eap-koulutus

räätälöity. käytännöllinen. joustava.

Täydennyskoulutus on yksi tärkeimmistä eduista, joita työnantajat voivat tarjota työntekijöilleen. Nyt tehty tutkimus kuitenkin osoittaa, että työntekijät eivät osallistu täydennyskoulutuskursseille ensisijaisesti siksi, että he toivovat edistävänsä uraansa, vaan pikemminkin henkilökohtaisen kiinnostuksen ja huvin vuoksi.

 

Miksi täydennyskoulutus on yhä tärkeämpää?

Täydennyskoulutus on tärkeää kaikille ihmisille, jotka haluavat kehittyä ammatillisesti ja henkilökohtaisesti. Vain ne, jotka ovat ajan tasalla kielten, teknisen kehityksen, retoriikan, persoonallisuuden ja monien muiden alojen osalta, voivat saada parhaat työpaikat.

eap-työpajojen aiheet yhdellä silmäyksellä

Resurssien, taitojen ja osaamisen edistäminen

Haluatko sinäkin viedä yrityksesi ja työntekijäsi seuraavalle tasolle? Työpajamme räätälöidään tarpeittesi mukaan, ja ne voidaan järjestää (lyhyinä) verkkowebinaareina, suoraan yrityksessäsi tai seminaarihotellissa. Neuvomme sinua etukäteen yksityiskohtaisesti ja sitoumuksetta, mitkä aiheet ja tapahtumamuodot ovat yrityksellesi sopivimmat ja arvokkaimmat.

Monimuotoisuus ja osallisuus

Häiriöt ja uusi työ

Mielenterveys

"Hyvinvointi" - terveenä kaikilla tasoilla

Terve johtajuus

Tiimin rakentaminen, sovittelu

Talous, työ ja kysymys merkityksestä

Miksi teen töitä - nautin työstäni!

Sietokyky ja loppuunpalamisen ehkäisy

Sukulaisellani on dementia

Vaimon ja äidin työ vai luova tapa jongleerata?

Organisaation kehittäminen

Mielenterveysmentorin" (MHM) sertifiointiseminaari

Tämä koulutusohjelma on suunnattu yrityksen avainasemassa oleville henkilöille, jotka haluavat tukea työtovereitaan suorana yhteyshenkilönä psyykkisen stressin sattuessa.

Yhä pirstaloituneemman, kriisialttiimman ja paineistuneemman työympäristön muutosten myötä näiden avainhenkilöiden tehtävänä on pohtia ja vähentää heille uskottujen työntekijöiden stressi- ja kuormitustekijöitä sekä auttaa huolellisesti kehittämään burnoutia ehkäisevää yrityskulttuuria.

Kohderyhmä

Esimiehet ja avainhenkilöt (henkilöstö, yritysneuvosto, kriisiryhmä), jotka haluavat laajentaa tukivalmiuksiaan mielenterveysmentoroinnin muodossa.

Menettely

Tämä sertifiointiohjelma voidaan toteuttaa yrityksen sisällä tai avoimena ohjelmana (osallistujat eri yrityksistä).

Sisältö

Sijoitus

Avoin ohjelma: 950,00 € per osallistuja:in

Yhtiön sisäinen kokonaishinta (8-12 henkilöä):(info@eap-institut.at)

Päivämäärät ja sijainti

Kirjoita osoitteeseen info@eap-institut.at, jos haluat saada tästä tietoa.

Kohtuus

Tohtori Cornelia Martens
EAP-instituutin perustaja ja toimitusjohtaja, johtajien valmentaja (EAP-instituutin puitteissa), liikkeenjohdon konsultti, sovittelija, pätevöitynyt psykologinen neuvonantaja, EALP:n Euroopan logoterapia- ja psykologian akatemian luennoitsija.

 

Tri Lisbeth Rössel
Awareness Medicine & Revitalisation, Counselling & WS Facilitation of the EAP Institute (EAP-instituutin neuvonta ja WS-fasilitaatio)

Myönteinen johtajuus

PERMA-LEAD®-malli

Tiedätkö, mahdollistavatko esimiehesi positiiviset tunteet tiimissä, edistävätkö he yksilöllistä sitoutumista, luovatko he kestäviä suhteita, välittävätkö he työn merkityksen, tekevätkö he saavutukset näkyviksi vai johtavatko he vahvuuksiin keskittyen?

Pystyvätkö työntekijät hyödyntämään koko potentiaalinsa ja antamaan panoksensa yksilöllisiin vahvuuksiinsa ryhmänjohtajan tai esimiehen ansiosta?

ikuinen lyijylogo a

Keskity vahvuuksiin

Positiivisen johtajuuden malleja tai samankaltaisia lähestymistapoja sisältäviä johtajuusmalleja on tällä hetkellä paljon, ja niissä kaikissa keskitytään vahvuusorientaatioon.

Koska meille on tärkeää työskennellä mallin kanssa, jota on helppo soveltaa käytännössä ja joka on samalla näyttöön perustuva eli tieteelliseen tutkimukseen perustuva, me EAP-instituutissa työskentelemme professori Ebnerin PERMA-LEAD®-mallin kanssa, joka perustuu professori Seligmanin positiivisen psykologian ja johtajuustutkimuksen nykyisiin tutkimuksiin.

Tämän käsitteen ja näyttöön perustuvien menettelyjen avulla voimme mitata erityistä johtamistyyliä ja sitä, missä määrin esimiehet antavat työntekijöilleen mahdollisuuden toteuttaa potentiaaliaan ja tuoda vahvuutensa yrityksen käyttöön.

Kyselemällä tietyistä käyttäytymistavoista voimme kartoittaa, missä määrin esimies

  • mahdollistaa myönteiset tunteet työntekijöidensä keskuudessa
  • edistää yksilöllistä sitoutumista
  • luo kestäviä suhteita
  • Merkityksen välittäminen työssä
  • Saavutusten näkyväksi tekeminen
  • vahvuussuuntautunut johtaminen


Vastaamme mielellämme kysymyksiisi.
Kirjoita meille!

Oppiminen on kuin soutamista vastavirtaan. Heti kun pysähdyt, ajaudut taaksepäin.