Poradenství eap

Co je to manažerské poradenství?

"Činnost manažerských poradců spočívá v komplexní analýze organizací nebo jejich prostředí, ve vývoji přístupů k řešením a jejich možné realizaci prostřednictvím konzultací, realizace a intervencí, jakož i v řízení konzultačních a komunikačních procesů uvnitř organizací a vůči trhu." - Tolik oficiální definice. 

 
eap consulting se vyznačuje komplexním pohledem na společnost a jejím doprovodem. Izolovaná jednotlivá opatření často nevedou ke kýženému úspěchu. Z dlouhodobého hlediska lze mnohé výzvy zvládnout pouze "napříč odděleními" a se zaměřením na celou organizaci. Přístup, metody a nástroje přizpůsobujeme individuálně potřebám dané společnosti. 

Oblasti poradenství

odhodlaný. holistický. Orientovaná na poptávku.

Pracujeme v různých průmyslových odvětvích a velikostech společností. Přitom vždy myslíme mimo krabici. Zkušenosti nám ukázaly, že udržitelného úspěchu je lépe dosaženo, když jsou zohledněny všechny oblasti společnosti.

Hodnocení psychické zátěže (pozměňovací návrh ASchG)
Strategické řízení společnosti
Optimalizace obchodních procesů
Lidské zdroje (HR)
Marketing a prodej
Vnitřní struktury
Environmentální management
Zprostředkování podnikání
Správa změn

Obecné podmínky

pro smysluplný Úspěšný Pozitivní Dobré Vytváření produktivní práce

Spokojení zaměstnanci jsou efektivnější, věrnější a méně nemocní. Jsou více motivováni, když mají pocit, že jejich dovednosti a zkušenosti dobře zapadají do toho, co dělají každý den. Více peněz často není klíčem k úspěchu při udržování lidí ve společnosti. Efektivnější je pozitivní pracovní atmosféra a oceněnípro vytváření radosti z práce.
 

Společnosti mohou být centrem filozofie "Nové práce" a doprovázet své zaměstnance na cestě ke smysluplnému pracovnímu životu prostřednictvím bezplatných poradenských a poradenských příležitostí - naprosto důvěrných a udržitelných pro všechny zúčastněné strany. 

S naším holistickým přístupem vás podporujeme při vytváření správných rámcových podmínek pro úspěšnou a pozitivní práci.

4h4a0588 eap

Cesty jsou vytvořeny jejich procházkou.