Tietosuojakäytäntö

EAP-instituutti johdon konsultointi GmbH

1. tietosuoja yhdellä silmäyksellä

Yleisiä tietoja

Seuraavat tiedot antavat yksinkertaisen yleiskatsauksen siitä, mitä henkilötiedoillesi tapahtuu, kun vierailet tällä verkkosivustolla. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Yksityiskohtaisia tietoja tietosuojasta on tämän tekstin alla olevassa tietosuojaselosteessa. 

Tietojen kerääminen tällä verkkosivustolla

Kuka on vastuussa tietojen keräämisestä tällä verkkosivustolla?

Tietojen käsittelystä tällä verkkosivustolla vastaa verkkosivuston ylläpitäjä. Operaattorin yhteystiedot löydät tämän tietosuojakäytännön kohdasta "Rekisterinpitäjää koskevat tiedot".

 

Miten keräämme tietojasi?

Toisaalta tietosi kerätään, kun annat ne meille. Kyse voi olla esimerkiksi tiedoista, jotka annat yhteydenottolomakkeeseen.

Tietotekniikkajärjestelmämme keräävät muita tietoja automaattisesti tai suostumuksellasi, kun vierailet verkkosivustolla. Nämä ovat pääasiassa teknisiä tietoja (esim. internet-selain, käyttöjärjestelmä tai sivun katseluaika). Nämä tiedot kerätään automaattisesti heti, kun siirryt tälle verkkosivustolle.

 

 

 

Mihin käytämme tietojasi?

Osa tiedoista kerätään sen varmistamiseksi, että verkkosivusto toimii virheettömästi. Muita tietoja voidaan käyttää käyttäjäkäyttäytymisen analysointiin.

 

Mitä oikeuksia sinulla on tietojesi suhteen?

Sinulla on oikeus saada milloin tahansa maksutta tietoa tallennettujen henkilötietojesi alkuperästä, vastaanottajasta ja käyttötarkoituksesta. Sinulla on myös oikeus pyytää näiden tietojen korjaamista tai poistamista. Jos olet antanut suostumuksesi tietojenkäsittelyyn, voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa tulevaisuutta varten. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tietyissä olosuhteissa. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa, jos sinulla on lisäkysymyksiä tietosuojasta. 

Analyysityökalut ja kolmannen osapuolen tarjoajien työkalut

Kun vierailet tällä verkkosivustolla, surffauskäyttäytymistäsi voidaan arvioida tilastollisesti. Tämä tehdään pääasiassa niin sanotuilla analyysiohjelmilla.

Yksityiskohtaisia tietoja näistä analyysiohjelmista on seuraavassa tietosuojakäytännössä.

2. hosting ja sisällönjakeluverkot (CDN)

Ulkoinen hosting

Tätä verkkosivustoa isännöi ulkopuolinen palveluntarjoaja (hostaja). Tällä verkkosivustolla kerätyt henkilötiedot tallennetaan hosterin palvelimille. Tällaisia tietoja voivat olla IP-osoitteet, yhteydenottopyynnöt, meta- ja viestintätiedot, sopimustiedot, yhteystiedot, nimet, verkkosivujen käyttökerrat ja muut verkkosivujen kautta tuotetut tiedot.

Hosteria käytetään potentiaalisten ja nykyisten asiakkaidemme kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja ammattitaitoisen palveluntarjoajan tarjoaman verkkotarjontamme turvallisen, nopean ja tehokkaan tarjoamisen vuoksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Hosterimme käsittelee tietojasi vain siinä määrin kuin on tarpeen sen suoritusvelvollisuuksien täyttämiseksi ja ohjeidemme noudattamiseksi näiden tietojen osalta.

Käytämme seuraavaa hosteria:

Hetzner Online GmbH
Industriestrasse 25
91710 Gunzenhausen
Germany

Puhelin: +49 (0)9831 505-0
Faksi: +49 (0)9831 505-3
Sähköposti: info@hetzner.com.

 

Tilausten käsittelyä koskevan sopimuksen tekeminen

Tietosuojan mukaisen käsittelyn takaamiseksi olemme tehneet tilausten käsittelyä koskevan sopimuksen palveluntarjoajamme kanssa.

3 Yleisiä huomautuksia ja pakollisia tietoja

Tietosuoja

Näiden sivujen ylläpitäjät suhtautuvat henkilötietojesi suojaamiseen erittäin vakavasti. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja lakisääteisten tietosuojasäännösten sekä tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Kun käytät tätä verkkosivustoa, kerätään erilaisia henkilötietoja. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Tässä tietosuojakäytännössä selitetään, mitä tietoja keräämme ja mihin käytämme niitä. Siinä selitetään myös, miten ja mihin tarkoitukseen tämä tapahtuu.

Haluamme huomauttaa, että Internetin kautta tapahtuvaan tiedonsiirtoon (esim. sähköpostiviestinnässä) voi liittyä tietoturva-aukkoja. Tietojen täydellinen suojaaminen kolmansien osapuolten pääsyä vastaan ei ole mahdollista.

Vastuullisesta elimestä laadittu huomautus

Rekisterinpitäjä, joka vastaa tietojen käsittelystä tällä verkkosivustolla, on

EAP-Institut management consultancy GmbH
Hegelgasse 19/10
1010 Wien
Austria

Puhelin: +43 (0) 2252 820023
Sähköposti: info@eap-institut.at.

Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittelee henkilötietojen (esim. nimet, sähköpostiosoitteet jne.) käsittelyn tarkoitukset ja keinot.
 

Tietosuojavastaava:

MS CONSULT e.U.
Manfred Steinbichl
Am Weinfried 8
2540 Bad Vöslau
Puhelin: +43 699 11031626
Sähköposti: dsb@msconsult.at | www.msconsult.at

Varastoinnin kesto

Ellei tässä tietosuojakäytännössä ole määritelty tarkempaa säilytysaikaa, henkilötietosi säilyvät meillä, kunnes tietojenkäsittelyn tarkoitus ei enää täyty. Jos esität perustellun poistopyynnön tai peruutat suostumuksesi tietojenkäsittelyyn, tietosi poistetaan, ellei meillä ole muita laillisesti sallittuja syitä henkilötietojesi säilyttämiseen (esim. vero- tai kauppalainsäädännön mukaiset säilytysajat); jälkimmäisessä tapauksessa tiedot poistetaan sen jälkeen, kun nämä syyt ovat poistuneet.

Huomautus tietojen siirtämisestä Yhdysvaltoihin

Verkkosivuillemme on integroitu muun muassa Yhdysvalloissa sijaitsevien yritysten työkaluja. Jos nämä työkalut ovat aktiivisia, henkilötietosi voidaan siirtää kyseisten yritysten yhdysvaltalaisille palvelimille. Haluamme huomauttaa, että Yhdysvallat ei ole EU:n tietosuojalainsäädännössä tarkoitettu turvallinen kolmas maa. Yhdysvaltalaiset yritykset ovat velvollisia luovuttamaan henkilötietoja turvallisuusviranomaisille ilman, että sinä rekisteröitynä voit ryhtyä oikeustoimiin tätä vastaan. Näin ollen ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että Yhdysvaltojen viranomaiset (esim. salaiset palvelut) voivat käsitellä, analysoida ja säilyttää tietojasi pysyvästi yhdysvaltalaisilla palvelimilla valvontatarkoituksiin. Emme voi vaikuttaa näihin käsittelytoimiin.

Tietojen käsittelyä koskevan suostumuksen peruuttaminen

Monet tietojenkäsittelytoiminnot ovat mahdollisia vain nimenomaisella suostumuksellasi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Peruuttamiseen asti suoritetun tietojenkäsittelyn laillisuuteen peruutus ei vaikuta.

Oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle

Jos tietosuoja-asetusta rikotaan, rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa heidän vakinainen asuinpaikkansa, työpaikkansa tai paikka, jossa väitetty rikkominen tapahtuu. Oikeus tehdä valitus ei rajoita muiden hallinnollisten tai oikeudellisten muutoksenhakukeinojen käyttöä.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada tiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, luovutettua sinulle tai kolmannelle osapuolelle yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa. Jos pyydät tietojen suoraa siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle, se tapahtuu vain, jos se on teknisesti mahdollista.

SSL- tai TLS-salaus

Tällä sivustolla käytetään SSL- tai TLS-salausta turvallisuussyistä ja luottamuksellisen sisällön, kuten tilausten tai tiedustelujen, jotka lähetät meille sivuston ylläpitäjänä, siirtämisen suojaamiseksi. Tunnistat salatun yhteyden siitä, että selaimen osoiterivillä muuttuu "http://" muotoon "https://" ja että selaimen rivillä näkyy lukkosymboli.

Jos SSL- tai TLS-salaus on käytössä, kolmannet osapuolet eivät voi lukea meille lähettämiäsi tietoja.

Tiedot, poistaminen ja korjaaminen

Sinulla on sovellettavan lainsäädännön puitteissa oikeus saada milloin tahansa vapaasti tietoja tallennetuista henkilötiedoistasi, niiden alkuperästä ja vastaanottajasta sekä tietojenkäsittelyn tarkoituksesta ja tarvittaessa oikeus korjata tai poistaa nämä tiedot. Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa, jos sinulla on lisäkysymyksiä henkilötietoihin liittyen.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa tätä varten. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen on olemassa seuraavissa tapauksissa:

Jos kiistät tallentamiemme henkilötietojesi paikkansapitävyyden, tarvitsemme yleensä aikaa asian tarkistamiseen. Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tarkistuksen ajaksi.
Jos henkilötietojesi käsittely oli/on lainvastaista, voit pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista poistamisen sijasta.
Jos emme enää tarvitse henkilötietojasi, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, puolustamiseen tai toteuttamiseen, sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista niiden poistamisen sijasta.
Jos olet esittänyt vastalauseen yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sinun ja meidän etujemme välillä on löydettävä tasapaino. Niin kauan kuin ei ole vielä määritetty, kumman etu on etusijalla, sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
Jos olet rajoittanut henkilötietojesi käsittelyä, näitä tietoja - niiden säilyttämistä lukuun ottamatta - voidaan käsitellä vain suostumuksellasi tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi tai Euroopan unionin tai jäsenvaltion tärkeän yleisen edun vuoksi.

Mainossähköpostien vastustaminen

Vastustamme täten lakisääteisen ilmoitusvelvollisuutemme puitteissa julkaistujen yhteystietojen käyttöä ei-toivotun mainos- ja tiedotusmateriaalin lähettämiseen. Tämän verkkosivuston ylläpitäjät varaavat nimenomaisesti oikeuden ryhtyä oikeudellisiin toimiin, jos mainostietoja, kuten roskapostia, lähetetään pyytämättä.

4. tietojen kerääminen tällä verkkosivustolla

Evästeet

Internet-sivumme käyttävät niin sanottuja "evästeitä". Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, eivätkä ne aiheuta mitään vahinkoa loppulaitteellesi. Ne tallennetaan laitteeseesi joko tilapäisesti istunnon ajaksi (istuntoevästeet) tai pysyvästi (pysyvät evästeet). Istuntoevästeet poistetaan automaattisesti vierailun päätyttyä. Pysyvät evästeet säilyvät loppulaitteellasi, kunnes poistat ne itse tai verkkoselaimesi poistaa ne automaattisesti.

Joissakin tapauksissa laitteeseesi voidaan tallentaa myös kolmannen osapuolen yritysten evästeitä, kun vierailet verkkosivustollamme (kolmannen osapuolen evästeet). Näiden avulla me tai sinä voit käyttää tiettyjä kolmannen osapuolen yrityksen palveluja (esim. maksupalvelujen käsittelyyn tarkoitetut evästeet).

Evästeillä on erilaisia tehtäviä. Monet evästeet ovat teknisesti välttämättömiä, sillä tietyt verkkosivuston toiminnot eivät toimisi ilman niitä (esim. ostoskoritoiminto tai videoiden näyttäminen). Muita evästeitä käytetään käyttäjien käyttäytymisen arviointiin tai mainonnan näyttämiseen.

Evästeet, joita tarvitaan sähköisen viestintäprosessin suorittamiseen (välttämättömät evästeet) tai tiettyjen pyytämiesi toimintojen tarjoamiseen (toiminnalliset evästeet, esim. ostoskoritoimintoa varten) tai verkkosivuston optimointiin (esim. evästeet verkkokävijöiden mittaamiseen), tallennetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella, ellei muuta oikeusperustaa ole mainittu. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu evästeiden tallentamiseen palvelujensa teknisesti virheettömän ja optimoidun tarjoamisen varmistamiseksi. Jos evästeiden tallentamiseen on pyydetty suostumus, kyseiset evästeet tallennetaan yksinomaan tämän suostumuksen perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta); suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Voit asettaa selaimesi niin, että sinulle ilmoitetaan evästeiden asettamisesta ja sallia evästeet vain yksittäistapauksissa, estää evästeiden hyväksymisen tietyissä tapauksissa tai yleisesti ja aktivoida evästeiden automaattisen poistamisen selaimen sulkemisen yhteydessä. Jos evästeet poistetaan käytöstä, tämän verkkosivuston toiminnallisuutta voidaan rajoittaa.

Jos kolmannet osapuolet käyttävät evästeitä tai analyysitarkoituksiin, ilmoitamme tästä erikseen tämän tietosuojaselosteen yhteydessä ja pyydämme tarvittaessa suostumustasi.

Voit tarkastella ja muuttaa verkkosivustolle tullessasi tekemiäsi asetuksia täällä:

[borlabs-cookie type="btn-cookie-preference" title="Näytä/muuta evästeasetuksia"/]

Evästeiden suostumus Borlabs Cookie

Verkkosivustomme käyttää Borlabs Cookie's -evästeiden suostumustekniikkaa saadakseen suostumuksesi tiettyjen evästeiden tallentamiseen selaimeesi ja dokumentoidakseen tämän tietosuojasäännösten mukaisesti. Tämän tekniikan toimittaja on Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hampuri, Saksa (jäljempänä "Borlabs").

Kun siirryt verkkosivustollemme, selaimeesi tallennetaan Borlabs-eväste, johon tallennetaan antamasi suostumukset tai niiden peruuttaminen. Näitä tietoja ei välitetä Borlabs-evästeen tarjoajalle.

Kerättyjä tietoja säilytetään, kunnes pyydät meitä poistamaan ne tai poistat Borlabsin evästeen itse tai kunnes tietojen säilyttämisen tarkoitus ei enää täyty. Pakolliset lakisääteiset säilytysajat pysyvät ennallaan. Borlabsin evästeiden tietojenkäsittelyä koskevat yksityiskohdat löytyvät osoitteesta https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Borlabsin evästesuostumustekniikkaa käytetään lakisääteisen suostumuksen saamiseksi evästeiden käyttöön. Tämän oikeusperustana on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen 1 alakohdan c alakohta.

Palvelimen lokitiedostot

Sivujen tarjoaja kerää ja tallentaa automaattisesti tietoja niin sanottuihin palvelinlokitiedostoihin, jotka selaimesi välittää automaattisesti meille. Nämä ovat

  • Selaimen tyyppi ja versio
  • Käytetty käyttöjärjestelmä
  • Lähettäjän URL-osoite
  • Yhteyttä käyttävän tietokoneen isäntäkoneen nimi
  • Palvelinpyynnön aika
  • IP-osoite*

* IP-osoitteesi tallennetaan, mutta se pseudonymisoidaan välittömästi. Tämä tarkoittaa, että paikannus on mahdollista vain karkeasti. Henkilökohtaista viitettä ei ole enää mahdollista määrittää.

Näitä tietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Nämä tiedot kerätään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu verkkosivustonsa teknisesti virheettömään esitystapaan ja optimointiin - palvelinlokitiedostot on tallennettava tätä tarkoitusta varten.

Uutiskirje

Jos haluat vastaanottaa verkkosivustolla tarjottavan uutiskirjeen, tarvitsemme sinulta sähköpostiosoitteen sekä tiedot, joiden avulla voimme varmistaa, että olet annetun sähköpostiosoitteen omistaja ja että suostut vastaanottamaan uutiskirjeen. Muita tietoja ei kerätä tai kerätään vain vapaaehtoisesti. Käytämme näitä tietoja yksinomaan pyydettyjen tietojen lähettämiseen emmekä anna niitä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Uutiskirjeen rekisteröintilomakkeessa annettuja tietoja käsitellään yksinomaan suostumuksesi perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tietojen ja sähköpostiosoitteen tallentamiseen ja niiden käyttämiseen uutiskirjeen lähettämiseen, esimerkiksi uutiskirjeessä olevan peruutuslinkin kautta. Peruuttaminen ei vaikuta jo suoritettujen tietojenkäsittelytoimien laillisuuteen.

Me tai uutiskirjepalvelun tarjoaja säilytämme tiedot, jotka annat meille uutiskirjeen tilaamista varten, kunnes peruutat uutiskirjeen tilauksen, ja poistamme ne uutiskirjeen jakelulistalta sen jälkeen, kun olet peruuttanut uutiskirjeen tilauksen tai kun käyttötarkoitus on lakannut. Pidätämme oikeuden poistaa tai estää sähköpostiosoitteita uutiskirjeiden jakelulistalta oman harkintamme mukaan oikeutetun etumme puitteissa yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

Kun poistut uutiskirjeen jakelulistalta, me tai uutiskirjepalvelun tarjoaja voi tallentaa sähköpostiosoitteesi mustalle listalle estääkseen tulevat postitukset. Mustan listan tietoja käytetään vain tähän tarkoitukseen, eikä niitä yhdistetä muihin tietoihin. Tämä palvelee sekä sinun etujasi että meidän etujamme täyttääksemme lakisääteiset vaatimukset uutiskirjeitä lähetettäessä (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu). Mustan listan tallennus ei ole ajallisesti rajoitettu. Voit vastustaa tallentamista, jos etusi on oikeutettua etuamme tärkeämpi.

Mailchimp

Tämä verkkosivusto käyttää Mailchimpin palveluja uutiskirjeiden lähettämiseen. Palveluntarjoaja on Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Mailchimp on palvelu, jota voidaan käyttää muun muassa uutiskirjeiden lähettämisen organisointiin ja analysointiin. Jos annat tietoja uutiskirjeen tilaamista varten (esim. sähköpostiosoite), nämä tiedot tallennetaan Mailchimpin palvelimille Yhdysvalloissa.

Mailchimpin avulla voimme analysoida uutiskirjekampanjoita. Kun avaat Mailchimpin avulla lähetetyn sähköpostiviestin, sähköpostiviestin sisältämä tiedosto (ns. web beacon) muodostaa yhteyden Mailchimpin palvelimiin Yhdysvalloissa. Näin voidaan määrittää, onko uutiskirjeviesti avattu ja mitä linkkejä on mahdollisesti napsautettu. Lisäksi kerätään teknisiä tietoja (esim. käyttöaika, IP-osoite, selaimen tyyppi ja käyttöjärjestelmä). Näitä tietoja ei voida yhdistää uutiskirjeen vastaanottajaan. Tietoja käytetään yksinomaan uutiskirjekampanjoiden tilastolliseen analysointiin. Näiden analyysien tuloksia voidaan käyttää tulevien uutiskirjeiden mukauttamiseksi paremmin vastaanottajien kiinnostuksen kohteisiin.

Jos et halua, että Mailchimp analysoi tietojasi, sinun on peruutettava uutiskirjeen tilaus. Tarjoamme tätä varten vastaavan linkin jokaisessa uutiskirjeessä.

Tietojen käsittely tapahtuu suostumuksesi perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa peruuttamalla uutiskirjeen tilauksen. Peruuttaminen ei vaikuta jo suoritettujen tietojenkäsittelytoimien laillisuuteen.

Me tai uutiskirjepalvelun tarjoaja säilytämme tiedot, jotka annat meille uutiskirjeen tilaamista varten, kunnes peruutat uutiskirjeen tilauksen, ja poistamme ne uutiskirjeen jakelulistalta sen jälkeen, kun olet peruuttanut uutiskirjeen tilauksen. Tämä ei vaikuta muihin tarkoituksiin tallentamiimme tietoihin.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohdat löytyvät täältä:
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ ja https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.
Kun olet poistanut uutiskirjeen jakelulistalta, me tai uutiskirjepalvelun tarjoaja voi tallentaa sähköpostiosoitteesi mustalle listalle, jos se on tarpeen tulevien postitusten estämiseksi. Mustan listan tietoja käytetään vain tähän tarkoitukseen, eikä niitä yhdistetä muihin tietoihin. Tämä palvelee sekä sinun etujasi että meidän etujamme täyttääksemme lakisääteiset vaatimukset uutiskirjeitä lähetettäessä (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu). Mustan listan tallennus ei ole ajallisesti rajoitettu. Voit vastustaa tallentamista, jos etusi on oikeutettua etuamme tärkeämpi.

Lisätietoja on Mailchimpin tietosuojakäytännössä osoitteessa: https://mailchimp.com/legal/terms/.
Yritys on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojapuitesopimuksen (DPF) mukaisesti. DPF on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietosuojanormien noudattaminen tietojenkäsittelyssä Yhdysvalloissa. Jokainen DPF:n mukaisesti sertifioitu yritys sitoutuu noudattamaan näitä tietosuojanormeja. Lisätietoja tästä saa palveluntarjoajalta seuraavasta linkistä: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant- detail?contact=true&id=a2zt0000000TXVKAA4&status=Active.

Oikeusperusta

Tietojen käsittely tapahtuu suostumuksesi perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa tulevaisuutta varten.

Varastoinnin kesto

Säilytämme tiedot, jotka annat meille uutiskirjeen tilaamista varten, kunnes peruutat uutiskirjeen tilauksen, ja poistamme ne uutiskirjeen jakelulistalta sen jälkeen, kun olet peruuttanut uutiskirjeen tilauksen tai kun tarkoitusta ei enää tarvita. Pidätämme oikeuden poistaa tai estää sähköpostiosoitteita uutiskirjejakelulistalta oman harkintamme mukaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisen oikeutetun etumme puitteissa. Tämä ei vaikuta muihin tarkoituksiin tallentamiimme tietoihin.

Kun olet poistunut uutiskirjeen jakelulistalta, voimme tallentaa sähköpostiosoitteesi mustalle listalle estämään tulevat postitukset. Mustan listan tietoja käytetään vain tähän tarkoitukseen, eikä niitä yhdistetä muihin tietoihin. Tämä palvelee sekä sinun etujasi että meidän etuamme täyttää lakisääteiset vaatimukset uutiskirjeitä lähetettäessä (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu). Mustan listan tallennus ei ole ajallisesti rajoitettu. Voit vastustaa tallentamista, jos etusi on oikeutettua etuamme tärkeämpi.

Yhteydenottolomake

Jos lähetät meille tiedusteluja yhteydenottolomakkeen kautta, tallennamme tiedustelulomakkeessa antamasi tiedot, mukaan lukien siinä antamasi yhteystiedot, tiedustelun käsittelyä ja jatkokysymyksiä varten. Emme luovuta näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

Näitä tietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, jos kyselysi liittyy sopimuksen täyttämiseen tai on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, joka koskee meille osoitettujen tiedustelujen tehokasta käsittelyä (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) tai suostumukseesi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), jos sitä on pyydetty.

Säilytämme yhteydenottolomakkeella antamasi tiedot, kunnes pyydät niiden poistamista, peruutat suostumuksesi niiden säilyttämiseen tai niiden säilyttämisen tarkoitus ei enää ole ajankohtainen (esim. pyyntösi täyttämisen jälkeen). Pakolliset lakisääteiset säännökset - erityisesti säilytysajat - eivät vaikuta tähän.

Tiedustelut sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla, tallennamme ja käsittelemme kaikki henkilötietosi (nimi, tiedustelu) pyyntösi käsittelyä varten. Emme anna näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

Näitä tietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, jos kyselysi liittyy sopimuksen täyttämiseen tai on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, joka koskee meille osoitettujen tiedustelujen tehokasta käsittelyä (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) tai suostumukseesi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), jos sitä on pyydetty.

Yhteydenottopyyntöjen kautta lähettämäsi tiedot säilyvät meillä, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi tietojen tallentamiseen tai tietojen tallentamisen tarkoitus ei enää täyty (esim. pyyntösi käsittelyn jälkeen). Pakolliset lakisääteiset säännökset - erityisesti lakisääteiset säilytysajat - eivät vaikuta tähän.

Calendly

Voit varata tapaamisia verkkosivuillamme. Käytämme Calendly-työkalua tapaamisten varaamiseen. Palveluntarjoaja on Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, USA (jäljempänä "Calendly").
Tapaamisen varaamista varten syötät pyydetyt tiedot ja halutun päivämäärän tätä tarkoitusta varten varattuun maskiin. Syötettyjä tietoja käytetään tapaamisen suunnitteluun, toteuttamiseen ja tarvittaessa seurantaan. Ajanvaraustiedot tallennetaan puolestamme Calendlyn palvelimille, jonka tietosuojakäytäntöihin voit tutustua täällä:
https://calendly.com/privacy.

Antamasi tiedot säilyvät meillä, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi tietojen tallentamiseen tai tietojen tallentamisen tarkoitus ei enää täyty. Pakolliset lakisääteiset säännökset - erityisesti säilytysajat - eivät vaikuta tähän.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu tehdä tapaamisista kiinnostuneiden osapuolten ja asiakkaiden kanssa mahdollisimman mutkattomia. Jos asianmukaista suostumusta on pyydetty, käsittely tapahtuu yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja TTDSG:n 25 §:n 1 momentin nojalla, jos suostumus sisältää evästeiden tallentamisen tai pääsyn käyttäjän päätelaitteen tietoihin (esim. laitteen sormenjälki) TTDSG:ssä tarkoitetulla tavalla. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohtaiset tiedot löydät täältä:
https://calendly.com/pages/dpa.

Viestintä WhatsAppin kautta

Viestintään asiakkaidemme ja muiden kolmansien osapuolten kanssa käytämme muun muassa WhatsApp-pikaviestipalvelua. Palveluntarjoaja on WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti.

Viestintä tapahtuu päästä päähän -salauksella (vertaisverkkosalaus), joka estää WhatsAppia tai muita kolmansia osapuolia pääsemästä käsiksi viestinnän sisältöön. WhatsApp pääsee kuitenkin käsiksi metatietoihin, jotka syntyvät viestintäprosessin aikana (esim. lähettäjä, vastaanottaja ja aika). Haluamme myös huomauttaa, että WhatsApp ilmoittaa jakavansa käyttäjiensä henkilötietoja Yhdysvalloissa sijaitsevan emoyhtiönsä Facebookin kanssa. Lisätietoja tietojen käsittelystä on WhatsAppin tietosuojakäytännössä osoitteessa: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsAppia käytetään oikeutetun etumme perusteella, jotta voimme viestiä mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti asiakkaiden, sidosryhmien ja muiden liike- ja sopimuskumppaneiden kanssa (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kappaleen 1 lauseen 1 kohdan f alakohta). Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty, tietojenkäsittely tapahtuu yksinomaan suostumuksen perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa tulevaisuutta koskevin vaikutuksin.

WhatsAppin ja WhatsAppin välityksellä vaihdettu viestintäsisältö säilyy meillä, kunnes pyydät meitä poistamaan sen, peruutat suostumuksesi tallennukseen tai tietojen tallennuksen tarkoitus ei enää täyty (esim. kun kyselysi on käsitelty). Pakolliset lakisääteiset säännökset - erityisesti säilytysajat - eivät vaikuta tähän.

Käytämme WhatsAppin "WhatsApp Business" -versiota.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohtaiset tiedot löydät täältä: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms?lang=de.

Olemme asettaneet WhatsApp-tilimme niin, että se ei synkronoi tietoja automaattisesti käytössä olevien älypuhelinten osoitekirjan kanssa.

5. sosiaalinen media

eRecht24 Turvallisen jakamisen työkalu

Tämän verkkosivuston sisältöä voidaan jakaa sosiaalisissa verkostoissa, kuten Facebookissa, Twitterissä ja muissa sosiaalisissa verkostoissa tietosuojasäännösten mukaisesti. Tämä sivusto käyttää tähän tarkoitukseen eRecht24 Safe Sharing Tool -työkalua. Tämä työkalu luo suoran yhteyden verkostojen ja käyttäjien välille vain silloin, kun käyttäjä klikkaa aktiivisesti jotakin näistä painikkeista. Painikkeen napsauttaminen on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen suostumus. Tämä suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa tulevaisuutta varten.

Tämä työkalu ei automaattisesti siirrä käyttäjätietoja näiden alustojen ylläpitäjille. Jos käyttäjä on kirjautunut johonkin sosiaaliseen verkostoon, Facebookin, Twitterin & Co. sosiaalisia painikkeita käytettäessä tulee näkyviin tietoikkuna, jossa käyttäjä voi vahvistaa tekstin ennen sen lähettämistä.

Käyttäjämme voivat jakaa tämän sivuston sisältöä sosiaalisissa verkostoissa tietosuojasäännösten mukaisesti ilman, että verkko-operaattorit luovat täydellisiä surffausprofiileja.

Facebook-liitännäiset (Tykkää & Jaa-painike)

Tähän verkkosivustoon on integroitu sosiaalisen verkoston Facebookin liitännäisiä. Tämän palvelun tarjoaja on Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti. Facebookin mukaan kerättyjä tietoja siirretään kuitenkin myös Yhdysvaltoihin ja muihin kolmansiin maihin.

Voit tunnistaa Facebook-liitännäiset Facebook-logosta tai "Tykkää"-painikkeesta tällä verkkosivustolla. Löydät yleiskatsauksen Facebook-liitännäisistä täältä: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Kun vierailet tällä verkkosivustolla, selaimesi ja Facebook-palvelimen välille muodostetaan suora yhteys laajennuksen kautta. Näin Facebook saa tiedon siitä, että olet vieraillut tällä verkkosivustolla IP-osoitteesi avulla. Jos napsautat Facebookin "Tykkää"-painiketta, kun olet kirjautunut Facebook-tilillesi, voit yhdistää tämän verkkosivuston sisällön Facebook-profiiliisi. Näin Facebook voi yhdistää vierailusi tällä verkkosivustolla käyttäjätiliisi. Haluamme huomauttaa, että sivujen tarjoajana meillä ei ole tietoa siirrettyjen tietojen sisällöstä tai niiden käytöstä Facebookissa. Lisätietoja tästä löytyy Facebookin tietosuojakäytännöstä osoitteessa: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Jos et halua, että Facebook voi yhdistää vierailusi tällä verkkosivustolla Facebook-käyttäjätiliisi, kirjaudu ulos Facebook-käyttäjätililtäsi.

Facebook-liitännäisiä käytetään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu mahdollisimman laajaan näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa. Jos asianmukaista suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohdat löytyvät täältä: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381und https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter-lisäosa

Twitter-palvelun toiminnot on integroitu tähän verkkosivustoon. Näitä toimintoja tarjoaa Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlanti. Käyttämällä Twitteriä ja "Re-Tweet"-toimintoa vierailemasi verkkosivustot liitetään Twitter-tiliisi ja saatetaan muiden käyttäjien tietoon. Tässä yhteydessä Twitterille välitetään myös tietoja. Haluamme huomauttaa, että sivujen tarjoajana meillä ei ole tietoa siirrettyjen tietojen sisällöstä tai niiden käytöstä Twitterissä. Lisätietoja tästä löytyy Twitterin tietosuojakäytännöstä osoitteessa: https://twitter.com/de/privacy.

Twitter-lisäosaa käytetään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu mahdollisimman laajaan näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa. Jos asianmukaista suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohtaiset tiedot löydät täältä: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Voit muuttaa tietosuoja-asetuksiasi Twitterissä tilin asetuksissa osoitteessa https://twitter.com/account/settings.

Instagram-lisäosa

Instagram-palvelun toiminnot on integroitu tähän verkkosivustoon. Näitä toimintoja tarjoaa Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti.

Jos olet kirjautunut Instagram-tilillesi, voit yhdistää tämän verkkosivuston sisällön Instagram-profiiliisi napsauttamalla Instagram-painiketta. Näin Instagram voi yhdistää vierailusi tällä verkkosivustolla käyttäjätiliisi. Haluamme huomauttaa, että sivujen tarjoajana meillä ei ole tietoa siirrettyjen tietojen sisällöstä tai niiden käytöstä Instagramissa.

Tietoja tallennetaan ja analysoidaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Sivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu maksimoida näkyvyys sosiaalisessa mediassa. Jos asianmukaista suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohdat löytyvät täältä: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 ja https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Lisätietoja tästä on Instagramin tietosuojakäytännössä: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn-lisäosa

Tämä verkkosivusto käyttää LinkedIn-verkoston toimintoja. Palveluntarjoaja on LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti.

Aina kun käytät tämän verkkosivuston sivua, joka sisältää LinkedIn-toimintoja, muodostetaan yhteys LinkedInin palvelimiin. LinkedIn saa IP-osoitteesi avulla tiedon siitä, että olet vieraillut tällä verkkosivustolla. Jos napsautat LinkedInin "Suosittele"-painiketta ja olet kirjautuneena LinkedIn-tilillesi, LinkedIn voi yhdistää vierailusi tällä verkkosivustolla sinuun ja käyttäjätiliisi. Haluamme huomauttaa, että sivujen tarjoajana meillä ei ole tietoa siirrettyjen tietojen sisällöstä tai niiden käytöstä LinkedInin toimesta.

LinkedIn-lisäosaa käytetään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu mahdollisimman laajaan näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohtaiset tiedot löydät täältä: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Lisätietoja tästä on LinkedInin tietosuojakäytännössä osoitteessa: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING-liitännäinen

Tämä verkkosivusto käyttää XING-verkon toimintoja. Palveluntarjoaja on New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hampuri, Saksa.

Joka kerta, kun käytetään jotakin XING-toimintoja sisältävää sivua, muodostetaan yhteys XING-palvelimiin. Tietojemme mukaan prosessissa ei tallenneta henkilötietoja. Erityisesti IP-osoitteita ei tallenneta eikä käyttökäyttäytymistä arvioida.

Tietoja tallennetaan ja analysoidaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Sivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu maksimoida näkyvyys sosiaalisessa mediassa. Jos asianmukaista suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja tietosuojasta ja XINGin Jaa-painikkeesta on XINGin tietosuojakäytännössä osoitteessa: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest-lisäosa

Tällä verkkosivustolla käytämme sosiaalisen verkoston Pinterestin sosiaalisia liitännäisiä, joita ylläpitää Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlanti.

Kun vierailet sivulla, joka sisältää tällaisen laajennuksen, selaimesi muodostaa suoran yhteyden Pinterestin palvelimiin. Lisäosa lähettää lokitietoja Pinterestin palvelimelle Yhdysvaltoihin. Nämä lokitiedot voivat sisältää IP-osoitteesi, sellaisten vierailtujen verkkosivustojen osoitteet, jotka sisältävät myös Pinterest-toimintoja, selaimen tyypin ja asetukset, pyynnön päivämäärän ja kellonajan, Pinterestin ja evästeiden käytön.

Tietoja tallennetaan ja analysoidaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Sivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu maksimoida näkyvyys sosiaalisessa mediassa. Jos asianmukaista suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja Pinterestin suorittaman tietojen käsittelyn tarkoituksesta, laajuudesta ja jatkokäsittelystä ja -käytöstä sekä oikeuksistasi ja mahdollisuuksistasi suojella yksityisyyttäsi tältä osin on Pinterestin tietosuojakäytännössä: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. analyysivälineet ja mainonta

Google Tag Manager

Käytämme Google Tag Manageria. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Tag Manager on työkalu, jonka avulla voimme integroida seuranta- tai tilastointityökaluja ja muita tekniikoita verkkosivuillemme. Google Tag Manager ei itse luo käyttäjäprofiileja, ei tallenna evästeitä eikä tee itsenäisiä analyysejä. Sitä käytetään ainoastaan sen kautta integroitujen työkalujen hallintaan ja näyttämiseen. Google Tag Manager tallentaa kuitenkin IP-osoitteesi, joka voidaan siirtää myös Googlen emoyhtiölle Yhdysvaltoihin.

Google Tag Manageria käytetään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu eri työkalujen nopeaan ja mutkattomaan integrointiin ja hallintaan verkkosivustollaan. Jos asianmukaista suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Google Analytics

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -verkkosanalyysipalvelun toimintoja. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Analyticsin avulla verkkosivuston ylläpitäjä voi analysoida verkkosivuston kävijöiden käyttäytymistä. Sivuston ylläpitäjä saa tällöin erilaisia käyttötietoja, kuten sivulataukset, vierailun kesto, käytetyt käyttöjärjestelmät ja käyttäjän alkuperä. Google voi tiivistää nämä tiedot profiiliin, joka on osoitettu käyttäjälle tai hänen päätelaitteelleen.

Google Analytics käyttää tekniikoita, jotka mahdollistavat käyttäjän tunnistamisen käyttäjän käyttäytymisen analysoimiseksi (esim. evästeet tai laitteen sormenjälki). Googlen keräämät tiedot tämän verkkosivuston käytöstä siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne.

Tätä analyysityökalua käytetään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu analysoida käyttäjien käyttäytymistä optimoidakseen sekä verkkosivustonsa että mainontaansa. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty (esim. suostumus evästeiden tallentamiseen), käsittely tapahtuu yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohtaiset tiedot löydät täältä: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-osoitteiden anonymisointi

Olemme aktivoineet IP-anonymisointitoiminnon tällä verkkosivustolla. Tämä tarkoittaa, että Google typistää IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen allekirjoittajavaltioissa ennen kuin se siirretään Yhdysvaltoihin. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja typistetään siellä. Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta analysoidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta ja tarjotakseen verkkosivuston ylläpitäjälle muita verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Selaimesi Google Analyticsin yhteydessä lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

Selaimen lisäosa

Voit estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä tietojasi lataamalla ja asentamalla selaimen lisäosan, joka on saatavilla seuraavasta linkistä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Lisätietoja siitä, miten Google Analytics käsittelee käyttäjätietoja, on Googlen tietosuojakäytännössä: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Tilausten käsittely

Olemme tehneet Googlen kanssa sopimuksen tilausten käsittelystä ja noudatamme täysin Itävallan ja Saksan tietosuojaviranomaisten tiukkoja vaatimuksia Google Analyticsin käytössä.

Demografiset ominaisuudet Google Analyticsissa

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsin "demografiset ominaisuudet" -toimintoa voidakseen näyttää sopivia mainoksia verkkosivuston kävijöille Googlen mainosverkostossa. Tämän avulla voidaan luoda raportteja, jotka sisältävät tietoja sivuston kävijöiden iästä, sukupuolesta ja kiinnostuksen kohteista. Nämä tiedot ovat peräisin Googlen kiinnostukseen perustuvasta mainonnasta ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajien kävijätiedoista. Näitä tietoja ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä milloin tahansa Google-tilisi mainosasetusten kautta tai kieltää yleisesti Google Analyticsin keräämät tietosi kohdassa "Tietojen keräämisen vastustaminen" kuvatulla tavalla.

Google Analyticsin verkkokaupan seuranta

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsin "sähköisen kaupankäynnin seuranta"-toimintoa. Verkkokaupan seurannan avulla verkkosivuston ylläpitäjä voi analysoida verkkosivuston kävijöiden ostokäyttäytymistä parantaakseen verkkomarkkinointikampanjoita. Tiedot, kuten tehdyt tilaukset, tilausten keskimääräinen arvo, toimituskulut ja aika tuotteen katsomisesta ostamiseen, tallennetaan. Google voi koota nämä tiedot yhteen tapahtumatunnisteeseen, joka on annettu kyseiselle käyttäjälle tai hänen laitteelleen.

Varastoinnin kesto

Googlen käyttäjä- ja tapahtumatasolla tallentamat tiedot, jotka liittyvät evästeisiin, käyttäjätunnuksiin tai mainostunnuksiin (esim. DoubleClick-evästeet, Android-mainostunnus), anonymisoidaan tai poistetaan 14 kuukauden kuluttua. Lisätietoja on seuraavassa linkissä: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Hotjar

Tämä verkkosivusto käyttää Hotjaria. Palveluntarjoaja on Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Eurooppa (verkkosivusto: https://www.hotjar.com).

Hotjar on työkalu, jolla analysoidaan käyttäjien käyttäytymistä tällä verkkosivustolla. Hotjarin avulla voimme muun muassa tallentaa hiiren ja vierityksen liikkeet ja klikkaukset. Hotjar voi myös määrittää, kuinka kauan hiiren osoitin pysyy tietyssä paikassa. Hotjar käyttää näitä tietoja niin sanottujen lämpökarttojen luomiseen, joiden avulla voidaan määrittää, mitkä verkkosivuston alueet ovat verkkosivuston kävijöiden suosiossa.

Lisäksi voimme määrittää, kuinka kauan viivyit sivulla ja milloin poistuit sieltä. Voimme myös määrittää, missä vaiheessa peruutit yhteydenottolomakkeelle tekemäsi merkinnät (ns. konversiosuppilot).

Hotjaria voidaan käyttää myös suoran palautteen saamiseen verkkosivuston kävijöiltä. Tämä toiminto palvelee verkkosivuston ylläpitäjän verkkotarjonnan parantamista.

Hotjar käyttää tekniikoita, jotka mahdollistavat käyttäjän tunnistamisen käyttäjän käyttäytymisen analysoimiseksi (esim. evästeet tai laitteen sormenjäljen käyttö).

Tätä analyysityökalua käytetään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu analysoida käyttäjien käyttäytymistä optimoidakseen sekä verkkosivustonsa että mainontaansa. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty (esim. suostumus evästeiden tallentamiseen), käsittely tapahtuu yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Hotjarin poistaminen käytöstä

Jos haluat poistaa Hotjarin suorittaman tiedonkeruun käytöstä, napsauta seuraavaa linkkiä ja noudata ohjeita: https://www.hotjar.com/opt-out.

Huomaa, että Hotjar on poistettava käytöstä erikseen jokaisesta selaimesta tai päätelaitteesta.

Lisätietoja Hotjarista ja kerätyistä tiedoista saat Hotjarin tietosuojakäytännöstä seuraavasta linkistä: https://www.hotjar.com/privacy

Sopimus tilausten käsittelystä

Olemme tehneet Hotjarin kanssa sopimuksen tilausten käsittelystä tiukkojen eurooppalaisten tietosuojasäännösten noudattamiseksi.

Google-mainokset

Sivuston ylläpitäjä käyttää Google Ads -mainontaa. Google Ads on Google Ireland Limitedin ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, verkkomainontaohjelma.

Google Ads mahdollistaa mainosten näyttämisen Googlen hakukoneessa tai kolmannen osapuolen verkkosivustoilla, kun käyttäjä syöttää tiettyjä hakusanoja Googleen (avainsanojen kohdentaminen). Lisäksi kohdennettuja mainoksia voidaan näyttää Googlen käytettävissä olevien käyttäjätietojen (esim. sijaintitiedot ja kiinnostuksen kohteet) perusteella (kohderyhmäkohdentaminen). Verkkosivuston ylläpitäjänä voimme arvioida näitä tietoja määrällisesti esimerkiksi analysoimalla, mitkä hakusanat johtivat mainoksiemme näyttämiseen ja kuinka moni mainos johti vastaaviin klikkauksiin.

Google Adsin käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Sivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu markkinoida tuotteitaan ja palvelujaan mahdollisimman tehokkaasti.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohtaiset tiedot löydät täältä: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Remarketing

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsin uudelleenmarkkinoinnin toimintoja. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Remarketing analysoi käyttäjäkäyttäytymistäsi verkkosivustollamme (esim. tiettyjen tuotteiden klikkaukset), jotta sinut voidaan luokitella tiettyihin mainonnan kohderyhmiin ja näyttää sinulle sopivia mainosviestejä, kun vierailet muissa verkkotarjouksissa (uudelleenmarkkinointi tai uudelleenkohdentaminen).

Lisäksi Google Remarketingin avulla luodut mainonnan kohderyhmät voidaan liittää Googlen laitteiden välisiin toimintoihin. Tällä tavoin kiinnostuksen mukaan räätälöityjä, yksilöllisiä mainosviestejä, jotka on mukautettu sinulle aikaisemman käyttösi ja surffauskäyttäytymisesi perusteella yhdellä päätelaitteella (esim. matkapuhelimella), voidaan näyttää myös toisella päätelaitteellasi (esim. tabletilla tai tietokoneella).

Jos sinulla on Google-tili, voit vastustaa henkilökohtaista mainontaa klikkaamalla seuraavaa linkkiä: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Googlen uudelleenmarkkinoinnin käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Sivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu markkinoida tuotteitaan mahdollisimman tehokkaasti. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja ja tietosuojasäännökset löytyvät Googlen tietosuojakäytännöstä osoitteessa: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Kohderyhmän muodostaminen ja asiakkaiden yhteensovittaminen

Käytämme muun muassa Google Remarketing -asiakassovitusta kohderyhmien luomiseen. Siirrämme tässä yhteydessä tiettyjä asiakastietoja (esim. sähköpostiosoitteita) asiakaslistoistamme Googlelle. Jos kyseiset asiakkaat ovat Googlen käyttäjiä ja kirjautuneet Google-tililleen, heille näytetään sopivia mainosviestejä Googlen verkostossa (esim. YouTubessa, Gmailissa tai hakukoneessa).

Google Conversion seuranta

Tämä verkkosivusto käyttää Google Conversion Tracking -palvelua. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Googlen konversioseurannan avulla Google ja me voimme tunnistaa, onko käyttäjä suorittanut tiettyjä toimia. Voimme esimerkiksi analysoida, mitä verkkosivustomme painikkeita klikattiin kuinka usein ja mitä tuotteita katsottiin tai ostettiin erityisen usein. Näitä tietoja käytetään konversiotilastojen laatimiseen. Saamme selville mainoksiamme klikanneiden käyttäjien kokonaismäärän ja heidän suorittamansa toimet. Emme saa mitään tietoja, joiden avulla voisimme tunnistaa käyttäjän henkilökohtaisesti. Google itse käyttää evästeitä tai vastaavia tunnistustekniikoita tunnistamistarkoituksiin.

Googlen konversioseurannan käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu analysoida käyttäjien käyttäytymistä optimoidakseen sekä verkkosivustonsa että mainontaansa. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty (esim. suostumus evästeiden tallentamiseen), käsittely tapahtuu yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja Googlen konversioseurannasta on Googlen tietosuojakäytännössä: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Facebook Pixel

Tämä verkkosivusto käyttää Facebookin kävijätoimintapikseliä konversioiden mittaamiseen. Tämän palvelun tarjoaja on Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti. Facebookin mukaan kerättyjä tietoja siirretään kuitenkin myös Yhdysvaltoihin ja muihin kolmansiin maihin.

Näin voidaan seurata sivuston kävijöiden käyttäytymistä sen jälkeen, kun heidät on ohjattu palveluntarjoajan verkkosivustolle klikkaamalla Facebook-mainosta. Näin voidaan arvioida Facebook-mainosten tehokkuutta tilastollisia ja markkinatutkimustarkoituksia varten ja optimoida tulevia mainostoimenpiteitä.

Kerätyt tiedot ovat meille tämän verkkosivuston ylläpitäjänä anonyymejä, emmekä voi tehdä mitään johtopäätöksiä käyttäjän henkilöllisyydestä. Facebook kuitenkin tallentaa ja käsittelee tiedot, jotta yhteys kyseiseen käyttäjäprofiiliin on mahdollinen ja jotta Facebook voi käyttää tietoja omiin mainostarkoituksiinsa Facebookin tietojen käyttökäytäntöjen mukaisesti. Näin Facebook voi sijoittaa mainoksia Facebookin sivuille ja Facebookin ulkopuolelle. Sivuston ylläpitäjänä emme voi vaikuttaa tähän tietojen käyttöön.

Facebook-pikselin käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Sivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu tehokkaisiin mainostoimenpiteisiin, mukaan lukien sosiaalinen media. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty (esim. suostumus evästeiden tallentamiseen), käsittely suoritetaan yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohdat löytyvät täältä: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ja https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Lisätietoja yksityisyytesi suojaamisesta löydät Facebookin tietosuojaselosteesta: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Voit myös poistaa uudelleenmarkkinointitoiminnon "Mukautetut kohderyhmät" käytöstä mainosten asetuksissa osoitteessa https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Sinun on oltava kirjautuneena Facebookiin, jotta voit tehdä tämän.

Jos sinulla ei ole Facebook-tiliä, voit poistaa Facebookin käyttöperusteisen mainonnan käytöstä Euroopan interaktiivisen digitaalisen mainonnan liiton verkkosivustolla: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

LinkedIn Insight Tag

Tämä verkkosivusto käyttää LinkedIn Insight -tunnistetta. Palvelun tarjoaja on LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti.

LinkedIn Insight Tagin suorittama tietojenkäsittely

LinkedIn Insight Tagin avulla saamme tietoja verkkosivustomme kävijöistä. Jos verkkosivuston kävijä on rekisteröitynyt LinkedIniin, voimme muun muassa analysoida verkkosivustomme kävijöiden keskeisiä ammatillisia tietoja (esim. urataso, yrityksen koko, maa, sijainti, toimiala ja työnimike) ja siten räätälöidä sivustomme paremmin kyseisille kohderyhmille. Voimme myös mitata LinkedIn Insight -tunnisteiden avulla, tekevätkö verkkosivujemme kävijät ostoksia tai ryhtyvätkö he muihin toimiin (konversiomittaus). Konversiomittaus voidaan tehdä myös eri laitteilla (esim. tietokoneesta tablettiin). LinkedIn Insight Tag tarjoaa myös uudelleenkohdentamistoiminnon, jonka avulla voimme näyttää kohdennettua mainontaa verkkosivujemme kävijöille verkkosivujen ulkopuolella, jolloin LinkedInin mukaan mainoksen vastaanottajaa ei tunnisteta.

LinkedIn kerää myös itse lokitiedostoja (URL-osoite, lähettäjän URL-osoite, IP-osoite, laitteen ja selaimen ominaisuudet sekä käyttöaika). IP-osoitteet lyhennetään tai (jos niitä käytetään LinkedInin jäsenten tavoittamiseen eri laitteilla) hajautetaan (pseudonymisoidaan). LinkedIn poistaa LinkedInin jäsenten suorat tunnisteet seitsemän päivän kuluttua. Loput pseudonymisoidut tiedot poistetaan 180 päivän kuluessa.

Me verkkosivuston ylläpitäjänä emme voi yhdistää LinkedInin keräämiä tietoja tiettyihin henkilöihin. LinkedIn tallentaa verkkosivuston kävijöistä kerätyt henkilötiedot Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimilleen ja käyttää niitä omiin mainostarkoituksiinsa. Yksityiskohdat löytyvät LinkedInin tietosuojakäytännöstä osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Oikeusperusta

LinkedIn Insightin käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Sivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu tehokkaisiin mainostoimenpiteisiin, mukaan lukien sosiaalinen media. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty (esim. suostumus evästeiden tallentamiseen), käsittely suoritetaan yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohdat löytyvät täältä: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa ja https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Vastalause LinkedIn Insight Tagin käyttöä vastaan

Vastustaa LinkedInin käyttökäyttäytymisen analysointia ja kohdennettua mainontaa seuraavan linkin kautta: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

LinkedInin jäsenet voivat lisäksi hallita henkilötietojensa käyttöä mainostarkoituksiin tiliasetuksissaan. Jotta LinkedIn ei voisi yhdistää verkkosivustollamme kerättyjä tietoja LinkedIn-tiliisi, sinun on kirjauduttava ulos LinkedIn-tililtäsi ennen verkkosivustollamme vierailua.

Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Donec sed odio dui. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.

Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo.

7. uutiskirje

Uutiskirjeen tiedot

Jos haluat vastaanottaa verkkosivustolla tarjottavan uutiskirjeen, tarvitsemme sinulta sähköpostiosoitteen sekä tiedot, joiden avulla voimme varmistaa, että olet annetun sähköpostiosoitteen omistaja ja että suostut vastaanottamaan uutiskirjeen. Muita tietoja ei kerätä tai kerätään vain vapaaehtoisesti. Käytämme näitä tietoja yksinomaan pyydettyjen tietojen lähettämiseen emmekä anna niitä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Uutiskirjeen rekisteröintilomakkeessa annettuja tietoja käsitellään yksinomaan suostumuksesi perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tietojen ja sähköpostiosoitteen tallentamiseen ja niiden käyttämiseen uutiskirjeen lähettämiseen, esimerkiksi uutiskirjeessä olevan peruutuslinkin kautta. Peruuttaminen ei vaikuta jo suoritettujen tietojenkäsittelytoimien laillisuuteen.

Me tai uutiskirjepalvelun tarjoaja säilytämme tiedot, jotka annat meille uutiskirjeen tilaamista varten, kunnes peruutat uutiskirjeen tilauksen, ja poistamme ne uutiskirjeen jakelulistalta sen jälkeen, kun olet peruuttanut uutiskirjeen tilauksen tai kun käyttötarkoitus on lakannut. Pidätämme oikeuden poistaa tai estää sähköpostiosoitteita uutiskirjeiden jakelulistalta oman harkintamme mukaan oikeutetun etumme puitteissa yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

Kun poistut uutiskirjeen jakelulistalta, me tai uutiskirjepalvelun tarjoaja voi tallentaa sähköpostiosoitteesi mustalle listalle estääkseen tulevat postitukset. Mustan listan tietoja käytetään vain tähän tarkoitukseen, eikä niitä yhdistetä muihin tietoihin. Tämä palvelee sekä sinun etujasi että meidän etujamme täyttääksemme lakisääteiset vaatimukset uutiskirjeitä lähetettäessä (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu). Mustan listan tallennus ei ole ajallisesti rajoitettu. Voit vastustaa tallentamista, jos etusi on oikeutettua etuamme tärkeämpi.

MailPoet

Tämä verkkosivusto käyttää MailPoetia uutiskirjeiden lähettämiseen. Palveluntarjoaja on Wysija SARL, 6 rue Dieudé, 13006, Marseille, Ranska (jäljempänä MailPoet).

MailPoet on palvelu, jota voidaan käyttää muun muassa uutiskirjeiden lähettämisen organisointiin ja analysointiin. Tiedot, jotka annat uutiskirjeen tilaamista varten, tallennetaan palvelimillemme, mutta ne lähetetään MailPoetin palvelimien kautta, jotta MailPoet käsittelee uutiskirjeisiin liittyviä tietojasi (MailPoet-lähetyspalvelu). Löydät lisätietoja täältä: https://account.mailpoet.com/.

MailPoetin tekemä data-analyysi

MailPoetin avulla voimme analysoida uutiskirjekampanjoita. Näemme esimerkiksi, onko uutiskirje avattu ja mitä linkkejä on klikattu. Näin voimme selvittää, mitä linkkejä klikattiin erityisen usein.

Voimme myös tunnistaa, onko tietyt aiemmin määritellyt toimet suoritettu avaamisen/napsauttamisen jälkeen (konversioaste). Voimme esimerkiksi tunnistaa, oletko tehnyt ostoksen klikattuasi uutiskirjettä.

MailPoet mahdollistaa myös uutiskirjeen vastaanottajien jakamisen ("klusterointi") eri luokkiin. Uutiskirjeen vastaanottajat voidaan luokitella esimerkiksi iän, sukupuolen tai asuinpaikan mukaan. Näin uutiskirjeet voidaan räätälöidä paremmin kohderyhmälle sopiviksi. Jos et halua, että MailPoet analysoi sinua, sinun on peruutettava uutiskirjeen tilaus. Tarjoamme tätä varten linkin jokaisessa uutiskirjeessä.

Yksityiskohtaista tietoa MailPoetin toiminnoista on seuraavassa linkissä: https://account.mailpoet.com/ ja https://www.mailpoet.com/mailpoet-features/.

MailPoetin tietosuojakäytäntö löytyy osoitteesta: https://www.mailpoet.com/privacy-notice/.

Oikeusperusta

Tietojen käsittely tapahtuu suostumuksesi perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa tulevaisuutta varten.

Varastoinnin kesto

Säilytämme tiedot, jotka annat meille uutiskirjeen tilaamista varten, kunnes peruutat uutiskirjeen tilauksen, ja poistamme ne uutiskirjeen jakelulistalta sen jälkeen, kun olet peruuttanut uutiskirjeen tilauksen tai kun tarkoitusta ei enää tarvita. Pidätämme oikeuden poistaa tai estää sähköpostiosoitteita uutiskirjejakelulistalta oman harkintamme mukaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisen oikeutetun etumme puitteissa. Tämä ei vaikuta muihin tarkoituksiin tallentamiimme tietoihin.

Kun olet poistunut uutiskirjeen jakelulistalta, voimme tallentaa sähköpostiosoitteesi mustalle listalle estämään tulevat postitukset. Mustan listan tietoja käytetään vain tähän tarkoitukseen, eikä niitä yhdistetä muihin tietoihin. Tämä palvelee sekä sinun etujasi että meidän etuamme täyttää lakisääteiset vaatimukset uutiskirjeitä lähetettäessä (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu). Mustan listan tallennus ei ole ajallisesti rajoitettu. Voit vastustaa tallentamista, jos etusi on oikeutettua etuamme tärkeämpi.

8. liitännäiset ja työkalut

YouTube

Tämä verkkosivusto upottaa videoita YouTube-sivustolta. Sivuston ylläpitäjä on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Kun vierailet jollakin verkkosivustollamme, johon YouTube on integroitu, yhteys YouTuben palvelimiin muodostetaan. YouTube-palvelimelle ilmoitetaan, millä sivuillamme olet vieraillut.

Lisäksi YouTube voi tallentaa erilaisia evästeitä loppulaitteeseesi tai käyttää vastaavia tekniikoita tunnistamaan sinut (esim. laitteen sormenjälki). Tällä tavoin YouTube voi saada tietoja tämän verkkosivuston kävijöistä. Näitä tietoja käytetään muun muassa videotilastojen tallentamiseen, käyttäjäystävällisyyden parantamiseen ja petosyritysten estämiseen.

Jos olet kirjautuneena YouTube-tilillesi, annat YouTubelle mahdollisuuden määrittää surffauskäyttäytymisesi suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. Voit estää tämän kirjautumalla ulos YouTube-tililtäsi.

YouTuben käyttö on verkkotarjoustemme houkuttelevan esittelyn vuoksi. Tämä on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely tapahtuu yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä on YouTuben tietosuojakäytännössä osoitteessa: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Tällä verkkosivustolla käytetään videoportaali Vimeon liitännäisiä. Palveluntarjoaja on Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Yhdysvallat.

Kun vierailet jollakin Vimeo-videota sisältävällä sivulla, muodostetaan yhteys Vimeon palvelimiin. Tämä kertoo Vimeon palvelimelle, millä sivuillamme olet käynyt. Vimeo saa myös IP-osoitteesi. Tämä pätee myös, jos et ole kirjautunut Vimeoon tai sinulla ei ole Vimeo-tiliä. Vimeon keräämät tiedot siirretään Vimeon palvelimelle Yhdysvaltoihin.

Jos olet kirjautuneena Vimeo-tilillesi, annat Vimeolle mahdollisuuden määrittää surffauskäyttäytymisesi suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. Voit estää tämän kirjautumalla ulos Vimeo-tililtäsi.

Vimeo käyttää evästeitä tai vastaavia tunnistustekniikoita (esim. laitteen sormenjälki) verkkosivuston kävijöiden tunnistamiseen.

Vimeon käyttö on tarpeen verkkotarjoustemme houkuttelevan esittelyn varmistamiseksi. Tämä on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin ja Vimeon mukaan "oikeutettuihin liiketoimintaetuihin". Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät täältä: https://vimeo.com/privacy.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä on Vimeon tietosuojakäytännössä osoitteessa: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Tällä sivustolla käytetään Googlen tarjoamia niin sanottuja web-fontteja fonttien standardoitua esittämistä varten. Kun avaat sivun, selaimesi lataa tarvittavat web-fontit selaimesi välimuistiin, jotta tekstit ja fontit voidaan näyttää oikein.

Tätä varten käyttämäsi selaimen on muodostettava yhteys Googlen palvelimiin. Tämä ilmoittaa Googlelle, että tätä verkkosivustoa on käytetty IP-osoitteesi kautta. Google WebFontsin käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu kirjasintyypin yhdenmukaiseen esittämiseen verkkosivustollaan. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty (esim. suostumus evästeiden tallentamiseen), käsittely tapahtuu yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Jos selaimesi ei tue web-fontteja, tietokoneesi käyttää tavallista fonttia.

Lisätietoja Google Web Fontsista on osoitteessa https://developers.google.com/fonts/faq ja Googlen tietosuojakäytännössä: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Fontti Mahtava

Tämä sivusto käyttää Font Awesomeia fonttien ja symbolien standardoituun esittämiseen. Toimittaja on Fonticons, Inc, 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, USA.

Kun kutsut sivun, selaimesi lataa tarvittavat fontit selaimen välimuistiin, jotta tekstit, fontit ja symbolit voidaan näyttää oikein. Tätä varten käyttämäsi selaimen on muodostettava yhteys Font Awesome -palvelimiin. Tämän seurauksena Font Awesome tulee tietoiseksi siitä, että tätä verkkosivustoa on käytetty IP-osoitteesi kautta. Font Awesomein käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Meillä on oikeutettu intressi kirjasintyypin yhtenäiseen esitystapaan verkkosivustollamme. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty (esim. suostumus evästeiden tallentamiseen), käsittely tapahtuu yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Jos selaimesi ei tue Font Awesome -kirjasinta, tietokoneesi käyttää tavallista kirjasinta.

Lisätietoja Font Awesomeista on Font Awesomein tietosuojakäytännössä osoitteessa: https://fontawesome.com/privacy.

Google Maps

Tämä sivusto käyttää karttapalvelu Google Mapsia. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Mapsin toimintojen käyttäminen edellyttää IP-osoitteesi tallentamista. Nämä tiedot siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Tämän sivuston tarjoaja ei voi vaikuttaa tähän tiedonsiirtoon.

Google Mapsin käytön tarkoituksena on esitellä verkkotarjouksemme houkuttelevasti ja helpottaa sivustolla ilmoittamiemme paikkojen löytämistä. Tämä on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohdat löytyvät täältä: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ ja https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä on Googlen tietosuojakäytännössä: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Käytämme tällä verkkosivustolla Google reCAPTCHAa (jäljempänä "reCAPTCHA"). Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

ReCAPTCHA:n tarkoituksena on tarkistaa, onko tällä verkkosivustolla (esim. yhteydenottolomakkeessa) ihmisen vai automaattisen ohjelman syöttämät tiedot. Tätä tarkoitusta varten reCAPTCHA analysoi verkkosivuston kävijän käyttäytymistä eri ominaisuuksien perusteella. Tämä analyysi alkaa automaattisesti heti, kun verkkosivuston kävijä tulee verkkosivustolle. Analyysia varten reCAPTCHA arvioi erilaisia tietoja (esim. IP-osoite, verkkosivustolla vietetty aika tai käyttäjän tekemät hiirenliikkeet). Analyysin aikana kerätyt tiedot välitetään Googlelle.

ReCAPTCHA-analyysit suoritetaan täysin taustalla. Verkkosivuston kävijöille ei ilmoiteta, että analyysi on käynnissä.

Tietoja tallennetaan ja analysoidaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu suojella verkkosivustoaan väärinkäytöksiltä, automaattiselta vakoilulta ja roskapostilta. Jos asianmukaista suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja Google reCAPTCHA:sta on Googlen tietosuojakäytännössä ja Googlen käyttöehdoissa, jotka löytyvät seuraavista linkeistä: https://policies.google.com/privacy?hl=de ja https://policies.google.com/terms?hl=de.

Wordfence

Olemme integroineet Wordfence-järjestelmän tähän verkkosivustoon. Palveluntarjoaja on Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (jäljempänä Wordfence).

Wordfence suojaa verkkosivustoamme ei-toivotulta käytöltä tai haitallisilta verkkohyökkäyksiltä. Tätä tarkoitusta varten verkkosivustomme luo pysyvän yhteyden Wordfence-palvelimiin, jotta Wordfence voi verrata tietokantojaan verkkosivustollamme tehtyihin käynteihin ja tarvittaessa estää ne.

Wordfence-järjestelmän käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu suojata verkkosivustonsa mahdollisimman tehokkaasti verkkohyökkäyksiltä. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohtaiset tiedot löydät täältä: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Tilausten käsittelyä koskevan sopimuksen tekeminen

Olemme tehneet Wordfence-yhtiön kanssa sopimuksen tilausten käsittelystä. Kyseessä on tietosuojalainsäädännön edellyttämä sopimus, jolla varmistetaan, että Wordfence käsittelee verkkosivujemme kävijöiden henkilötietoja ainoastaan ohjeidemme mukaisesti ja GDPR:n mukaisesti.

Spotify

Spotify-musiikkipalvelun toiminnot on integroitu tähän verkkosivustoon. Palveluntarjoaja on Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Tukholma, Ruotsi. Tunnistat Spotify-liitännäiset tämän verkkosivuston vihreästä logosta. Löydät yleiskatsauksen Spotify-liitännäisistä osoitteessa: https://developer.spotify.com.

Tämä mahdollistaa suoran yhteyden muodostamisen selaimesi ja Spotify-palvelimen välille laajennuksen kautta, kun vierailet tällä verkkosivustolla. Spotify saa IP-osoitteesi avulla tiedon siitä, että olet vieraillut tällä verkkosivustolla. Jos napsautat Spotify-painiketta, kun olet kirjautunut Spotify-tilillesi, voit yhdistää tämän verkkosivuston sisällön Spotify-profiiliisi. Näin Spotify voi yhdistää vierailusi tällä verkkosivustolla käyttäjätiliisi.

Haluamme huomauttaa, että Spotifyn käytön yhteydessä käytetään Google Analyticsin evästeitä, jotta käyttötietosi voidaan välittää Googlelle myös Spotifyn käytön yhteydessä. Google Analytics on yhdysvaltalaisen Google-konsernin työkalu, jolla analysoidaan käyttäjien käyttäytymistä. Spotify on yksin vastuussa tästä integraatiosta. Verkkosivuston ylläpitäjänä emme voi vaikuttaa tähän käsittelyyn.

Tietoja tallennetaan ja analysoidaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu verkkosivustonsa houkuttelevaan akustiseen muotoiluun. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty (esim. suostumus evästeiden tallentamiseen), käsittely tapahtuu yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja tästä on Spotifyn tietosuojakäytännössä: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

Jos et halua, että Spotify voi yhdistää vierailusi tällä verkkosivustolla Spotify-käyttäjätiliisi, kirjaudu ulos Spotify-käyttäjätililtäsi.

9. audio- ja videoneuvottelut

Tietojen käsittely

Käytämme muun muassa verkkoneuvotteluvälineitä kommunikoidaksemme asiakkaidemme kanssa. Käyttämämme yksittäiset työkalut on lueteltu alla. Jos kommunikoit kanssamme video- tai äänikonferenssin avulla internetin kautta, me ja kyseisen konferenssivälineen tarjoaja keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi.

Konferenssityökalut keräävät kaikki tiedot, jotka annat tai syötät työkalujen käyttöä varten (sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero). Konferenssityökalut käsittelevät myös konferenssin kestoa, konferenssiin osallistumisen alkamis- ja päättymisajankohtaa (kellonaikaa), osallistujien lukumäärää ja muita viestintäprosessiin liittyviä "asiayhteystietoja" (metatietoja).

Lisäksi työkalun tarjoaja käsittelee kaikki verkkoviestinnän hoitamiseen tarvittavat tekniset tiedot. Näitä ovat erityisesti IP-osoitteet, MAC-osoitteet, laitetunnukset, laitetyyppi, käyttöjärjestelmän tyyppi ja versio, asiakasversio, kameratyyppi, mikrofoni tai kaiutin ja yhteystyyppi.

Jos sisältöä vaihdetaan, ladataan tai toimitetaan muulla tavoin työkalun sisällä, se tallennetaan myös työkalun tarjoajan palvelimille. Tällaiseen sisältöön kuuluvat erityisesti pilvitallenteet, chat/viestiviestit, ääniviestit, ladatut valokuvat ja videot, tiedostot, taulut ja muut palvelun käytön aikana jaetut tiedot.

Huomaa, että emme voi täysin valvoa käytettyjen työkalujen tietojenkäsittelytoimintoja. Vaihtoehtomme määräytyvät pitkälti kyseisen palveluntarjoajan yrityspolitiikan mukaan. Lisätietoja konferenssityökalujen suorittamasta tietojenkäsittelystä löydät käytettyjen työkalujen tietosuojaselosteista, jotka olemme luetelleet tämän tekstin alla. 

Tarkoitus ja oikeusperusta

Konferenssityökaluja käytetään yhteydenpitoon tulevien tai nykyisten sopimuskumppaneiden kanssa tai tiettyjen palveluiden tarjoamiseen asiakkaillemme (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen 1 alakohdan b alakohta). Lisäksi työkalujen käyttö palvelee yleistä yhteydenpidon yksinkertaistamista ja nopeuttamista kanssamme tai yrityksemme kanssa (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu). Jos suostumusta on pyydetty, kyseisiä työkaluja käytetään tämän suostumuksen perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa tulevaisuutta koskevin vaikutuksin. 

Varastoinnin kesto

Tiedot, jotka olemme keränneet suoraan video- ja konferenssityökalujen avulla, poistetaan järjestelmistämme heti, kun pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi tietojen tallentamiseen tai kun tietojen tallentamisen tarkoitus ei enää täyty. Tallennetut evästeet pysyvät loppulaitteessasi, kunnes poistat ne. Lakisääteiset pakolliset säilytysajat pysyvät ennallaan.

Emme voi vaikuttaa tietojesi säilytysaikaan, sillä konferenssivälineiden ylläpitäjät tallentavat ne omiin tarkoituksiinsa. Lisätietoja saat ottamalla suoraan yhteyttä konferenssityökalujen ylläpitäjiin.

Käytetyt konferenssivälineet

Käytämme seuraavia konferenssityökaluja:

Zoomaus

Käytämme Zoomia. Tämän palvelun tarjoaja on Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Yksityiskohtaiset tiedot tietojen käsittelystä löytyvät Zoomin tietosuojakäytännöstä:
https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohtaiset tiedot löydät täältä:
https://zoom.us/de-de/privacy.html.

ClickMeeting

Käytämme ClickMeetingiä. Palveluntarjoaja on ClickMeeting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jonka kotipaikka on ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk, Puola, yritysnumero (KRS): 0000604194, alv-tunnus (NIP): 5842747535. Tietojen käsittelyä koskevat yksityiskohdat löytyvät ClickMeetingin tietosuojakäytännöstä: https: //clickmeeting.com/de/legal.

TeamViewer

Käytämme TeamVieweria. Palveluntarjoaja on TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen. Yksityiskohtaiset tiedot tietojen käsittelystä löytyvät TeamViewerin tietosuojakäytännöstä:
https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/.

Skype for Business

Käytämme Skype for Business -palvelua. Palveluntarjoaja on Skype Communications SARL, 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg. Tietojen käsittelyä koskevat yksityiskohdat löytyvät Skypen tietosuojakäytännöstä:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

GoToMeeting

Käytämme GoToMeetingiä. Palveluntarjoaja on LogMeIn, Inc, 320 Summer Street Boston, MA 02210, USA. Tietojen käsittelyä koskevat yksityiskohdat löytyvät GoToMeetingin tietosuojakäytännöstä:
https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin.

Yksityiskohdat löytyvät täältä:
https://logmeincdn.azureedge.net/legal/lmi-customer-dpa-2020v1-de.pdf.

Microsoft Teams

Käytämme Microsoft Teamsia. Palveluntarjoaja on Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Yhdysvallat. Tietojen käsittelyä koskevat yksityiskohdat löytyvät Microsoft Teamsin tietosuojakäytännöstä:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.