Mitkä ovat eap:n edut ja ketkä hyötyvät siitä?
Ulkopuolinen työntekijäneuvonta on yhtä lailla kannattavaa kaikille asianosaisille
ja torjuu tehokkaasti lisääntyvää psykologista stressiä.
Lue lisää
Kestävä - myös myrskyisinä aikoina
Vahva ja vakaa perusta perustuu syvään ja horjumattomaan luottamukseen itseensä. Silloin se kestää myös myrskyisiä aikoja.
eap tiiviisti selitetty

Mikä on eap?

Miksi eap:n käyttö on järkevää

Stressiin vaikuttavat tekijät, kuten työstressi, voivat olla luonteeltaan sekä henkilökohtaisia että organisatorisia. Mutta myös ulkoiset tekijät, kuten epävarma taloustilanne, saavat työntekijät huolestumaan ja voivat kuormittaa yksilöitä liikaa.

Työntekijät, jotka tuovat yksityisiä huolia yritykseen tai joilla on vaikeuksia työtovereiden tai esimiesten kanssa työssä, vaikuttavat kielteisesti heidän suoritukseensa. Kustannukset yritykselle ovat vain yksi seuraus.

Mielenterveysongelmien tilanne työelämässä on heikentynyt huomattavasti maailmanlaajuisesti. Itävallan sairausvakuutuskassat ovat jo jonkin aikaa hälyttäneet: mielenterveysongelmien vuoksi sairauslomalla olevien vakuutettujen osuus on kasvanut dramaattisesti viime vuosina.

Tämän seurauksena mielenterveysongelmiin ja käyttäytymishäiriöihin vaikuttavat tekijät ja niihin liittyvät lääketieteelliset kustannukset ovat jo nyt miljardiluokkaa. Jos mukaan lasketaan myös työntekijät, jotka käyttävät lääkkeitä stressitilanteessa ja esiintyvät siksi heikentyneinä työssä, kokonaistaloudelliset kustannukset ovat jopa kaksinkertaiset.

Usein kysytyt kysymykset

työntekijöiden avustusohjelmaan

Kyky ratkaista konflikti varhaisessa vaiheessa, estää ongelman kärjistyminen tai vähentää stressaavia tilanteita lisää työntekijöiden suorituskykyä ja tyytyväisyyttä. Samalla toimintakustannukset (poissaolokustannukset jne.) pienenevät. eap:n tarkoituksena on ensisijaisesti ehkäistä terveysongelmia, ja se alkaa jo ennen konfliktin syntymistä, ennen kuin liialliset vaatimukset tai ongelmat johtavat psykologiseen stressiin ja aiheuttavat poissaolokustannuksia yritykselle. eap on tehokas myös kriiseissä ja akuuteissa tapauksissa, joissa työntekijöitä on tuettava nopeasti ja asiantuntevasti ja siten vapautettava välittömästi.

Kohdennetulla työterveyshuollolla ja innovatiivisilla terveyden edistämisen konsepteilla yritykset voivat tehokkaasti torjua lisääntyvää henkistä stressiä. Työntekijöiden mielenterveyttä ylläpidetään ja edistetään. Ennaltaehkäisevillä konsepteilla on myös se vaikutus, että työolot ja työntekijätyytyväisyys säilyvät tai paranevat korkealla tasolla. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tuottavuus ja työn laatu optimoituvat ja poissaoloprosentti pysyy alhaisena.

Varmistaakseen ratkaisukeskeisen neuvonnan koko yrityksessä työnantajat hankkivat räätälöidyn eap:n työterveyden edistämistä varten ja maksavat kiinteän summan työntekijää kohti kuukaudessa. Näin työntekijät voivat saada neuvontaa ilman, että työnantaja saa tietää siitä.

Ratkaisua työstetään huomaamattomasti ja luottamuksellisesti heti ensimmäisestä yhteydenotosta lähtien. Yritykset, jotka tarjoavat työntekijöilleen tätä ulkopuolista työntekijäneuvontapalvelua, saavat kaikkien tapausten varalle erityisen vihjelinjan.

Tämä helpottaa eap-palvelun hyödyntämistä, sillä stressaantuneen työntekijän ei tarvitse hakea neuvontaa etukäteen, vaan työnantaja on jo tarjonnut palvelut etukäteen. Myönteistä on myös se, että työntekijöiden neuvonta ei tapahdu työpaikalla, vaan ulkopuolelta. Näin nimettömyys ja luottamuksellisuus säilyvät.

EAP:n neuvontapalveluita voivat hyödyntää paitsi koko henkilöstö myös kaikki työntekijän kotitalouden sukulaiset, jotta perheiden ongelmatilanteita voidaan purkaa tai lievittää. Ehdoton luottamuksellisuus on aina etusijalla.

Koska työnantajat eivät tiedä, tulevatko työntekijät neuvontaan ja missä asioissa, eap hyväksytään paljon paremmin ulkopuolisena yhteyspisteenä kuin yrityksen sisäisinä neuvonantajina. Vastuullinen suhtautuminen työntekijöihin ja heidän mielenterveyteensä vahvistaa näin yrityksen kestävää menestystä. Laadulliset tulosraportit antavat yrityksille yleiskuvan käytetyistä toimenpiteistä, ja ne voivat näin ollen tunnistaa yrityksen ongelmakohdat nopeammin.

4h4a0316 eap

Miten ulkoinen työntekijäneuvonta otetaan käyttöön?

4 vaihetta räätälöityyn eap:hen

Vaihe 1

Päätös eap:n hyväksi yrityksessä

Kyllä, haluamme eap:n!

Johto ja yrityksen johto tunnustavat ulkoisen työntekijöiden neuvonnan edut ja hyödyt ja päättävät ottaa sen käyttöön koko yrityksessä.

Vaihe 2

Analyysi, konseptointi ja tarjous

eap mittatilaustyönä

Kun yrityskohtaiset vaatimukset, laajuus ja tavoitteet on määritelty, räätälöity eap-toimenpidepaketti kootaan, lasketaan ja sovitaan sopimuksella.

Vaihe 3

(Sisäisen) viestinnän järjestäminen

eap on täällä!

Kaikille työntekijöille, esimiehille ja heidän omaisilleen tiedotetaan kaikkien käytettävissä olevien kanavien kautta siitä, mikä eap on ja miten he voivat käyttää sitä itselleen. Tuemme sinua asiantuntemuksella, tiedotusmateriaalilla ja eap-esittelyillä paikan päällä yrityksessä tai verkossa.

Vaihe 4

Säännöllinen raportointi ja suorituskyvyn mittaaminen

eap running ...

Vastuuhenkilöt saavat selville, miten hyvin asiat sujuvat, säännöllisten raporttien avulla, joissa annetaan tietoa neuvontakertojen määrästä ja aiheista, jolloin työntekijöiden nimettömyys ja tietosuoja turvataan tiukasti.

eap:n edut ja hyödyt

Ulkopuolinen työntekijäneuvonta kannattaa kaikkien asianosaisten kannalta.

4h4a0405 eap

Ratkaisukeskeinen konsultointi

Työntekijät, johtajat ja samassa taloudessa asuvat sukulaiset voivat saada ammattiapua varhaisessa vaiheessa ja huomaamattomasti.

Työ & ammatti
Perhe ja kumppanuus
Henkilökohtaiset aiheet
Fyysinen terveys
Mielenterveys
Perhepalvelu
Kriisit ja hätätilanteet
Lakiasiat ja talous

eap tiiviisti selitetty

Hyvä tasapaino ...
... vapaa-ajan ja työelämän välillä sekä terveelliset elämäntavat eivät ole monille ihmisille kovinkaan helppoja saavuttaa. Tässä videossa eap-instituutin toimitusjohtaja Cornelia Martens vastaa moniin kysymyksiin eap:stä eli työntekijöiden tukiohjelmasta.

eap-palvelumme yhdellä silmäyksellä

apu

apu

Ratkaisukeskeistä ja anonyymiä neuvontaa terveyteen, ammatillisiin ja yksityisiin haasteisiin.

koulutus

koulutus

Yksilölliset seminaarit, työpajat ja täydennyskoulutus - sekä työntekijöille että johtajille.

konsultointi

konsultointi

Ennakkoanalyysi, eap-käsitteiden kehittäminen, neuvonta ja henkisen kuormituksen arviointi.

hyvinvointi

hyvinvointi

Henkilökohtaiseen hyvinvointiisi liittyvät valikoidut tarjoukset edistävät terveyttä, tyytyväisyyttä ja motivaatiota.