i vilken utsträckning chefen

  • möjliggör positiva känslor bland sina anställda
  • främjar individuellt engagemang
  • skapar hållbara relationer
  • Att förmedla mening i arbetet
  • Synliggöra uppnådda resultat
  • Styrkeorienterad ledning


Vi svarar gärna på dina frågor.
Skriv till oss!

Att lära sig är som att ro mot strömmen. Så fort du slutar driver du bakåt.