Gizlilik ilkesi

EAP Enstitüsü yönetim danışmanlığı GmbH

1. Bir bakışta veri koruması

Genel bilgiler

Aşağıdaki notlar, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna ilişkin basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz herhangi bir veridir. Veri koruma konusunda detaylı bilgiye bu metin altında listelenen veri koruma beyanımızda yer verilebilir. 

Bu web sitesinde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplamadan kim sorumludur?

Bu web sitesindeki veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgileri, bu veri koruma beyanındaki "Sorumlu kuruluş hakkında bildirim" bölümünde bulunabilir.

 

Verilerinizi nasıl toplarız?

Bir yandan verileriniz bize sağlanarak toplanır. Bu, .B için ilgili kişi formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Diğer veriler, BT sistemlerimiz tarafından web sitesini ziyaret ederken otomatik olarak veya sizin izninizle toplanır. Bunlar çoğunlukla teknik verilerdir (e.B İnternet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa erişim zamanı). Bu veriler, bu web sitesine girer girmez otomatik olarak toplanır.

 

 

 

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız sağlanmasını sağlamak için toplanır. Kullanıcı davranışınızı çözümlemek için başka veriler de kullanılabilir.

 

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkına da sahipsiniz. Veri işlemeye onay verdiyseniz, bu onayı gelecekte istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ayrıca, belirli durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıca, yetkili denetim otoritesine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Veri koruma konusunda başka sorularınız varsa istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Analiz araçları ve üçüncü taraf araçları

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, sörf davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu esas olarak sözde analiz programlarıyla yapılır.

Bu analiz programları hakkında ayrıntılı bilgi aşağıdaki gizlilik politikasında bulunabilir.

2. Barındırma ve İçerik Dağıtım Ağları (CDN)

Harici Barındırma

Bu web sitesi harici bir servis sağlayıcı (hoster) tarafından barındırılıyor. Bu web sitesinde toplanan kişisel veriler barındırıcının sunucularında saklanır. Bunlar IP adreslerini, iletişim isteklerini, meta ve iletişim verilerini, sözleşme verilerini, iletişim verilerini, adları, web sitesi erişimlerini ve bir web sitesi aracılığıyla oluşturulan diğer verileri içerebilir.

Ev sahibi, potansiyel ve mevcut müşterilerimizle sözleşmeyi yerine getirmek amacıyla (Madde 6 para. 1 lit.b GDPR) ve çevrimiçi teklifimizin profesyonel bir sağlayıcı tarafından güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sağlanması amacıyla kullanılır (Madde 6 para. 1 lit. f GDPR).

Ev sahibimiz verilerinizi yalnızca performans yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde işler ve bu verilerle ilgili talimatlarımızı takip eder.

Aşağıdaki barındırıcıyı kullanıyoruz:

Hetzner Online GmbH
Industriestrasse 25
91710 Gunzenhausen, Almanya
Almanya

Telefon: +49 (0)9831 505-0
faks: +49 (0)9831 505-3
E-posta: info@hetzner.com

 

Sipariş işleme sözleşmesinin yapılması

Veri koruma uyumlu işlemeyi sağlamak için ev sahibimizle sipariş işleme sözleşmesi yaptık.

3. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

Gizlilik

Bu sayfaların operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye alır. Kişisel verilerinizi gizli ve yasal veri koruma yönetmeliklerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu gizlilik politikası, hangi verileri topladığımızı ve ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve hangi amaçla yapıldığını açıklar.

İnternetteki veri iletiminin (e.B. e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü tarafların erişimine karşı tam bir şekilde korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluş hakkında not

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kuruluş:

EAP-Institut yönetim danışmanlığı GmbH
Hegelgasse 19/10
1010 Viyana
Avusturya

Telefon: +43 (0) 2252 820023
E-posta: info@eap-institut.at

Sorumlu organ, kişisel verilerin işlenme amaçlarına ve araçlarına (e.B adları, e-posta adresleri vb.) tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişidir.
 

Veri koruma sorumlusu:

MS CONSULT e.U.
Seviyor. Manfred Steinbichl
Weinfried 8 mi
2540 Kötü Vöslau
Telefon: +43 699 11031626
E-posta: dsb@msconsult.atwww.msconsult.at

Depolama dönemi

Bu veri koruma beyanında daha spesifik bir depolama süresi belirtilmedikçe, kişisel verileriniz veri işleme amacı geçerliliğini yitirene kadar bizimle kalacaktır. Meşru bir silme talebinde bulunmanız veya veri işlemeye verdiğiniz onayı iptal ederseniz, kişisel verilerinizi depolamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz olmadıkça (örneğin vergi veya ticari saklama süreleri.B) verileriniz silinecektir; ikinci durumda, silme işlemi bu nedenler silindikten sonra gerçekleşir.

ABD'ye veri aktarımı hakkında not

Diğer şeylerin yanı sıra, ABD merkezli şirketlerin araçları web sitemize entegre edilmiştir. Bu araçlar etkinse, kişisel verileriniz ilgili şirketlerin ABD sunucularıyla paylaşılabilir. ABD'nin AB veri koruma yasası anlamında güvenli bir üçüncü ülke olmadığını belirtmek isteriz. ABD şirketleri, veri konusu olarak kişisel verileri siz olmadan güvenlik yetkililerine teslim etmekle yükümlüdür. Bu nedenle, ABD makamlarının (e.B gizli servisler) verilerinizi gözetim amacıyla ABD sunucularında işlediği, değerlendirdidiği ve kalıcı olarak sakladığı göz ardı edilemez. Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

Veri işlemeye verdiğiniz onayı iptal etme

Birçok veri işleme işlemi yalnızca açık rızanızla mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal edilene kadar gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.

Yetkili denetim otoritesine şikayette bulunma hakkı

GDPR'nin ihlali durumunda, veri özneleri, özellikle üye devlette, alışılmış ikametgahlarının, iş yerlerinin veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği yerde bir denetim otoritesine şikayette bulunma hakkına sahiptir. Şikayette bulunma hakkı, başka herhangi bir idari veya adli çözüme halel getirmeksizindir.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınıza dayanarak veya size veya üçüncü bir tarafa ortak, makine tarafından okunabilir bir biçimde teslim ettiğimiz bir sözleşmenin yerine getirilmesinde otomatik olarak işlediğimiz verilere sahip olma hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir denetleyiciye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde gerçekleşir.

SSL veya TLS şifrelemesi

Bu site, güvenlik nedeniyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için SSL veya TLS şifreleme kullanır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http://" yerine "https://" olarak değişmesi ve tarayıcı hattınızdaki kilit sembolü ile tanıyabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflar tarafından okunamaz.

Bilgi, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında herhangi bir zamanda bilgi verme ve gerekirse bu verilerin düzeltilmesi veya silinmesi hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerle ilgili başka sorularınız varsa istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. İstediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşleme kısıtlaması hakkı aşağıdaki durumlarda vardır:

Bizimle saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu doğrulamak için zamana ihtiyacımız vardır. Denetim süresince, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
Kişisel verilerinizin işlenmesi yasa dışıysa/yasa dışıysa, silme yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak yasal talepleri kullanmak, savunmak veya iddia etmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmek yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
GDPR Madde 21 (1) uyarınca bir itirazda bulunduysanız, sizin çıkarlarınız ile bizim çıkarlarımız arasında bir dengelenmelidir. Kimin çıkarlarının geçerli olduğu henüz belli olmadığı sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler yalnızca sizin izninizle veya yasal taleplerin oluşturulması, kullanılması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması veya Avrupa Birliği veya Üye Bir Üye Devletin önemli kamu yararı nedeniyle işlenebilir.

Reklam e-postalarına itiraz

Künye yükümlülüğü kapsamında yayınlanan iletişim verilerinin istenmeyen reklam ve bilgi materyallerinin gönderilmesi amacıyla kullanılması bu vesileyle reddedilmiştir. Sayfaların operatörleri, spam e-postalar gibi reklam bilgilerinin istenmeden gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

4. Bu web sitesinde veri toplama

Kurabiye

İnternet sayfalarımızda "çerezler" adı verilir. Çerezler küçük metin dosyalarıdır ve cihazınıza herhangi bir zarar vermemektedir. Bunlar, bir oturum süresince cihazınızda geçici olarak (oturum çerezleri) veya kalıcı olarak (kalıcı çerezler) saklanır. Oturum çerezleri ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz kendiniz silene veya web tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar cihazınızda saklanır.

Bazı durumlarda, sitemize girdiğinizde (üçüncü taraf çerezleri) üçüncü taraf şirketlerden gelen çerezler de cihazınızda saklanabilir. Bunlar, üçüncü taraf şirketin belirli hizmetlerini (örneğin ödeme hizmetlerini işlemek için çerezler.B) kullanmamızı sağlar.

Çerezlerin farklı işlevleri vardır. Çok sayıda çerez teknik olarak gereklidir, çünkü belirli web sitesi işlevleri onlar olmadan çalışmaz (örneğin.B alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Diğer çerezler kullanıcı davranışını değerlendirmek veya reklam görüntülemek için kullanılır.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek (gerekli çerezler) veya sizin istediğiniz belirli işlevleri sağlamak (işlevsel çerezler, e.B. alışveriş sepeti işlevi için) veya web sitesini optimize etmek için gerekli olan çerezler (e.B. web kitlesini ölçmek için çerezler) Başka bir yasal dayanak belirtilmedikçe, 6 para. 1 lit. f GDPR esas alınarak saklanır. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş sağlanması için çerezlerin depolanmasını meşru bir menfaate sahiptir. Çerezlerin saklanmasına izin istendiği takdirde, söz konusu çerezlerin saklanması yalnızca bu onay temelinde gerçekleşir (Md. 6 para. 1 lit. a GDPR); onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınızı çerezlerin ayarı hakkında bilgilendirilecek ve çerezlere yalnızca bireysel durumlarda izin olacak şekilde ayarlayabilir, belirli durumlar için veya genel olarak çerezlerin kabulünün hariç tutabileceği ve tarayıcıyı kapatırken çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirebilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakma bu web sitesinin işlevselliğini sınırlayabilir.

Çerezler üçüncü taraf şirketler tarafından veya analiz amacıyla kullanıldığı sürece, bu veri koruma beyanı bağlamında sizi ayrıca bilgilendireceğiz ve gerekirse onayınızı isteyeceğiz.

Web sitesine girdiğinizde yaptığınız ayarları buradan görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz:

Çerez tercihini görüntüleme/değiştirme

Borlabs çerezi ile çerez onayı

Web sitemiz, belirli çerezlerin tarayıcınızda saklanmasına onay almak ve bunları veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak belgelamak için Borlabs Çerezi'nin çerez onay teknolojisini kullanır. Bu teknolojinin sağlayıcısı Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg 'dur (bundan böyle Borlabs).

Web sitemize girdiğinizde, tarayıcınızda verdiğiniz izinlerin veya bu izinlerin iptalinin depolandığı bir Borlabs çerezi saklanır. Bu veriler Borlabs Cookie sağlayıcısına aktarılacaktır.

Toplanan veriler, siz onu silmemizi veya Borlabs çerezini silmemizi isteyene kadar saklanır veya veri depolama amacı artık geçerli değildir. Zorunlu yasal saklama süreleri etkilenmez. Borlabs çerezinin veri işlemesi ile ilgili ayrıntılar https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Borlabs çerez onay teknolojisi, çerezlerin kullanımı için yasal olarak gerekli onayları almak için kullanılır. Bunun yasal dayanağı Madde 6 (1) cümle 1 lit.c GDPR'dir.

Sunucu günlük dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın bize otomatik olarak ilettiği sunucu günlük dosyalarında otomatik olarak bilgi toplar ve saklar. Bunlar:

  • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
  • Kullanılan işletim sistemi
  • Yönlendiren URL'si
  • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
  • Sunucu isteğinin zamanı
  • IP adresi*

* IP adresiniz kaydedilecek, ancak hemen takma ad verilecektir. Sonuç olarak, yalnızca kaba bir yerelleştirme mümkündür. Kişisel bir referansın oluşturulması artık mümkün değildir.

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmez.

Bu veriler, Gdpr. 6 para. Web sitesi operatörünün, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonu konusunda meşru bir çıkarı vardır - bu amaçla, sunucu günlük dosyaları kaydedilmelidir.

Haber Bülteni

Web sitesinde sunulan bülteni almak istiyorsanız, sizden bir e-posta adresine ve sağlanan e-posta adresinin sahibi olduğunuzu ve bülteni almayı kabul ettiğinizi doğrulamamızı sağlayan bilgilere ihtiyacımız vardır. Daha fazla veri toplanmayacak veya yalnızca gönüllülük esasına göre toplanacaktır. Bu verileri yalnızca istenen bilgileri göndermek için kullanırız ve üçüncü taraflara aktarmayız.

Bülten kayıt formuna girilen verilerin işlenmesi yalnızca izninize dayanarak gerçekleşir (Md. 6 para. 1 lit. a GDPR). Verilerin saklanmasına, e-posta adresine ve bülteni göndermek için kullanılmasına verdiğiniz onayı, örneğin bültendeki "aboneliği iptal et" bağlantısı aracılığıyla istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Zaten gerçekleşmiş olan veri işleme işlemlerinin yasallığı iptalden etkilenmez.

Bülteni almak amacıyla bizimle birlikte sakladığınız veriler, siz haber bülteni aboneliğinizi iptal edene kadar bizim veya bülten servis sağlayıcısı tarafından saklanır.dem bültenden abonelikten çıktıktan sonra veya amaç tamamlandıktan sonra bülten dağıtım listesinden silinir. E-posta adreslerini, GdpR 6 para. 1 lit. f GDPR kapsamındaki meşru menfaatimiz kapsamında kendi takdirimize bağlı olarak bülten dağıtım listemizden silme veya engelleme hakkımızı saklı tutarız.

Haber bülteni dağıtım listesinden çıktıktan sonra, e-posta adresiniz tarafımızca veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı tarafından gelecekteki postaları önlemek için bir kara listede saklanabilir. Kara listedeki veriler yalnızca bu amaç için kullanılacak ve diğer verilerle birleştirilmeyecektir. Bu, hem sizin çıkarınıza hem de bülten gönderirken yasal gerekliliklere uyma konusundaki çıkarımıza hizmet eder (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f anlamında meşru menfaat). Kara listede saklama süresi sınırlı değildir. Çıkarlarınız meşru menfaatimizden daha ağır basıyorsa depolamaya itiraz edebilirsiniz.

Mailchimp

Bu web sitesi haber bültenleri göndermek için Mailchimp hizmetlerini kullanmaktadır. Sağlayıcı Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, ABD'dir.

Mailchimp, diğer şeylerin yanı sıra haber bültenlerinin gönderilmesini düzenlemek ve analiz etmek için kullanılabilen bir hizmettir. Haber bültenine abone olmak amacıyla veri girerseniz (örn. e-posta adresi), bu veriler Mailchimp'in ABD'deki sunucularında saklanır.

Mailchimp'in yardımıyla haber bülteni kampanyalarımızı analiz edebiliyoruz. Mailchimp ile gönderilen bir e-postayı açtığınızda, e-postada bulunan bir dosya (web işaretçisi olarak bilinir) Mailchimp'in ABD'deki sunucularına bağlanır. Bu, bir bülten mesajının açılıp açılmadığını ve varsa hangi bağlantılara tıklandığını belirlemeyi mümkün kılar. Teknik bilgiler de toplanır (örn. erişim zamanı, IP adresi, tarayıcı türü ve işletim sistemi). Bu bilgiler ilgili haber bülteni alıcısına atanamaz. Sadece haber bülteni kampanyalarının istatistiksel analizi için kullanılır. Bu analizlerin sonuçları, gelecekteki haber bültenlerini alıcıların ilgi alanlarına daha iyi uyarlamak için kullanılabilir.

Mailchimp tarafından analiz edilmek istemiyorsanız, haber bülteni aboneliğinizi iptal etmeniz gerekir. Her bülten mesajında bu amaç için ilgili bir bağlantı sağlıyoruz.

Veri işleme sizin izniniz temelinde gerçekleşir (GDPR Madde 6 paragraf 1 litre a). Haber bülteni aboneliğinizi iptal ederek bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Halihazırda gerçekleşmiş olan veri işleme faaliyetlerinin yasallığı, iptal işleminden etkilenmez.

Haber bültenine abone olmak amacıyla bize sağladığınız veriler, haber bülteni aboneliğinizi iptal edene kadar tarafımızca veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı tarafından saklanacak ve haber bülteni aboneliğinizi iptal ettikten sonra haber bülteni dağıtım listesinden silinecektir. Tarafımızdan başka amaçlarla saklanan veriler bundan etkilenmez.

ABD'ye veri aktarımı AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir:
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ ve https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.
Haber bülteni dağıtım listesinden çıktıktan sonra, e-posta adresiniz tarafımızca veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı tarafından, gelecekteki postaları önlemek için gerekli olması halinde bir kara listede saklanabilir. Kara listedeki veriler yalnızca bu amaç için kullanılacak ve diğer verilerle birleştirilmeyecektir. Bu, hem sizin çıkarınıza hem de bülten gönderirken yasal gerekliliklere uyma konusundaki çıkarımıza hizmet eder (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f anlamında meşru menfaat). Kara listede saklama süresi sınırlı değildir. Çıkarlarınız meşru menfaatimizden daha ağır basıyorsa depolamaya itiraz edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Mailchimp'in gizlilik politikasına bakın: https://mailchimp.com/legal/terms/.
Şirket, "AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ve ABD arasında, ABD'de veri işleme için Avrupa veri koruma standartlarına uyumu sağlamayı amaçlayan bir anlaşmadır. DPF kapsamında sertifika alan her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantıdan sağlayıcıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant- detail?contact=true&id=a2zt0000000TXVKAA4&status=Active

Yasal dayanak

Veri işleme, onayınıza dayanarak gerçekleşir (Md. 6 para. 1 lit. a GDPR). Bu onayı gelecek için istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Depolama dönemi

Bülteni almak amacıyla sizin için saklanan veriler, bülten aboneliğinizi iptal edene ve bülten dağıtım listesinden çıktıktan sonra veya amaç tamamlandıktan sonra bülten dağıtım listesinden silinene kadar bizim aracımızca saklanacaktır. E-posta adreslerini, GdpR 6 para. 1 lit. f GDPR kapsamındaki meşru menfaatimiz kapsamında kendi takdirimize bağlı olarak bülten dağıtım listemizden silme veya engelleme hakkımızı saklı tutarız. Başka amaçlar için bizim tarafından saklanan veriler bundan etkilenmez.

Haber bülteni dağıtım listesinden çıktıktan sonra, e-posta adresinizi gelecekteki postaları önlemek için bir kara listede saklayabiliriz. Kara listedeki veriler yalnızca bu amaç için kullanılacak ve diğer verilerle birleştirilmeyecektir. Bu, hem sizin çıkarınıza hem de bülten gönderirken yasal gerekliliklere uyma konusundaki çıkarımıza hizmet eder (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f anlamında meşru menfaat). Kara listede saklama süresi sınırlı değildir. Çıkarlarınız meşru menfaatimizden daha ağır basıyorsa depolamaya itiraz edebilirsiniz.

Temas

Bize iletişim formu aracılığıyla sorular gönderirseniz, orada verdiğiniz iletişim bilgileri de dahil olmak üzere sorgu formundaki bilgileriniz, sorgunun işlenmesi ve takip soruları durumunda bizimmiz tarafından saklanacaktır. Bu verileri sizin izniniz olmadan aktarmayız.

Bu verilerin işlenmesi, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse, GDPR .b 6 para. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize dayanmaktadır (Md. 6 para. 1 lit. f GDPR) veya bu talep edilmişse sizin rızanıza (Md. 6 para. 1 lit. a GDPR).

İletişim formuna girdiğiniz veriler, silmemizi, depolama izninizi iptal etmemizi veya veri depolama amacınız artık geçerli olmadığını (e.B. talebiniz işlendikten sonra) talep edene kadar bizimle kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle saklama süreleri – etkilenmez.

E-posta, telefon veya faks yoluyla istekte bulunun

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, ortaya çıkan tüm kişisel veriler (ad, istek) dahil olmak üzere talebiniz, talebinizi işlemek amacıyla bizimmiz tarafından saklanır ve işlenir. Bu verileri sizin izniniz olmadan aktarmayız.

Bu verilerin işlenmesi, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse, GDPR .b 6 para. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize dayanmaktadır (Md. 6 para. 1 lit. f GDPR) veya bu talep edilmişse sizin rızanıza (Md. 6 para. 1 lit. a GDPR).

İletişim talepleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, silmemizi, depolama izninizi iptal etmemizi veya veri depolama amacının artık geçerli olmadığını (e.B. talebiniz işlendikten sonra) talep edene kadar bizimle kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle yasal saklama süreleri – etkilenmez.

Calendly

Web sitemiz üzerinden bizden randevu alabilirsiniz. Randevu almak için "Calendly" aracını kullanıyoruz. Sağlayıcı Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, ABD'dir (bundan böyle "Calendly" olarak anılacaktır).
Randevu almak amacıyla, bu amaç için sağlanan maskeye istenen verileri ve istenen tarihi girersiniz. Girilen veriler randevunun planlanması, gerçekleştirilmesi ve gerekirse takibi için kullanılacaktır. Randevu verileri bizim için, gizlilik politikasını buradan görüntüleyebileceğiniz Calendly'nin sunucularında saklanır:
https://calendly.com/privacy.

Girdiğiniz veriler, siz silmemizi isteyene, saklama izninizi iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

Veri işlemenin yasal dayanağı GDPR'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir. Web sitesi operatörü, ilgili taraflar ve müşterilerle randevuları mümkün olduğunca karmaşık hale getirme konusunda meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Madde 6 paragraf 1 lit. a GDPR ve Madde 25 paragraf 1 TTDSG temelinde gerçekleştirilir, onay çerezlerin depolanmasını veya TTDSG anlamında kullanıcının terminal cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz parmak izi) içerdiği sürece. Onay her zaman iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntıları burada bulabilirsiniz:
https://calendly.com/pages/dpa.

WhatsApp üzerinden iletişim

Müşterilerimizle ve diğer üçüncü taraflarla iletişim için, diğer şeylerin yanı sıra, anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp'ı kullanıyoruz. Sağlayıcı WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda'dır.

İletişim, WhatsApp'ın veya diğer üçüncü tarafların iletişim içeriğine erişmesini engelleyen uçtan uca şifreleme (eşler arası) aracılığıyla gerçekleşir. Bununla birlikte, WhatsApp iletişim süreci boyunca ortaya çıkan meta verilere (örneğin.B gönderen, alıcı ve zaman) erişim alır. WhatsApp'ın kullanıcılarının kişisel verilerini ABD merkezli ana şirketi Facebook ile paylaştığını söylediğini de belirtmek isteriz. Veri işleme hakkında daha fazla bilgi için lütfen WhatsApp'ın Gizlilik Politikası'https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp kullanımı, müşteriler, ilgili taraflar ve diğer iş ve sözleşme ortaklarıyla mümkün olduğunca hızlı ve etkili bir şekilde iletişim kurma konusundaki meşru menfaatimize dayanmaktadır (Md. 6 para. 1 cümle 1 lit. f GDPR). İlgili bir onay talep edilmişse, veri işleme yalnızca onay temelinde gerçekleşir; bu, gelecek için geçerli olacak şekilde herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

WhatsApp arasında ve WhatsApp'ta değiştirilen iletişim içeriği, siz silmemizi, depolama izninizi iptal etmemizi veya veri depolama amacının artık geçerli olmadığını (e.B. talebiniz işlendikten sonra) talep edene kadar bizimle kalır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle saklama süreleri – etkilenmez.

WhatsApp'ı "WhatsApp Business" varyantında kullanıyoruz.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms?lang=de.

WhatsApp hesaplarımızı, verileri kullanılan akıllı telefonlardaki adres defteriyle otomatik olarak karşılaştırmayacak şekilde ayarladık.

5. Sosyal Medya

eRecht24 Güvenli Paylaşım Aracı

Bu web sitesindeki içerik, veri koruma düzenlemelerine uygun olarak Facebook, Twitter ve Co. gibi sosyal ağlarda paylaşılabilir. Bu site eRecht24 Güvenli Paylaşım Aracı. Bu araç yalnızca kullanıcı bu düğmelerden birini etkin olarak tıklatdığında ağlar ve kullanıcılar arasında doğrudan temas kurar. Düğmeye tıklanınca, Gdpr. Bu onay, gelecekte geçerli olmak üzere herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Kullanıcı verilerinin bu platformların operatörlerine otomatik olarak aktarılması bu araç aracılığıyla gerçekleşmez. Kullanıcı sosyal ağlardan birinde oturum açtıysa, Facebook, Twitter & A.Ş.'nin sosyal düğmelerini kullanırken, kullanıcının göndermeden önce metni onayladığı bir bilgi penceresi görüntülenir.

Kullanıcılarımız, bu sitenin içeriğini, ağların operatörleri tarafından oluşturulan tam sörf profilleri olmadan veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak sosyal ağlarda paylaşabilirler.

Facebook Eklentileri (Beğen ve Paylaş Düğmesi)

Sosyal ağ Facebook eklentileri bu web sitesine entegre edilmiştir. Bu hizmetin sağlayıcısı Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda'dır. Ancak Facebook'a göre toplanan veriler ABD ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılacak.

Facebook eklentilerini Facebook logosundan veya bu web sitesindeki "Beğen" düğmesiyle tanıyabilirsiniz. Facebook eklentilerine genel bir bakış burada bulunabilir: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, eklenti tarayıcınız ile Facebook sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurar. Facebook, ip adresinizle bu web sitesini ziyaret ettiğiniz bilgileri alır. Facebook hesabınıza giriş yaparken Facebook "Beğen" düğmesine tıklarsanız, bu web sitesinin içeriğini Facebook profilinize bağlayabilirsiniz. Bu, Facebook'un bu web sitesini ziyaret etmeyi kullanıcı hesabınıza atamasını sağlar. Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya Facebook tarafından kullanımı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek isteriz. Daha fazla bilgiyi Facebook'un gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook'un bu web sitesine yaptığınız ziyareti Facebook kullanıcı hesabınızla ilişkilendirebilmesini istemiyorsanız, lütfen Facebook kullanıcı hesabınızdan çıkış yapın.

Facebook eklentilerinin kullanımı Art. 6 para. 1 lit. f GDPR'ye dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, sosyal medyada mümkün olan en geniş görünürlük konusunda meşru bir çıkara sahiptir. karşılık gelen bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381ve https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter Eklentisi

Twitter hizmetinin işlevleri bu web sitesine entegre edilmiştir. Bu özellikler Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, İrlanda tarafından sunulmaktadır. Twitter ve "Yeniden Tweetle" işlevini kullanarak, ziyaret ettiğiniz web siteleri Twitter hesabınıza bağlanır ve diğer kullanıcılar tarafından bilinir. Veriler Twitter'a da iletilir. Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya Twitter tarafından kullanımı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek isteriz. Daha fazla bilgiyi Twitter'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://twitter.com/de/privacy.

Twitter eklentisi, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR temelinde kullanılır. Web sitesi operatörü, sosyal medyada mümkün olan en geniş görünürlük konusunda meşru bir çıkara sahiptir. karşılık gelen bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Twitter'daki gizlilik ayarlarınızı https://twitter.com/account/settings altındaki hesap ayarlarında değiştirebilirsiniz.

Instagram Eklentisi

Instagram hizmetinin işlevleri bu web sitesine entegre edilmiştir. Bu özellikler Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda entegre tarafından sunulmaktadır.

Instagram hesabınıza giriş yaptıysanız, Instagram düğmesine tıklayarak bu web sitesinin içeriğini Instagram profilinize bağlayabilirsiniz. Bu, Instagram'ın bu web sitesini ziyaret etmeyi kullanıcı hesabınıza atamasını sağlar. Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya Instagram tarafından kullanımı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek isteriz.

Verilerin depolanmasını ve analizini, Gdpr. 6 para. Web sitesi operatörü, sosyal medyada mümkün olan en geniş görünürlük konusunda meşru bir çıkara sahiptir. karşılık gelen bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 ve https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Daha fazla bilgiyi Instagram'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn Eklentisi

Bu web sitesi LinkedIn ağının işlevlerini kullanır. Sağlayıcı LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda'dır.

Bu web sitesinin LinkedIn işlevlerini içeren bir sayfasına her erişdiğinizde, LinkedIn sunucularına bir bağlantı kurulur. LinkedIn, ip adresinizle bu web sitesini ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilir. LinkedIn "Öner" düğmesine tıklarsanız ve LinkedIn hesabınıza giriş yaptıysanız, LinkedIn bu web sitesini ziyaretinizi size ve kullanıcı hesabınıza atayabilir. Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya LinkedIn tarafından kullanımı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek isteriz.

LinkedIn eklentisinin kullanımı, Gdpr. 6 para. Web sitesi operatörü, sosyal medyada mümkün olan en geniş görünürlük konusunda meşru bir çıkara sahiptir. karşılık gelen bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Daha fazla bilgiyi LinkedIn'in gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING Eklentisi

Bu web sitesi XING ağının işlevlerini kullanır. Sağlayıcı New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Almanya'dır.

XING işlevlerini içeren sayfalarımızdan birine her erişdiğinizde, XING sunucularına bir bağlantı kurulur. Bizim bilgimize göre, kişisel veriler saklanmaz. Özellikle, hiçbir IP adresi depolanmaz veya kullanım davranışı değerlendirilir.

Verilerin depolanmasını ve analizini, Gdpr. 6 para. Web sitesi operatörü, sosyal medyada mümkün olan en geniş görünürlük konusunda meşru bir çıkara sahiptir. karşılık gelen bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Veri koruması ve XING Paylaşımı düğmesi hakkında daha fazla bilgiyi XING'in gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest Eklentisi

Bu web sitesinde Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, İrlanda tarafından işletilen sosyal ağ Pinterest'in sosyal eklentilerini kullanıyoruz.

Böyle bir eklenti içeren bir sayfayı ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız Pinterest'in sunucularına doğrudan bağlantı kurar. Eklenti, günlük verilerini ABD'deki Pinterest sunucusuna iletir. Bu günlük verileri IP adresinizi, Ziyaret edilen ve Pinterest özelliklerini, tarayıcı türünü ve ayarlarını, isteğin tarih ve saatini, Pinterest'i nasıl kullandığınızı ve çerezleri de içeren web sitelerinin adresini içerebilir.

Verilerin depolanmasını ve analizini, Gdpr. 6 para. Web sitesi operatörü, sosyal medyada mümkün olan en geniş görünürlük konusunda meşru bir çıkara sahiptir. karşılık gelen bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Verilerin Pinterest tarafından amacı, kapsamı ve daha fazla işlenmesi ve kullanımı hakkında daha fazla bilgi ve bu konuda gizliliğinizi koruma haklarınız ve seçenekleriniz Pinterest'in gizlilik politikasında bulunabilir: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Analiz araçları ve reklamcılık

Google Etiket Yöneticisi

Google Etiket Yöneticisi'ne kullanıyoruz. Sağlayıcı Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Tag Manager, izleme veya istatistik araçlarını ve diğer teknolojileri web sitemize entegre etmemizi sağlayan bir araçtır. Google Tag Manager'ın kendisi kullanıcı profilleri oluşturmaz, çerezleri saklamaz ve bağımsız analizler yapmaz. Sadece entegre edilmiş araçları yönetmek ve oynatmak için kullanılır. Ancak Google Tag Manager, Google'ın ABD'deki ana şirketine de aktarılabilen IP adresinizi toplar.

Google Tag Manager kullanımı, Gdpr. Web sitesi operatörü, web sitesindeki çeşitli araçların hızlı ve karmaşık olmayan bir entegrasyonu ve yönetimi konusunda meşru bir çıkara sahiptir. karşılık gelen bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Google Analytics

Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Analytics'in işlevlerini kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Analytics, web sitesi operatörünün web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını analiz etmesini sağlar. Burada, web sitesi operatörü .B sayfa görüntülemeleri, kalış süresi, kullanılan işletim sistemleri ve kullanıcının kökeni gibi çeşitli kullanım verilerini alır. Bu veriler Google tarafından ilgili kullanıcıya veya cihazına atanan bir profilde özetlenebilir.

Google Analytics, kullanıcı davranışını analiz etmek amacıyla kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojileri kullanır (ör.B çerezler veya cihaz parmak izi). Google tarafından bu web sitesinin kullanımı hakkında toplanan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır.

Bu analiz aracının kullanımı, Gdpr. 6 para. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etmekle meşru bir çıkara sahiptir. İlgili bir onay isteilmişse (örneğin, çerezlerin saklanmasına izin .B), işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonimleştirme

Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Sonuç olarak, IP adresiniz ABD'ye iletilmeden önce Google tarafından Avrupa Birliği üye ülkeleri veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'nın diğer sözleşme devletlerinde kısaltılacaktır. Yalnızca istisnai durumlarda, tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada kısaltılır. Bu web sitesinin operatörü adına Google, bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Tarayıcınız tarafından Google Analytics'in bir parçası olarak iletilen IP adresi diğer Google verileriyle birleştirilmez.

Tarayıcı Eklentisi

Aşağıdaki bağlantı altında bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek verilerinizin Google tarafından toplanmasını ve işlenmesini engelleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Kullanıcı verilerinin Google Analytics tarafından işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Sipariş işleme

Sipariş işleme için Google ile bir sözleşme yaptık ve Google Analytics'i kullanırken Avusturya ve Alman veri koruma yetkililerinin katı gereksinimlerini tam olarak uyguladık.

Google Analytics'in demografik özellikleri

Bu web sitesi, Google reklam ağı içindeki web sitesi ziyaretçilerine uygun reklamları görüntüleyebilmek için Google Analytics'in "demografik özellikleri" işlevini kullanır. Bu, site ziyaretçilerinin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanları hakkında ifadeler içeren raporlar oluşturulmasını sağlar. Bu veriler, Google'ın ilgi alanına dayalı reklamlarından ve üçüncü taraf sağlayıcıların ziyaretçi verilerinden gelir. Bu veriler belirli bir kişiye atanamaz. Bu işlevi istediğiniz zaman Google hesabınızdaki reklam ayarları aracılığıyla devre dışı bırakabilir veya genellikle "Veri toplamaya itiraz" bölümünde açıklandığı gibi verilerinizin Google Analytics tarafından toplanmasını yasaklayabilirsiniz.

Google Analytics E-ticaret Takibi

Bu web sitesi Google Analytics'in "e-ticaret izleme" işlevini kullanır. Web sitesi operatörü, e-ticaret takibi sayesinde web sitesi ziyaretçilerinin satın alma davranışlarını analiz ederek online pazarlama kampanyalarını geliştirebilir. Bu, verilen siparişler, ortalama sipariş değerleri, kargo maliyetleri ve bir ürünün görünümden satın alma süresi gibi bilgileri toplar. Bu veriler Google tarafından ilgili kullanıcıya veya cihazına atanan bir işlem kimliği altında özetlenebilir.

Depolama dönemi

Google tarafından saklanan ve çerezlere, kullanıcı kimliklerine (e.B. Kullanıcı Kimliği) veya reklam kimliklerine (e.B. DoubleClick çerezleri, Android reklam kimliği) bağlı olan kullanıcı ve olay düzeyindeki veriler 14 ay sonra anonimleştirilecek veya silinecektir. Ayrıntılara aşağıdaki bağlantının altında ulaşabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Hotjar

Bu web sitesi Hotjar kullanıyor. Sağlayıcı Hotjar Ltd., Seviye 2, St Julians İş Merkezi, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Avrupa (Web Sitesi: https://www.hotjar.com).

Hotjar, bu web sitesindeki kullanıcı davranışınızı analiz etmek için bir araçtır. Hotjar'la yapabiliriz, diğer şeylerin yanı sıra, Farenizi kaydedin ve hareketleri ve tıklamaları kaydırın. Hotjar, belirli bir yerde fare işaretçisiyle ne kadar kaldığınızı da belirleyebilir. Bu bilgilerden Hotjar, web sitesi ziyaretçisi tarafından hangi web sitesi alanlarının tercih edildiğini belirlemek için kullanılabilecek ısı haritaları oluşturur.

Ayrıca, bir sayfada ne kadar kaldığınızı ve ne zaman bıraktığınızı belirleyebiliriz. Ayrıca, bir iletişim formunda (dönüşüm hunileri olarak adlandırılır) girişlerinizi nerede iptal ettiğinizi de belirleyebiliriz.

Buna ek olarak, Hotjar web sitesi ziyaretçilerinden doğrudan geri bildirim almak için kullanılabilir. Bu işlev, web sitesi operatörünün web tekliflerini iyileştirmeye yarar.

Hotjar, kullanıcı davranışını analiz etmek amacıyla kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojileri kullanır (örn. çerezler veya cihaz parmak izi kullanımı.B).

Bu analiz aracının kullanımı, Gdpr. 6 para. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etmekle meşru bir çıkara sahiptir. İlgili bir onay isteilmişse (örneğin, çerezlerin saklanmasına izin .B), işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Hotjar'ı devre dışı bırakma

Hotjar tarafından veri toplamayı devre dışı bırakmak istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve buradaki yönergeleri izleyin: https://www.hotjar.com/opt-out

Hotjar'ın devre dışı bırakılmasının her tarayıcı veya cihaz için ayrı ayrı yapılması gerektiğini lütfen unutmayın.

Hotjar ve toplanan veriler hakkında daha fazla bilgiyi Hotjar'ın gizlilik politikasında aşağıdaki bağlantı altında bulabilirsiniz: https://www.hotjar.com/privacy

Sipariş işleme sözleşmesi

Sıkı Avrupa veri koruma düzenlemelerini uygulamak için Hotjar ile sipariş işleme için bir sözleşme imzaladık.

Google Ads

Web sitesi operatörü Google Ads'i kullanır. Google Ads, Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'nın çevrimiçi reklam programıdır.

Google Ads, kullanıcı Google'da belirli arama terimleri girdiğinde (anahtar kelime hedefleme) Reklamları Google arama motorunda veya üçüncü taraf web sitelerinde görüntülememizi sağlar. Ayrıca, hedeflenen reklamlar Google'ın mevcut kullanıcı verilerine (e.B konum verileri ve ilgi alanları) (hedef grup hedeflemesi) dayanarak görüntülenebilir. Bir web sitesi operatörü olarak, örneğin reklamlarımızın görüntülenmesine hangi arama terimlerinin yol açtığını ve kaç reklamın karşılık gelen tıklamalara yol açtığını analiz ederek bu verileri nicel olarak değerlendirebiliriz.

Google Ads, Gdpr. 6 para. 1 lit. Web sitesi operatörü, ürünlerini mümkün olduğunca etkili bir şekilde pazarlama konusunda meşru bir çıkara sahiptir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Yeniden Pazarlama

Bu web sitesi Google Analytics Yeniden Pazarlama işlevlerini kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Yeniden Pazarlama, sizi belirli reklam hedef gruplarında sınıflandırmak ve ardından diğer çevrimiçi teklifleri (yeniden pazarlama veya yeniden hedefleme) ziyaret ettiğinizde uygun web mesajlarını oynatmak için web sitemizdeki kullanıcı davranışınızı analiz eder (e.B belirli ürünlere tıklayın).

Ayrıca, Google Yeniden Pazarlama ile oluşturulan reklam hedef grupları Google'ın cihaz ötesi işlevlerine bağlanabilir. Bu şekilde, bir cihazdaki (e.B cep telefonu) önceki kullanımınıza ve sörf davranışınıza bağlı olarak size uyarlanmış ilgi alanına dayalı, kişiselleştirilmiş reklam mesajları da başka bir cihazınızda (örneğin tablet veya PC.B) görüntülenebilir.

Bir Google hesabınız varsa, aşağıdaki bağlantı altında kişiselleştirilmiş reklamlara itiraz edebilirsiniz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Google Yeniden Pazarlama'nın kullanımı, Gdpr. 6 para. Web sitesi operatörü, ürünlerini mümkün olduğunca etkili bir şekilde pazarlama konusunda meşru bir çıkara sahiptir. karşılık gelen bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Daha fazla bilgi ve gizlilik politikası Google'ın gizlilik politikasında bulunabilir: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Müşteri karşılaştırması ile hedef grup oluşumu

Hedef gruplar oluşturmak için, diğer şeylerin yanı sıra Google Yeniden Pazarlama'nın müşteri eşleştirmesini kullanırız. Bunu yaparken, belirli müşteri verilerini (e.B. e-posta adresleri) müşteri listelerimizden Google'a aktarıyoruz. İlgili müşteriler Google kullanıcısıysa ve Google hesaplarına giriş yapmışsa, google ağında (e.B. YouTube, Gmail veya arama motorunda) uygun reklam mesajları gösterilir.

Google Dönüşüm İzleme

Bu web sitesi Google Dönüşüm İzleme'i kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google dönüşüm izleme yardımıyla, Google ve kullanıcının belirli eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini tanıyabiliriz. Örneğin, web sitemizdeki hangi düğmelerin ne sıklıkta tıklandığını ve hangi ürünlerin özellikle sık sık görüntülendiğini veya satın alındığını değerlendirebiliriz. Bu bilgiler dönüştürme istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Reklamlarımıza tıklayan toplam kullanıcı sayısını ve hangi işlemleri yaptıklarını öğreniyoruz. Kullanıcıyı kişisel olarak tanımlayabileceğimiz herhangi bir bilgi almıyoruz. Google, tanımlama için çerezleri veya karşılaştırılabilir tanıma teknolojilerini kullanır.

Google Dönüşüm İzleme'nin kullanımı, Gdpr.'nin 6 para. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etmekle meşru bir çıkara sahiptir. İlgili bir onay isteilmişse (örneğin, çerezlerin saklanmasına izin .B), işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Google Dönüşüm İzleme hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Facebook Pikseli

Bu web sitesi, dönüşümü ölçmek için Facebook'un ziyaretçi eylem piksellerini kullanır. Bu hizmetin sağlayıcısı Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda'dır. Ancak Facebook'a göre toplanan veriler ABD ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılacak.

Bu şekilde, site ziyaretçilerinin davranışları, bir Facebook reklamına tıklayarak sağlayıcının web sitesine yönlendirildikten sonra takip edilebilir. Sonuç olarak, Facebook reklamlarının etkinliği istatistiksel ve pazar araştırması amacıyla değerlendirilebilir ve gelecekteki reklam önlemleri optimize edilebilir.

Toplanan veriler bu web sitesinin operatörü olarak bizim için anonimdir, kullanıcıların kimliği hakkında herhangi bir sonuç çıkaramayız. Ancak, veriler Facebook tarafından saklanır ve işlenir, böylece ilgili kullanıcı profiline bağlantı mümkündür ve Facebook verileri Facebook Veri Kullanım Politikası'na uygun olarak kendi reklam amaçları için kullanabilir. Bu, Facebook'un reklamların Facebook sayfalarında ve Facebook dışında yerleştirilmesini etkinleştirmesini sağlar. Verilerin bu şekilde kullanılması, site operatörü olarak bizden etkilenemez.

Facebook piksellerinin kullanımı, Gdpr. 6 para. Web sitesi operatörü, sosyal medya da dahil olmak üzere etkili reklam önlemlerine meşru bir ilgiye sahiptir. İlgili bir onay isteilmişse (örneğin, çerezlerin saklanmasına izin .B), işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ve https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Facebook'un gizlilik politikasında gizliliğinizin korunması hakkında daha fazla bilgi bulacaksınız: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

ayrıca https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen'ın Reklam Ayarları bölümünde "Özel Kitleler" yeniden pazarlama özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu yapmak için Facebook'ta oturum açmış olmanız gerekir.

Facebook hesabınız yoksa, Avrupa İnteraktif Dijital Reklamcılık Birliği web sitesinde Facebook'tan kullanım tabanlı reklamları devre dışı bırakabilirsiniz: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

LinkedIn İçgörü Etiketi

Bu web sitesi LinkedIn'in içgörü etiketini kullanır. Bu hizmetin sağlayıcısı LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda'dır.

LinkedIn Insight Etiketi ile veri işleme

LinkedIn Insight Etiketi yardımıyla web sitemizin ziyaretçileri hakkında bilgi alıyoruz. Bir web sitesi ziyaretçisi LinkedIn'e kayıtlıysa, web sitesi ziyaretçilerimizin temel profesyonel verilerini (örneğin.B kariyer seviyesi, şirket büyüklüğü, ülke, konum, endüstri ve iş unvanı) analiz edebilir ve böylece sayfamızı ilgili hedef gruplara daha iyi hizalayabiliriz. Ayrıca, web sitelerimizi ziyaret edenlerin bir satın alma veya başka bir işlem yapıp yapmadığını (dönüşüm ölçümü) ölçmek için LinkedIn Insight Etiketlerini kullanabiliriz. Dönüşüm ölçümü cihazlar arasında da yapılabilir (örneğin.B bilgisayardan tablete). LinkedIn Insight Tag ayrıca, web sitemizi ziyaret edenlere web sitesi dışında hedefli reklam görüntülememizi sağlayan bir yeniden hedefleme işlevi sunar, böylece LinkedIn'e göre reklam muhatabının kimliği yoktur.

LinkedIn'in kendisi de günlük dosyalarını (URL, yönlendiren URL, IP adresi, cihaz ve tarayıcı özellikleri ve erişim zamanı) toplar. IP adresleri kısaltılır veya (cihazlar arasında LinkedIn üyelerine ulaşmak için kullanılıyorsa) karma (takma ad). LinkedIn üyelerinin doğrudan tanımlayıcıları yedi gün sonra LinkedIn tarafından silinir. Kalan takma ad verileri 180 gün içinde silinir.

LinkedIn tarafından toplanan veriler, bir web sitesi operatörü olarak bizim tarafından belirli kişilere atanamaz. LinkedIn, web sitesi ziyaretçilerinin toplanan kişisel verilerini ABD'deki sunucularında saklayacak ve kendi reklam önlemlerinin bir parçası olarak kullanacaktır. Ayrıntılar LinkedIn'in gizlilik politikasında https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Yasal dayanak

LinkedIn Insight, 6 para. 1 lit. f GDPR temelinde kullanılır. Web sitesi operatörü, sosyal medya da dahil olmak üzere etkili reklam önlemlerine meşru bir ilgiye sahiptir. İlgili bir onay isteilmişse (örneğin, çerezlerin saklanmasına izin .B), işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa ve https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

LinkedIn Insight Etiketinin kullanımına itiraz

LinkedIn tarafından aşağıdaki bağlantı altında kullanıcı davranışının ve hedefli reklamların analizine itiraz edin: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Ayrıca, LinkedIn üyeleri kişisel verilerinin reklam amaçlı kullanımını hesap ayarlarından kontrol edebilir. LinkedIn ve LinkedIn hesabınız tarafından web sitemizde toplanan verilerin bağlanmasını önlemek için, web sitemizi ziyaret etmeden önce LinkedIn hesabınızdan çıkış yapmalısınız.

Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Donec sed odio dui. Cras mattis consectetur purus amet fermentum oturur. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.

Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Lorem ipsum dolor otur amet, kutsama adipiscing elit. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, eros'ta vestibulum. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo.

7. Bülten

Bülten verileri

Web sitesinde sunulan bülteni almak istiyorsanız, sizden bir e-posta adresine ve sağlanan e-posta adresinin sahibi olduğunuzu ve bülteni almayı kabul ettiğinizi doğrulamamızı sağlayan bilgilere ihtiyacımız vardır. Daha fazla veri toplanmayacak veya yalnızca gönüllülük esasına göre toplanacaktır. Bu verileri yalnızca istenen bilgileri göndermek için kullanırız ve üçüncü taraflara aktarmayız.

Bülten kayıt formuna girilen verilerin işlenmesi yalnızca izninize dayanarak gerçekleşir (Md. 6 para. 1 lit. a GDPR). Verilerin saklanmasına, e-posta adresine ve bülteni göndermek için kullanılmasına verdiğiniz onayı, örneğin bültendeki "aboneliği iptal et" bağlantısı aracılığıyla istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Zaten gerçekleşmiş olan veri işleme işlemlerinin yasallığı iptalden etkilenmez.

Bülteni almak amacıyla bizimle birlikte sakladığınız veriler, siz haber bülteni aboneliğinizi iptal edene kadar bizim veya bülten servis sağlayıcısı tarafından saklanır.dem bültenden abonelikten çıktıktan sonra veya amaç tamamlandıktan sonra bülten dağıtım listesinden silinir. E-posta adreslerini, GdpR 6 para. 1 lit. f GDPR kapsamındaki meşru menfaatimiz kapsamında kendi takdirimize bağlı olarak bülten dağıtım listemizden silme veya engelleme hakkımızı saklı tutarız.

Bülten dağıtım listesinden aboneliğinizi iptal ettikten sonra, e-posta adresiniz gelecekteki postaları önlemek için bizim veya .dem bülten servis sağlayıcısı tarafından bir kara listede saklanabilir. Kara listedeki veriler yalnızca bu amaç için kullanılacak ve diğer verilerle birleştirilmeyecektir. Bu, bülten gönderirken hem sizin hem de yasal gerekliliklere uyma konusundaki ilgimize hizmet eder (Resim 6 para. 1 lit. f GDPR anlamında meşru çıkar). Kara listedeki depolama alanı zamanla sınırlı değildir. Çıkarlarınız meşru menfaatimizden daha ağır basarsa depolama alanına itiraz edebilirsiniz.

Posta Adresi

Bu web sitesi haber bültenleri göndermek için MailPoet kullanır. Sağlayıcı Wysija SARL, 6 rue Dieudé, 13006, Marsilya, Fransa (bundan böyle MailPoet).

MailPoet, diğer şeylerin yanı sıra, bültenlerin gönderilmesinin organize edilebileceği ve analiz edilebileceği bir hizmettir. Bültene abone olmak amacıyla girdiğiniz veriler sunucularımızda saklanır, ancak MailPoet sunucuları aracılığıyla gönderilir, böylece MailPoet bültenle ilgili verilerinizi işler (MailPoet Gönderme Hizmeti). Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz: https://account.mailpoet.com/.

MailPoet tarafından veri analizi

MailPoet yardımıyla bülten kampanyalarımızı analiz etmemiz mümkündür. Örneğin, bir bülten iletisinin açılıp açılmadığını ve hangi bağlantılara tıklandığını .B görebiliriz. Bu şekilde, diğer şeylerin yanı sıra, hangi bağlantıların özellikle sık sık tıklandığını belirleyebiliriz.

Buna ek olarak, açılış / tıklamadan sonra (dönüşüm oranı) belirli önceden tanımlanmış eylemlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini görebiliriz. Örneğin.B, bültene tıklayıp tıklamadıktan sonra bir satın alma işlemi yapıp yapmadığınızı tanıyabiliriz.

MailPoet ayrıca bülten alıcılarını farklı kategorilere ("kümeleme") göre bölmemize izin verir. Bülten alıcıları e.B yaş, cinsiyet veya ikamet yerine göre bölünebilir. Bu şekilde, bültenler ilgili hedef gruplara daha iyi uyarlanabilir. MailPoet tarafından bir analiz istemiyorsanız, bülten aboneliğinizi iptal etmelisiniz. Bu amaçla, her bülten mesajında karşılık gelen bir bağlantı sağlıyoruz.

MailPoet'un işlevleri hakkında ayrıntılı bilgi aşağıdaki bağlantıda bulunabilir: https://account.mailpoet.com/ ve https://www.mailpoet.com/mailpoet-features/.

MailPoet'un gizlilik ilkesi şu adresi bulabilirsiniz: https://www.mailpoet.com/privacy-notice/.

Yasal dayanak

Veri işleme, onayınıza dayanarak gerçekleşir (Md. 6 para. 1 lit. a GDPR). Bu onayı gelecek için istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Depolama dönemi

Bülteni almak amacıyla sizin için saklanan veriler, bülten aboneliğinizi iptal edene ve bülten dağıtım listesinden çıktıktan sonra veya amaç tamamlandıktan sonra bülten dağıtım listesinden silinene kadar bizim aracımızca saklanacaktır. E-posta adreslerini, GdpR 6 para. 1 lit. f GDPR kapsamındaki meşru menfaatimiz kapsamında kendi takdirimize bağlı olarak bülten dağıtım listemizden silme veya engelleme hakkımızı saklı tutarız. Başka amaçlar için bizim tarafından saklanan veriler bundan etkilenmez.

Bülten dağıtım listesinden aboneliğinizi iptal ettikten sonra, gelecekteki postaları önlemek için e-posta adresiniz bir kara listede depolanabilir. Kara listedeki veriler yalnızca bu amaç için kullanılacak ve diğer verilerle birleştirilmeyecektir. Bu, bülten gönderirken hem sizin hem de yasal gerekliliklere uyma konusundaki ilgimize hizmet eder (Resim 6 para. 1 lit. f GDPR anlamında meşru çıkar). Kara listedeki depolama alanı zamanla sınırlı değildir. Çıkarlarınız meşru menfaatimizden daha ağır basarsa depolama alanına itiraz edebilirsiniz.

8. Eklentiler ve Araçlar

YouTube

Bu web sitesi, YouTube web sitesindeki videoları entegre eder. Web sitesi Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda tarafından işletilmektedir.

YouTube'un entegre olduğu web sitelerimizden birini ziyaret ettiğinizde, YouTube'un sunucularına bir bağlantı kurulur. YouTube sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz bildiriliyor.

Ayrıca, YouTube cihazınızda çeşitli çerezler saklayabilir veya tanıma için benzer teknolojiler kullanabilir (örneğin.B cihaz parmak izi). Bu şekilde, YouTube bu web sitesini ziyaret edenler hakkında bilgi edinebilir. Bu bilgiler, diğer şeylerin yanı sıra, video istatistiklerini toplamak, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için kullanılır.

YouTube hesabınızda oturum açtıysanız YouTube'un sörf davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasını sağlarsınız. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

YouTube'un kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu için önemlidir. Bu, 6 para. 1 lit. f GDPR anlamı içinde meşru bir çıkar teşkil eder. karşılık gelen bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi YouTube'un gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Bu web sitesi Vimeo video portalından eklentiler kullanır. Sağlayıcı Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ABD'dir.

Vimeo videosu ile donatılmış sayfalarımızdan birini ziyaret ettiğinizde, Vimeo'nun sunucularına bir bağlantı kurulur. Vimeo sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz bildiriliyor. Buna ek olarak, Vimeo IP adresinizi elde eder. Bu, Vimeo'ya giriş yapmadıysanız veya Vimeo'da hesabınız yoksa da geçerlidir. Vimeo tarafından toplanan bilgiler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Vimeo sunucusuna iletilir.

Vimeo hesabınıza giriş yaptıysanız, Vimeo'nun sörf davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasını sağlarsınız. Vimeo hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

Vimeo, web sitesi ziyaretçilerini tanımak için çerezleri veya benzer tanıma teknolojilerini (.B örneğin cihaz parmak izi) kullanır.

Vimeo kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu için ilgi çekicidir. Bu, 6 para. 1 lit. f GDPR anlamı içinde meşru bir çıkar teşkil eder. karşılık gelen bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine ve Vimeo'ya göre "meşru ticari çıkarlara" dayanmaktadır. Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz: https://vimeo.com/privacy.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Vimeo'nun gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Yazı Tipleri

Bu site, yazı tiplerinin tekdüze sunumu için Google tarafından sağlanan web yazı tiplerini kullanır. Bir sayfayı aradığınızda, tarayıcınız metinleri ve yazı tiplerini doğru görüntülemek için gerekli web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükler.

Bu amaçla, kullandığınız tarayıcının Google'ın sunucularına bağlanması gerekir. Sonuç olarak, Google bu web sitesine IP adresiniz üzerinden erişildiğini fark eder. Google WebFonts kullanımı, Gdpr. 6 para. Web sitesi operatörü, web sitesinde yazı tipinin tekdüze sunumunda meşru bir çıkara sahiptir. İlgili bir onay isteilmişse (örneğin, çerezlerin saklanmasına izin .B), işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınız web yazı tiplerini desteklemiyorsa, bilgisayarınız tarafından standart bir yazı tipi kullanılır.

Google Web Fontları hakkında daha fazla bilgi için https://developers.google.com/fonts/faq ve Google'ın Gizlilik Politikası: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Yazı Tipi Harika

Bu site, yazı tiplerinin ve sembollerin tekdüze görüntülenmesi için Font Awesome kullanır. Sağlayıcı Fonticons, Inc., 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, ABD'dir.

Bir sayfayı aradığınızda, tarayıcınız metinleri, yazı tiplerini ve sembolleri doğru görüntülemek için gerekli yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükler. Bu amaçla, kullandığınız tarayıcının Font Awesome'in sunucularına bağlanması gerekir. Sonuç olarak, Font Awesome bu web sitesine IP adresiniz üzerinden erişildiğinin farkına varır. Font Awesome, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR temelinde kullanılır. Web sitemizde yazı tipinin tek tip sunumunda meşru bir menfaatimiz vardır. İlgili bir onay isteilmişse (örneğin, çerezlerin saklanmasına izin .B), işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınız Font Awesome'i desteklemiyorsa, bilgisayarınız tarafından standart bir yazı tipi kullanılır.

Font Awesome hakkında daha fazla bilgi bulunabilir ve Font Awesome'in gizlilik politikası: https://fontawesome.com/privacy.

Google Haritalar

Bu site harita hizmeti Google Haritalar'ı kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Haritalar'ın işlevlerini kullanmak için IP adresinizi kaydetmek gerekir. Bu bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Bu sitenin sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Google Haritalar'ın kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu ve web sitesinde belirttiğimiz yerlerin kolay bulunabilirliği yararınadır. Bu, 6 para. 1 lit. f GDPR anlamı içinde meşru bir çıkar teşkil eder. karşılık gelen bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ ve https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Bu web sitesinde "Google reCAPTCHA" (bundan böyle "reCAPTCHA") kullanıyoruz. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

ReCAPTCHA, bu web sitesindeki veri girişinin (.B örneğin bir iletişim formunda) bir insan tarafından mı yoksa otomatik bir program tarafından mı gerçekleştirildiğini kontrol etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla reCAPTCHA, web sitesi ziyaretçisinin davranışını çeşitli özelliklere göre analiz eder. Bu analiz, web sitesi ziyaretçisi web sitesine girer girmez otomatik olarak başlar. Analiz için, reCAPTCHA çeşitli bilgileri değerlendirir (örneğin.B IP adresi, web sitesi ziyaretçisinin web sitesinde kalma süresi veya kullanıcı tarafından yapılan fare hareketleri). Analiz sırasında toplanan veriler Google'a iletilecektir.

ReCAPTCHA analizleri tamamen arka planda çalışır. Web sitesi ziyaretçileri bir analiz gerçekleştiği konusunda bilgilendirilmemektedir.

Verilerin depolanmasını ve analizini, Gdpr. 6 para. Web sitesi operatörü, web tekliflerini kötü amaçlı otomatik casusluk ve SPAM'den korumak için meşru bir çıkara sahiptir. karşılık gelen bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Google reCAPTCHA hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantılardan Google Gizlilik Politikası'na ve Google Hizmet Koşulları'na bakın: https://policies.google.com/privacy?hl=de ve https://policies.google.com/terms?hl=de.

Wordfence

Wordfence'ı bu web sitesine entegre ettik. Sağlayıcı Defiant Inc., Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, ABD 'dir (bundan böyle Wordfence).

Wordfence, web sitemizi istenmeyen erişimlerden veya kötü amaçlı siber saldırılardan korumak için kullanılır. Bu amaçla, web sitemiz Wordfence'ın sunucularına kalıcı bir bağlantı kurar, böylece Wordfence veritabanlarını web sitemizde yapılan erişimlerle senkronize edebilir ve gerekirse engelleyebilir.

Wordfence, Gdpr. 6 para. Web sitesi operatörü, web sitesini siber saldırılara karşı mümkün olduğunca etkili bir şekilde korumak için meşru bir çıkara sahiptir. karşılık gelen bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Sipariş işleme sözleşmesinin yapılması

Wordfence ile sipariş işleme için bir sözleşme yaptık. Bu, Wordfence'ın web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve GDPR'ye uygun olarak işlemesini sağlayan veri koruma yasasının gerektirdiği bir sözleşmedir.

Spotify

Müzik servisi Spotify'ın işlevleri bu web sitesine entegre edilmiştir. Sağlayıcı, İsveç'teki Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm'dür. Spotify eklentileri bu web sitesindeki yeşil logo ile tanınabilir. Spotify eklentilerine genel bir bakış şu adresinde bulunabilir: https://developer.spotify.com.

Bu, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınız ile Spotify sunucusu arasında eklenti üzerinden doğrudan bir bağlantı kurulmasına izin verir. Spotify, ip adresinizle bu web sitesini ziyaret ettiğiniz bilgileri alır. Spotify hesabınıza giriş yaparken Spotify düğmesine tıklarsanız, bu web sitesinin içeriğini Spotify profilinize bağlayabilirsiniz. Bu, Spotify'ın bu web sitesini ziyaretinizi kullanıcı hesabınızla ilişkilendirmenizi sağlar.

Spotify'ı kullanırken Google Analytics'ten çerezlerin kullanıldığını, böylece Spotify kullanırken kullanım verilerinizin Google'a da aktarılacağını belirtmek isteriz. Google Analytics, ABD merkezli kullanıcı davranışlarının analizi için Google Grubu'nun bir aracıdır. Bu entegrasyondan yalnızca Spotify sorumludur. Bir web sitesi operatörü olarak, bu işlem üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

Verilerin depolanmasını ve analizini, Gdpr. 6 para. Web sitesi operatörü, web sitesinin çekici akustik tasarımına meşru bir ilgiye sahiptir. İlgili bir onay isteilmişse (örneğin, çerezlerin saklanmasına izin .B), işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Daha fazla bilgi için, Spotify'ın Gizlilik Politikası: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

Spotify'ın bu web sitesine yaptığınız ziyareti Spotify kullanıcı hesabınızla ilişkilendirmesini istemiyorsanız, lütfen Spotify kullanıcı hesabınızdan çıkış yapın.

9. Sesli ve görüntülü konferans

Bilgi işlem

Müşterilerimizle iletişim için, diğer şeylerin yanı sıra çevrimiçi konferans araçlarını kullanıyoruz. Kullandığımız belirli araçlar aşağıda listelenmiştir. İnternet üzerinden görüntülü veya sesli konferans yoluyla bizimle iletişim kurarsanız, kişisel verileriniz bizim ve ilgili konferans aracının sağlayıcısı tarafından toplanacak ve işlenecektir.

Konferans araçları, araçları (e-posta adresi ve/veya telefon numaranız) kullanmak için sağladığınız/kullandığınız tüm verileri toplar. Ayrıca, konferans araçları konferansın süresini, konferansa katılımın başlangıcını ve bitişini (zamanını), katılımcı sayısını ve iletişim süreciyle ilgili diğer "bağlamsal bilgileri" (meta veriler) işler.

Ayrıca, aracın sağlayıcısı çevrimiçi iletişimin işlenmesi için gerekli tüm teknik verileri işler. Bu, IP adreslerini, MAC adreslerini, aygıt kimliklerini, aygıt türünü, işletim sistemi türünü ve sürümünü, istemci sürümünü, kamera türünü, mikrofonu veya hoparlörü ve bağlantı türünü içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

İçerik araç içinde değiştirilirse, yüklenirse veya başka bir şekilde sağlanırsa, araç sağlayıcılarının sunucularında da saklanır. Bu tür içerikler, Bulut kayıtlarını, sohbet / anlık mesajları, sesli mesajlara yüklenen fotoğraf ve videoları, dosyaları, beyaz tahtaları ve Hizmeti kullanırken paylaşılan diğer bilgileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

Kullanılan araçların veri işleme işlemleri üzerinde tam etkiye sahip olmadığımızı lütfen unutmayın. Seçeneklerimiz büyük ölçüde ilgili sağlayıcının kurumsal politikasına dayanmaktadır. Konferans araçları tarafından veri işleme hakkında daha fazla bilgi, bu metin altında listelediğimiz ilgili araçların veri koruma bildirimlerinde bulunabilir. 

Amaç ve yasal dayanaklar

Konferans araçları, potansiyel veya mevcut sözleşme ortaklarıyla iletişim kurmak veya müşterilerimize belirli hizmetler sunmak için kullanılır (Md. 6 para. 1 cümle 1 lit.b GDPR). Ayrıca, araçların kullanımı bizimle veya şirketimizle iletişimin genel basitleştirilmesine ve hızlandırılmasına hizmet eder (Resim 6 para. 1 lit. f GDPR anlamında meşru çıkar). Onay istemişse, ilgili araçların kullanımı bu rızaya dayanır; onay, gelecek için geçerli olmak üzere herhangi bir zamanda iptal edilebilir. 

Depolama dönemi

Video ve konferans araçları aracılığıyla doğrudan bizim hakkımızda toplanan veriler, silmemizi, depolama izninizi iptal etmemizi veya veri depolama amacının artık geçerli olmadığını talep eder etmez sistemlerimizden silinecektir. Depolanan çerezler siz silene kadar cihazınızda kalır. Zorunlu yasal saklama süreleri etkilenmez.

Konferans araçlarının operatörleri tarafından kendi amaçları için saklanan verilerinizin depolama süresi üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Ayrıntılar için lütfen doğrudan konferans araçlarının operatörleriyle iletişime geçin.

Kullanılan konferans araçları

Aşağıdaki konferans araçlarını kullanıyoruz:

Yakınlaştırmak

Zoom kullanıyoruz. Bu hizmetin sağlayıcısı Zoom Communications Inc., San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, ABD'dir. Veri işleme ile ilgili ayrıntıları Zoom'un gizlilik politikasında bulabilirsiniz:
https://zoom.us/de-de/privacy.html.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz:
https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Kullanıcı İletişimi'ne tıklayın

ClickMeeting kullanıyoruz. Sağlayıcı, ul'da kayıtlı ofisi olan ClickMeeting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością' dir. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk, Polonya, Şirket No. (KRS): 0000604194, KDV Kimlik No (NIP): 5842747535. Veri işleme hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen ClickMeeting'in Gizlilik Politikası: https://clickmeeting.com/de/legal.

TeamViewer

TeamViewer kullanıyoruz. Sağlayıcı TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen'dir. Veri işlemeyle ilgili ayrıntıları TeamViewer'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz:
https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/.

Skype Kurumsal

Skype Kurumsal kullanıyoruz. Sağlayıcı Skype Communications SARL, 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Lüksemburg'dur. Veri işlemeyle ilgili ayrıntıları Skype'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

GoToMeeting

GoToMeeting kullanıyoruz. Sağlayıcı LogMeIn, Inc., 320 Summer Street Boston, MA 02210, ABD'dir. Veri işlemeyle ilgili ayrıntıları GoToMeeting'in gizlilik politikasında bulabilirsiniz:
https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır.

Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz:
https://logmeincdn.azureedge.net/legal/lmi-customer-dpa-2020v1-de.pdf.

Microsoft Ekipleri

Microsoft Teams kullanıyoruz. Sağlayıcı Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ABD'dir. Veri işleme hakkında ayrıntılı bilgi için Microsoft Teams Gizlilik Bildirimi'ne bakın:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.