Отпечатък

Институт EAP консултантска дейност по управление GmbH


Офис:

Хегелгасе 19/10
1010 Виена


Второ местоположение и пощенски адрес:

Kaiser-Franz-Joseph-Ring 5/3
2500 Baden bei Wien

info@eap-institut.athttp://eap.world 

Управление:
Г-жо Маг. Д-р Корнелия Мартенс
Физическо лице, което има право на единствено представителство

Задължение за предоставяне на информация съгласно § 5 Abs.1 ЕКГ

Дизайн на уеб сайт & програмиране