Stöd från eap

obyråkratisk. anonym. förebyggande.

Kärnan i vårt eap-erbjudande är rådgivningstjänsterna, som kan användas kostnadsfritt av hela arbetsstyrkan och deras släktingar som bor i samma hushåll. 

På så sätt kan arbetsgivarna erbjuda sina anställda möjligheten att söka professionellt stöd innan bekymmer och svårigheter får en negativ inverkan på deras produktivitet och koncentrationsförmåga. 

Personer som söker råd kan nå våra eap-rådgivare via olika kommunikationskanaler - beroende på hur brådskande det är och vilka personliga behov som finns. Alla samtal omfattas av strikt sekretess och rådgivningssamtal kan på begäran även äga rum anonymt.

 

Vanliga frågor och svar

till samråd med eap

Vi har kontaktpersoner för varje problem som med stor kunskap och erfarenhet engagerar sig för att hitta en lämplig lösning.
 

 • Psykoterapeuter
 • Psykologer
 • Advokater
 • Medlare
 • Konsulter inom management
 • Certifierad livs- och socialrådgivare

Konsultationer kan äga rum på olika sätt efter överenskommelse:
 

 • personligen och i närheten av där du bor eller arbetar
 • per telefon
 • via livechatt
 • Video via zoom

 
I akuta situationer kan våra experter nås dygnet runt (24/7) via en kostnadsfri telefonlinje.

Som en del av införandet av eap får medarbetarna alla kontaktuppgifter (telefon och e-post) och information om hur man får tillgång till rådgivning. 

De som söker råd får stöd av våra erfarna experter så snart de kontaktar oss. Om en omedelbar lösning inte är möjlig kommer den "rätta" rådgivaren att kontakta dig för att boka ett möte eller komma överens om ytterligare åtgärder (möte på plats, video eller telefon, etc.).

I samtliga fall stöttar vi medarbetarna tills problemet är löst. Vår krislinje är tillgänglig dygnet runt.

Som en del av Employee Assistance Programme kan varje anställd dra nytta av 6 sessioner (timmar) per rådgivningsämne.

De exakta detaljerna fastställs i det avtal som ingås mellan arbetsgivaren och eap-institutet.  

Alla rådgivare omfattas av lagstadgad tystnadsplikt. Under inga omständigheter kommer personuppgifter, möten eller samtal att vidarebefordras till arbetsgivaren. Alla uppgifter behandlas i enlighet med GDPR och behandlas och lagras endast i den utsträckning som krävs för rådgivningsprocessen. När rådgivningsprocessen har avslutats raderas alla personuppgifter. På begäran kan rådgivning ske anonymt eller under pseudonym.

Rådgivning är mest effektiv när den kan genomföras på modersmålet. Vi erbjuder därför följande språk:

 

 • Albanska
 • arabiska
 • Azerbajdzjanska
 • Bosniska
 • Bulgariska
 • Tyska
 • Engelska
 • Farsi
 • Franska
 • Italienska
 • kroatiska
 • nederländska
 • Polsk
 • Ryska
 • Serbiska
 • Slovakiska
 • Slovenska
 • Spanska
 • Tjeckien
 • Turkiska
 • Ukrainska
 • Ungerska

 

4h4a0316 eap

Fördelar

eap-stöd i korthet

förebyggande

Agera istället för att reagera.

eap-åtgärder - redan innan konflikter, överbelastning eller sjukdom leder till stilleståndskostnader.

sinnesorienterad

Det låter vettigt.

Tillsammans skapar vi en idealisk grund för meningsfullt arbete och utvecklingen av en sund och positiv företagskultur.

systemisk

En helhetssyn.

Alla släktingar som bor i samma hushåll kan också dra nytta av eap:s breda utbud av rådgivningstjänster.

Konfidentiellt

Topphemligt.

Arbetsgivarna tar inte reda på om och varför de anställda kommer till rådgivningen. Extern medarbetarrådgivning är mycket mer uppskattad än interna tjänster.

hållbar

Allt inom synhåll.

Kvalitativ rapportering synliggör utvecklingen inom arbetsstyrkan och möjliggör proaktiva åtgärder och motåtgärder.

beräkningsbar

ROI på minst 1:3

Alla kostnader täcks av den fasta ersättningen per anställd och månad. Detta skapar kostnadssäkerhet.

lindrande

Hjälpen är nära.

Lättnad kommer helt enkelt från vetskapen om att du kan få stöd och hjälp om det behövs eller som en förebyggande åtgärd.

anonym

Konfidentialitet.

Inga personuppgifter kommer att lämnas ut till arbetsgivaren. Rådgivningssamtal kan också äga rum under pseudonym.

Att främja och upprätthålla hälsa i företag, förebyggande och meningsfullt beteende i det dagliga arbetet med anställda och i företagsledning är de områden som vi fokuserar på.