Vilka är fördelarna med eap och vem drar nytta av det?
Extern medarbetarrådgivning är lika värdefull för alla inblandade
och motverkar effektivt ökande psykisk stress.
Läs mer
Uthållig - även i stormiga tider
En stark och stabil grund bygger på en djup och orubblig tillit till sig själv. Då kan den också stå emot stormiga tider.
eap kompakt förklarad

Vad är eap?

Varför är det vettigt att använda eap?

Faktorer som påverkar stress, t.ex. stress på arbetsplatsen, kan vara både personliga och organisatoriska. Men även externa faktorer, t.ex. osäkra ekonomiska situationer, oroar anställda och kan överbelasta individer.

Anställda som tar med sig privata bekymmer till företaget eller som har problem med kollegor eller överordnade på jobbet har en negativ inverkan på sin prestation. Kostnader för företaget är bara en av konsekvenserna.

Situationen när det gäller psykisk ohälsa på arbetsplatsen har försämrats märkbart i hela världen. De österrikiska sjukförsäkringskassorna har slagit larm sedan en tid tillbaka: andelen försäkrade personer som är sjukskrivna på grund av psykiska problem har ökat dramatiskt under de senaste åren.

Det innebär att påverkansfaktorerna och de medicinska kostnaderna för psykiska problem och beteendestörningar redan ligger i miljardklassen. Om man tar med anställda som tar mediciner när de är stressade och därför verkar påverkade på jobbet, blir de totala ekonomiska kostnaderna till och med dubbelt så höga.

Vanliga frågor och svar

till programmet för stöd till anställda

Förmågan att lösa en konflikt i ett tidigt skede, förhindra att ett problem eskalerar eller minska stressiga situationer ökar medarbetarnas prestation och tillfredsställelse. Samtidigt minskar driftskostnaderna (frånvarokostnader etc.). eap är främst avsett att förebygga hälsoproblem och startar innan en konflikt uppstår, innan överdrivna krav eller problem leder till psykisk stress och orsakar frånvarokostnader för företaget. eap är också effektivt vid kriser och akuta fall när medarbetare behöver stödjas snabbt och kompetent och därmed omedelbart avlastas.

Med målinriktad företagshälsovård och innovativa hälsofrämjande koncept kan företag effektivt motverka ökande psykisk stress. Medarbetarnas psykiska hälsa bibehålls och främjas. Förebyggande koncept bidrar också till att bibehålla eller öka arbetsvillkoren och medarbetarnas tillfredsställelse på en hög nivå. Produktiviteten och arbetskvaliteten optimeras på medellång och lång sikt och sjukfrånvaron hålls på en låg nivå.

För att säkerställa en lösningsorienterad rådgivning inom hela företaget köper arbetsgivaren sin anpassade eap för hälsofrämjande på arbetsplatsen och betalar ett fast belopp per anställd och månad. Detta ger medarbetarna möjlighet att få rådgivning utan att deras arbetsgivare får reda på det.

Redan vid första kontakten arbetar man diskret och konfidentiellt för att hitta en lösning. Företag som tillhandahåller denna externa rådgivningstjänst för sina anställda får en särskild hotline för alla ärenden.

Detta gör det lättare för de drabbade att använda sig av eap-tjänsten, eftersom en stressad anställd inte behöver ansöka om rådgivning i förväg, utan tjänsterna har redan tillhandahållits av arbetsgivaren i förväg. En annan positiv faktor är att arbetstagarrådgivningen inte äger rum på arbetsplatsen, utan externt. På så sätt upprätthålls anonymitet och sekretess.

Inte bara hela personalstyrkan, utan även alla släktingar från respektive medarbetares hushåll kan använda sig av eap:s rådgivningstjänster för att lösa eller lindra problematiska situationer i familjer. Absolut sekretess är alltid högsta prioritet.

Eftersom arbetsgivare inte vet om och med vilka problem anställda kommer till rådgivningen, är eap mycket bättre accepterad som en extern kontaktpunkt än interna rådgivare. En ansvarsfull hantering av medarbetarna och deras psykiska hälsa stärker därmed företagets hållbara framgång. Kvalitativa resultatrapporter ger företagen en översikt över de åtgärder som vidtagits och kan därför snabbare identifiera problematiska områden i företaget.

4h4a0316 eap

Hur införs extern arbetstagarrådgivning?

4 steg till din skräddarsydda eap

Steg 1

Beslut till förmån för eap i företaget

Ja, vi vill ha eap!

Företagsledningen inser fördelarna med extern medarbetarrådgivning och beslutar att införa den i hela företaget.

Steg 2

Analys, utformning och erbjudande

eap tillverkad efter mått

När de företagsspecifika kraven, omfattningen och målen har definierats sammanställs, beräknas och avtalas det skräddarsydda eap-åtgärdspaketet.

Steg 3

Organisera (intern) kommunikation

eap är här!

Alla medarbetare, chefer och deras anhöriga informeras via alla tillgängliga kanaler om vad eap är och hur de kan använda det för sig själva. Vi stöder dig med expertis, informationsmaterial och eap-presentationer på plats på företaget eller online.

Steg 4

Regelbunden rapportering och resultatmätning

eap löpande ...

De ansvariga får reda på hur bra det går med hjälp av regelbundna rapporter som ger information om antalet rådgivningstillfällen och ämnena för dessa, varvid de anställdas anonymitet och dataskyddet följs strikt.

Fördelar och nytta med eap

Extern medarbetarrådgivning lönar sig för alla inblandade

4h4a0405 eap

Lösningsorienterad rådgivning

Medarbetare, chefer och anhöriga som bor i samma hushåll kan få professionellt stöd tidigt och diskret.

Arbete och yrke
Familj och partnerskap
Personliga ämnen
Fysisk hälsa
Psykisk hälsa
Familjeservice
Kriser och nödsituationer
Juridik och ekonomi

eap kompakt förklarad

En bra balans ...
... att förena fritid och arbetsliv och att leva hälsosamt är inte så lätt att uppnå för många människor. I den här videon svarar Dr Cornelia Martens, VD för eap-institutet, på många frågor om eap - Employee Assistance Programme.

Våra eap-tjänster i korthet

stöd

stöd

Lösningsorienterad och anonym rådgivning om hälsa, yrkesmässiga och privata utmaningar.

utbildning

utbildning

Individuella seminarier, workshops och vidareutbildning - för både medarbetare och chefer.

rådgivning

rådgivning

Analys i förväg, utveckling av eap-koncept, rådgivning och utvärdering av mental arbetsbelastning.

välbefinnande

välbefinnande

Utvalda erbjudanden som rör ditt personliga välbefinnande främjar hälsa, tillfredsställelse och motivation.