Vilka är fördelarna med eap för de anställda?

Kostnadsfri support i alla situationer

Samtal är guld värt. Det är vi övertygade om. Även ett enda samtal med en utomstående kan ha en positiv effekt och leda till bra lösningar. 

All rådgivning är 100% anonym och konfidentiell. Arbetsgivaren får ingen information om huruvida rådgivning har ägt rum eller vad som diskuterats.
 

Oavsett om det gäller psykiska, hälsomässiga, sociala eller ekonomiska frågor - tillsammans hittar vi svar och en optimal lösning. Så snart företag har tecknat ett avtal med oss kan anställda som söker råd dra nytta av våra kostnadsfria stöd- och rådgivningstjänster.

Vanliga frågor och svar

till samråd med eap

Som en del av introduktionen till eap får medarbetarna alla kontaktuppgifter (telefon och e-post) och information om hur man får tillgång till rådgivning. Vår krislinje är tillgänglig dygnet runt. De som söker råd får stöd av våra erfarna experter så snart de kontaktar oss. Om en omedelbar lösning inte är möjlig kommer "rätt" rådgivare att kontakta dig för att boka ett möte eller för att ordna ytterligare steg (möte på plats, video eller telefon, etc.).

I vilket fall som helst stöder vi medarbetarna tills problemet är löst.

Vi har kontaktpersoner för varje problem som med stor kunskap och erfarenhet engagerar sig för att hitta en lämplig lösning.

Rådgivningssamtal kan äga rum på olika sätt efter överenskommelse:

I akuta situationer kan våra experter nås dygnet runt (24/7) via en kostnadsfri telefonlinje.

Anställda kan dra nytta av 6 sessioner (timmar) per rådgivningsämne

Ja, till 100 %! Alla rådgivare omfattas av lagstadgad tystnadsplikt. Under inga omständigheter kommer personuppgifter, möten eller samtal att vidarebefordras till arbetsgivaren. Alla uppgifter behandlas i enlighet med GDPR och behandlas och lagras endast i den utsträckning som krävs för rådgivningsprocessen. På begäran kan rådgivning ske anonymt eller under pseudonym.

Rådgivning är mest effektiv när den kan genomföras på modersmålet. Vi erbjuder därför följande språk:

  •  arabiska
  •  Bulgariska 
  •  Tyska

I princip kan alla problem diskuteras. Från små utmaningar eller motgångar i yrkes- eller privatlivet till akuta kriser. De rådfrågades problem är mycket varierande och kan vara av psykologisk, hälsomässig, social eller ekonomisk natur.

Professionella svårigheter stannar inte i privatlivet och vice versa. Därför kan även nära familjemedlemmar som bor i samma hushåll dra nytta av rådgivnings- och coachningstjänsterna.

 

4h4a0316 eap

Vad säger de andra?

Detta är vad människor som redan har dragit nytta av våra råd säger.

Exempel på ämnen för rådgivning

Vilka frågor kan anställda vända sig till oss med?

ARBETE & YRKE
MENTAL HÄLSA/MENTAL HÄLSA
PRIVATA TOPICS
MISSBRUK OCH BEROENDE
FINANSIELLA PROBLEM - ÖVERSKULDSÄTTNING
JURIDISK RÅDGIVNING OCH SKATTEKONSULTATION

eap-förmåner för anställda

välbefinnande

välbefinnande

Särskilda online-erbjudanden för att "må bra" främjar hälsa, ökar välbefinnandet och är roligt!