Adatvédelem

EAP Intézet vezetési tanácsadás GmbH

1. Adatvédelem egy pillantásra

Általános információk

Az alábbi megjegyzések egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik a személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. A személyes adatok minden olyan adat, amellyel Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelem tárgyával kapcsolatos részletes információk az ebben a szövegben felsorolt adatvédelmi nyilatkozatunkban találhatók. 

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

Az ezen a weboldalon történő adatkezelést a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségük a jelen adatvédelmi nyilatkozat "Értesítés a felelős szervről" című részében található.

 

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyrészt az Ön adatait úgy gyűjtjük, hogy megadja nekünk. Ezek .B esetén a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok lehetnek.

Más adatokat automatikusan vagy az Ön beleegyezésével gyűjtünk, amikor informatikai rendszereink meglátogatják a weboldalt. Ezek elsősorban technikai adatok (e.B internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldalhoz való hozzáférés ideje). Ezeket az adatokat automatikusan összegyűjtjük, amint belép erre a weboldalra.

 

 

 

Mire használjuk fel az ön adatait?

Az adatok egy részét a weboldal hibamentes biztosítása érdekében gyűjtjük. Más adatok is felhasználhatók a felhasználói viselkedés elemzésére.

 

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Önnek bármikor joga van díjmentesen tájékoztatást kapni a tárolt személyes adatok eredetéről, címzettjéről és céljáról. Önnek joga van kérni ezen adatok helyesbítését vagy törlését is. Ha ön hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, a jelen hozzájárulást a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Önnek joga van kérni személyes adatainak bizonyos körülmények között történő feldolgozásának korlátozását is. Ezenkívül önnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz.

Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha további kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban. 

Elemző eszközök és harmadik féltől származó eszközök

Amikor meglátogatja ezt a weboldalt, a szörfözési viselkedése statisztikailag értékelhető. Ez elsősorban úgynevezett elemzési programokkal történik.

Az elemzési programok részletes információi az alábbi adatvédelmi irányelvekben találhatók.

2. Tárhely- és tartalomszolgáltató hálózatok (CDN)

Külső tárhely

Ezt a weboldalt egy külső szolgáltató (hoster) üzemelteti. Az ezen a weboldalon gyűjtött személyes adatokat a hoster szerverein tároljuk. Ezek közé tartozhatnak az IP-címek, a kapcsolatfelvételi kérelmek, a meta- és kommunikációs adatok, a szerződéses adatok, a kapcsolattartási adatok, a nevek, a webhely-hozzáférések és a weboldalon keresztül generált egyéb adatok.

A hostert arra használjuk, hogy teljesítsük a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel kötött szerződést (GDPR 6. cikk 1. bekezdés.b), valamint annak érdekében, hogy online ajánlatunkat professzionális szolgáltató biztonságosan, gyorsan és hatékonyan nyújtsa (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Hosterünk csak olyan mértékben dolgozza fel az Ön adatait, amennyire az a teljesítési kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, és követi az ezekkel az adatokkal kapcsolatos utasításainkat.

A következő hostert használjuk:

Hetzner Online GmbH
Iparágaktrasse 25
91710 Gunzenhausen, Németország
Németország

Telefonszám: +49 (0)9831 505-0
fax: +49 (0)9831 505-3
E-mail cím: info@hetzner.com

 

A megrendelés feldolgozására vonatkozó szerződés megkötése

Az adatvédelemnek megfelelő feldolgozás biztosítása érdekében megrendelés-feldolgozási szerződést kötöttünk a hosterünkkel.

3. Általános információk és kötelező tájékoztatás

Magánélet

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan kezeljük, a törvényi adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően.

Amikor ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyekkel Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel őket. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik ez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az interneten történő adatátvitel (e.B. az e-mailben történő kommunikáció során) biztonsági hiányosságokkal járhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférésével szemben nem lehetséges.

Megjegyzés a felelős szervről

A weboldalon történő adatfeldolgozásért felelős szerv:

EAP-Institut vezetési tanácsadó GmbH
Hegelgasse 19/10
1010 Bécs
Ausztria

Telefon: +43 (0) 2252 820023
E-mail cím: info@eap-institut.at

A felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal közösen dönt a személyes adatok (e.B nevek, e-mail címek stb.) kezelésének céljáról és eszközeiről.
 

Adatvédelmi biztos:

MS CONSULT EU
Szereti. Manfred Steinbichl
Weinfried 8
2540 Rossz Vöslau
Telefon: +43 699 11031626
E-mail: dsb@msconsult.atwww.msconsult.at

Tárolási időszak

Hacsak a jelen adatvédelmi nyilatkozat konkrétabb tárolási időszakot nem határoz meg, az Ön személyes adatai velünk maradnak mindaddig, amíg az adatkezelés célja meg nem szűnik. Ha ön jogosan kéri a törlést, vagy visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását, adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okunk van személyes adatainak tárolására (pl.B. adó- vagy kereskedelmi megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben a törlésre ezen okok törlését követően kerül sor.

Megjegyzés az USA-ba történő adattovábbításról

Többek között az USA-ban székhellyel működő vállalatok eszközei integrálódnak weboldalunkba. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatait megoszthatjuk az adott vállalatok amerikai szervereivel. Szeretnénk rámutatni arra, hogy az USA nem biztonságos harmadik ország az uniós adatvédelmi jog értelmében. Az amerikai vállalatok kötelesek személyes adatokat átadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön, mint érintett jogi lépéseket te tudna tenni ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az egyesült államokbeli hatóságok (e.B. titkosszolgálatok) megfigyelési célokra feldolgozzák, értékelik és véglegesen tárolják az Ön adatait az Egyesült Államok szerverein. Nincs befolyásunk ezekre a feldolgozási tevékenységekre.

Az adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonása

Számos adatkezelési művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Beleegyezését bármikor visszavonhatja. A visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Panasztételi jog az illetékes felügyeleti hatóságnál

Az GDPR megsértése esetén az érintetteknek joguk van panaszt benyújtani egy felügyeleti hatósághoz, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A panasz benyújtásának joga nem érinti a többi közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot.

Az adatáteresztő képességhez való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az általunk automatikusan feldolgozott adatokat az Ön hozzájárulása alapján vagy az Ön vagy harmadik félnek közös, géppel olvasható formátumban átadott szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozza. Ha ön az adatok közvetlen továbbítását kéri egy másik adatkezelőnek, ez csak olyan mértékben történik meg, amennyiben az technikailag megvalósítható.

SSL vagy TLS titkosítás

Ez az oldal SSL vagy TLS titkosítást használ biztonsági okokból, és védi a bizalmas tartalom továbbítását, például megrendeléseket vagy lekérdezéseket, amelyeket Ön küld nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének. A titkosított kapcsolatot felismerheti azzal a ténnyel, hogy a böngésző címsora "http://" -ről "https://" -re, valamint a böngésző sorában lévő zárolási szimbólummal változik.

Ha SSL vagy TLS titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik felek nem olvashatják el.

Tájékoztatás, törlés és helyesbítés

Az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések keretében Önnek bármikor joga van szabadon tájékoztatást adni a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról, valamint szükség esetén ezen adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez. Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha további kérdése van a személyes adatokkal kapcsolatban.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Önnek joga van kérni személyes adatainak feldolgozásának korlátozását. Bármikor kapcsolatba léphet velünk. A feldolgozás korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

Ha vitatja a nálunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ennek ellenőrzésére. Az ellenőrzés időtartama alatt Önnek jogában áll kérni személyes adatainak feldolgozásának korlátozását.
Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenes volt/jogellenes, kérheti az adatkezelés korlátozását a törlés helyett.
Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de szüksége van őket jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, joga van kérni személyes adatainak feldolgozásának korlátozását a törlés helyett.
Ha a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján kifogást nyújtott be, egyensúlyt kell teremteni az Ön és a miénk között. Mindaddig, amíg még nem világos, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, önnek joga van kérni személyes adatainak feldolgozásának korlátozását.
Ha Ön korlátozta személyes adatainak feldolgozását, ezeket az adatokat – a tároláson kívül – csak az Ön hozzájárulásával, jogi igények megállapítására, gyakorlására vagy védelmére, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelmére, illetve az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdeke miatt lehet feldolgozni.

Kifogás az e-mailek reklámozása ellen

A lenyomatra vonatkozó kötelezettség hatálya alá tartozó kapcsolattartási adatok kéretlen reklám- és tájékoztató anyagok küldése céljából történő felhasználását ezúton elutasítjuk. Az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot arra, hogy jogi lépéseket tegyenek hirdetési információk, például spam e-mailek kéretlen küldése esetén.

4. Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Süti

Internetes oldalaink úgynevezett "cookie-kat" használnak. A cookie-k kis szöveges fájlok, és nem okoznak kárt a készülékben. Ezeket ideiglenesen az Ön eszközén tároljuk egy munkamenet időtartama alatt (munkamenet cookie-k) vagy véglegesen (állandó cookie-k). A munkamenet cookie-k automatikusan törlődnek a látogatás végén. Az állandó cookie-k mindaddig tárolódnak az Ön eszközén, amíg Ön nem törli őket, vagy a webböngésző automatikusan törli őket.

Bizonyos esetekben harmadik féltől származó cookie-k is tárolhatók az Ön eszközén, amikor belép webhelyünkre (harmadik féltől származó cookie-k). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy Ön számára, hogy a harmadik fél vállalat bizonyos szolgáltatásait (e.B. cookie-kat használjunk a fizetési szolgáltatások feldolgozásához).

A cookie-k különböző funkciókkal rendelkeznek. Számos cookie technikailag szükséges, mert bizonyos weboldal funkciók nem működnének nélkülük (pl.B. a bevásárlókosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más cookie-kat a felhasználói viselkedés értékelésére vagy hirdetések megjelenítésére használnak.

Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához szükséges cookie-kat (szükséges cookie-k) vagy az Ön által kívánt funkciók (funkcionális cookie-k, e.B. a bevásárlókosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához szükséges cookie-kat (e.B. a webes közönség mérésére szolgáló cookie-kat) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján tároljuk, kivéve, ha más jogalap van meghatározva. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a cookie-k tárolásához a szolgáltatások technikailag hibamentes és optimalizált nyújtása érdekében. Ha a cookie-k tárolásához való hozzájárulást kérték, a szóban forgó cookie-k tárolása kizárólag ezen hozzájárulás alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztatást kapjon a cookie-k beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a cookie-kat, bizonyos esetekben vagy általában kizárja a cookie-k elfogadását, és aktiválja a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A cookie-k letiltása korlátozhatja a weboldal működését.

Amennyiben a cookie-kat harmadik fél vállalatok használják vagy elemzési célokra használják, erről külön tájékoztatjuk Önt a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összefüggésben, és szükség esetén kérjük az Ön hozzájárulását.

A webhely megadásakor megadott beállításokat itt tekintheti meg és módosíthatja:

Cookie-beállítások megtekintése/módosítása

Cookie-hozzájárulás a Borlabs cookie-val

Weboldalunk a Borlabs Cookie cookie-hozzájárulási technológiáját használja annak érdekében, hogy megszerezze az Ön hozzájárulását bizonyos cookie-k böngészőben történő tárolásához, és az adatvédelmi előírásoknak megfelelően dokumentálja azokat. Ennek a technológiának a szolgáltatója a Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (a továbbiakban Borlabs).

Amikor belép a weboldalunkra, egy Borlabs cookie tárolódik a böngészőjében, amelyben az Ön hozzájárulását vagy ezen hozzájárulások visszavonását tárolják. Ezeket az adatokat nem továbbítjuk a Borlabs Cookie szolgáltatójának.

Az összegyűjtött adatokat addig tároljuk, amíg Ön nem kéri tőlünk, hogy töröljük vagy töröljük magát a Borlabs cookie-t, vagy az adattárolás célja már nem érvényes. A kötelező törvényes megőrzési időszakok változatlanok maradnak. A Borlabs cookie-k adatkezelésének részletei a https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

A Borlabs cookie-jóváhagyási technológiát a cookie-k használatához jogilag szükséges hozzájárulások megszerzésére használják. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének 1. ítélete.c.

Kiszolgálói naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan gyűjti és tárolja az információkat az úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

  • Böngésző típusa és böngésző verziója
  • Használt operációs rendszer
  • Hivatkozó URL-címe
  • A hozzá hozzáférő számítógép állomásneve
  • A kiszolgálói kérelem időpontja
  • IP-cím*

* Az Ön IP-címét rögzítünk, de azonnal álnevesítve. Ennek eredményeként csak durva lokalizáció lehetséges. A személyes hivatkozás létrehozása már nem lehetséges.

Ezek az adatok nem egyesülnek más adatforrásokkal.

Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján gyűjtjük. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik weboldalának technikailag hibamentes megjelenítéséhez és optimalizálásához – ehhez a szerver naplófájljait rögzíteni kell.

Hírlevél

Ha szeretné megkapni a weboldalon kínált hírlevelet, szükségünk van egy e-mail címre, valamint olyan információkra, amelyek lehetővé teszik számunkra annak ellenőrzését, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa, és beleegyezik-e a hírlevél fogadásába. További adatokat nem gyűjtünk, vagy csak önkéntes alapon gyűjtünk. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk küldésére használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik félnek.

A hírlevél regisztrációs űrlapon megadott adatok feldolgozása kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés). Az adatok tárolására, az e-mail címre és a hírlevél küldésére való felhasználásukhoz való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, például a hírlevél "leiratkozás" linken keresztül. A már lezajlott adatkezelési műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

A hírlevél fogadása céljából nálunk tárolt adatokat mi vagy a hírlevél-szolgáltató addig tároljuk, amíg Ön le nem iratkozik a hírlevélről.dem és a hírlevélről való leiratkozást követően vagy a cél befejezése után törlésre kerül a hírlevél-terjesztési listáról. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint töröljük vagy blokkoljuk az e-mail címeket a hírlevél terjesztési listánkról a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekünk keretein belül.

Miután leiratkozott a hírlevél-elosztó listáról, e-mail címét mi vagy a hírlevél-szolgáltató egy feketelistán tárolhatjuk, hogy megakadályozzuk a jövőbeni levelek küldését. A feketelista adatait csak erre a célra használjuk fel, és nem egyesítjük más adatokkal. Ez egyrészt az Ön érdekét, másrészt a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor megfeleljen a jogi követelményeknek (jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében). A feketelistán való tárolás nincs időben korlátozva. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha az Ön érdekei felülmúlják jogos érdekeinket.

Mailchimp

Ez a weboldal a Mailchimp szolgáltatásait használja hírlevelek küldésére. A szolgáltató a Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

A Mailchimp egy olyan szolgáltatás, amely többek között a hírlevelek küldésének megszervezésére és elemzésére használható. Ha a hírlevélre való feliratkozás céljából adatokat ad meg (pl. e-mail cím), ezeket az adatokat a Mailchimp USA-ban található szerverein tárolják.

A Mailchimp segítségével elemezhetjük hírlevél-kampányainkat. Amikor Ön megnyit egy Mailchimp segítségével küldött e-mailt, az e-mailben található fájl (úgynevezett web beacon) csatlakozik a Mailchimp USA-ban található szervereihez. Ez lehetővé teszi annak megállapítását, hogy a hírlevél-üzenetet megnyitották-e, és hogy mely linkekre kattintottak, ha egyáltalán kattintottak. Technikai adatokat is gyűjtenek (pl. a hozzáférés időpontja, IP-cím, böngésző típusa és operációs rendszer). Ezek az információk nem rendelhetők hozzá az adott hírlevél címzettjéhez. Kizárólag a hírlevél-kampányok statisztikai elemzéséhez használjuk fel. Ezen elemzések eredményei felhasználhatók a jövőbeni hírlevelek jobb, a címzettek érdeklődési köréhez való igazítására.

Ha nem szeretné, hogy a Mailchimp elemezze az adatait, akkor le kell iratkoznia a hírlevélről. Erre a célra minden hírlevél-üzenetben megfelelő linket biztosítunk.

Az adatfeldolgozás az Ön hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a hírlevélről való leiratkozással. A már megtörtént adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

A hírlevélre való feliratkozás céljából megadott adatokat mi vagy a hírlevél-szolgáltató addig tároljuk, amíg Ön le nem iratkozik a hírlevélről, és a hírlevélről való leiratkozást követően töröljük a hírlevél-elosztó listáról. Az általunk más célból tárolt adatokat ez nem érinti.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók:
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ és https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.
Miután Ön leiratkozott a hírlevél-elosztó listáról, e-mail címét mi vagy a hírlevél-szolgáltató egy feketelistán tárolhatjuk, ha ez szükséges a jövőbeli levelek kiküldésének megakadályozásához. A feketelista adatait kizárólag erre a célra használjuk fel, és nem vonjuk össze más adatokkal. Ez egyrészt az Ön érdekét, másrészt a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor megfeleljen a jogi követelményeknek (jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében). A feketelistán való tárolás nincs időben korlátozva. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha az Ön érdekei felülmúlják jogos érdekeinket.

További információkért kérjük, olvassa el a Mailchimp adatvédelmi szabályzatát a következő címen: https://mailchimp.com/legal/terms/.
A vállalat az "EU-USA adatvédelmi keretrendszer" (DPF) szerint tanúsított. A DPF az Európai Unió és az USA közötti megállapodás, amelynek célja, hogy az USA-ban történő adatfeldolgozás során biztosítsa az európai adatvédelmi normáknak való megfelelést. Minden, a DPF keretében tanúsított vállalat vállalja, hogy megfelel ezeknek az adatvédelmi előírásoknak. Erről további információ a szolgáltatótól az alábbi linken szerezhető be: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant- detail?contact=true&id=a2zt0000000TXVKAA4&status=Active

Jogalap

Az adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés). Ezt a hozzájárulást a jövőre nézve bármikor visszavonhatja.

Tárolási időszak

Az Ön által a hírlevél fogadása céljából tárolt adatokat addig tároljuk, amíg le nem iratkozik a hírlevélről, és a hírlevél-terjesztési listáról való leiratkozást követően vagy a cél befejezése után nem törlik a hírlevél-terjesztési listáról. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint töröljük vagy blokkoljuk az e-mail címeket a hírlevél terjesztési listánkról a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekünk keretein belül. Az általunk más célokra tárolt adatokat ez nem érinti.

Miután leiratkozott a hírlevél-elosztó listáról, e-mail címét egy feketelistán tárolhatjuk, hogy megakadályozzuk a jövőbeni levelek küldését. A feketelista adatait kizárólag erre a célra használjuk fel, és nem egyesítjük más adatokkal. Ez egyrészt az Ön érdekét, másrészt a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor megfeleljen a törvényi előírásoknak (jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében). A feketelistán való tárolás nincs időben korlátozva. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha az Ön érdekei felülmúlják jogos érdekeinket.

Érintkezés

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk kérdéseket, a megkeresési űrlapon szereplő adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségeket is, a megkeresés feldolgozása és nyomon követési kérdések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk (1.b) bekezdésének 1. pontja alapján történik, ha kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés) alapul, ha ezt kérték.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig velünk maradnak, amíg nem kéri tőlünk azok törlését, a tároláshoz való hozzájárulás visszavonását, vagy az adattárolás célja már nem érvényes (e.B. a kérés feldolgozása után). A kötelező törvényi rendelkezéseket – különösen a megőrzési időszakokat – ez nem érinti.

Kérés e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon veszi fel velünk a kapcsolatot, kérését, beleértve az összes kapott személyes adatot (név, kérés), kérésének feldolgozása céljából tároljuk és dolgozzuk fel. Ezeket az adatokat az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk (1.b) bekezdésének 1. pontja alapján történik, ha kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés) alapul, ha ezt kérték.

A kapcsolatfelvételi kérelmeken keresztül nekünk küldött adatok mindaddig velünk maradnak, amíg ön nem kéri, hogy töröljük őket, visszavonjuk a tároláshoz való hozzájárulását, vagy az adattárolás célja már nem érvényes (e.B. a kérés feldolgozása után). A kötelező törvényi rendelkezéseket – különösen a törvényes megőrzési időszakokat – ez nem érinti.

Calendly

Weboldalunkon időpontot egyeztethet velünk. Az időpontfoglaláshoz a "Calendly" eszközt használjuk. A szolgáltató a Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, USA (a továbbiakban "Calendly").
Időpontfoglalás céljából a kért adatokat és a kívánt időpontot az erre a célra szolgáló maszkban adja meg. A megadott adatokat az időpont megtervezéséhez, végrehajtásához és szükség esetén nyomon követéséhez használjuk fel. A találkozó adatait a Calendly szerverein tároljuk, amelynek adatvédelmi szabályzatát itt tekintheti meg:
https://calendly.com/privacy.

Az Ön által megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adattárolás célja nem szűnik meg. A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a megőrzési időszakok - nem érintik.

Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy az érdeklődőkkel és ügyfelekkel való találkozás minél egyszerűbbé váljon. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. A részleteket itt találja:
https://calendly.com/pages/dpa.

Kommunikáció a WhatsAppon keresztül

Az ügyfeleinkkel és más harmadik felekkel való kommunikációhoz többek között a WhatsApp azonnali üzenetküldő szolgáltatást használjuk. A szolgáltató a WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

A kommunikáció végpontok közötti titkosítással (peer-to-peer) történik, amely megakadályozza, hogy a WhatsApp vagy más harmadik felek hozzáférjenek a kommunikációs tartalomhoz. A WhatsApp azonban hozzáférést kap a kommunikációs folyamat során felmerülő metaadatokhoz (e.B. feladó, címzett és idő). Arra is szeretnénk rámutatni, hogy a WhatsApp azt állítja, hogy megosztja felhasználóinak személyes adatait az amerikai székhelyű anyavállalatával, a Facebookkal. Az adatkezeléssel kapcsolatos további részletekért kérjük, olvassa el a WhatsApp adatvédelmi irányelveit: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

A WhatsApp használata azon a jogos érdekünkön alapul, hogy a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kommunikáljunk az ügyfelekkel, érdekelt felekkel és más üzleti és szerződéses partnerekkel (GDPR 6. cikk 1. bekezdés 1. f). Megfelelő hozzájárulás kérése esetén az adatkezelés kizárólag a hozzájárulás alapján történik; ez a jövőre nézve bármikor visszavonható.

A WhatsApp között és azon kicserélt kommunikációs tartalom mindaddig velünk marad, amíg nem kéri tőlünk annak törlését, a tároláshoz való hozzájárulás visszavonását, vagy az adattárolás célja már nem érvényes (e.B. a kérés feldolgozása után). A kötelező törvényi rendelkezéseket – különösen a megőrzési időszakokat – ez nem érinti.

A WhatsAppot a "WhatsApp Business" változatban használjuk.

Az USA-ba történő adattovábbítás az Európai Bizottság általános szerződési feltételein alapul. Részletek itt találhatók: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms?lang=de.

WhatsApp-fiókjainkat úgy állítottuk be, hogy azok ne hasonlítsák össze automatikusan az adatokat a használatban lévő okostelefonok címjegyzékével.

5. Közösségi média

eRecht24 biztonságos megosztási eszköz

A weboldalon található tartalom megosztható olyan közösségi hálózatokban, mint a Facebook, a Twitter & amp. Az adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Ez az oldal az eRecht24 biztonságos megosztási eszközthasználja. Ez az eszköz csak akkor létesít közvetlen kapcsolatot a hálózatok és a felhasználók között, ha a felhasználó aktívan kattint az egyik ilyen gombra. A gombra kattintva a GDPR 6. cikk (1) bekezdése értelmében vett hozzájárulás minősül. Ez a hozzájárulás a jövőre nézve bármikor visszavonható.

A felhasználói adatok automatikus továbbítása ezen platformok üzemeltetőinek nem ezen az eszközön keresztül történik. Ha a felhasználó be van jelentkezve az egyik közösségi hálózatba, a Facebook, a Twitter &amp. Co. közösségi gombjainak használatakor információs ablak jelenik meg, amelyben a felhasználó a küldés előtt megerősítheti a szöveget.

Felhasználóink megoszthatják ennek az oldalnak a tartalmát a közösségi hálózatokban az adatvédelmi előírásoknak megfelelően anélkül, hogy a hálózatok üzemeltetői teljes szörfözési profilokat hoznak létre.

Facebook bővítmények (Tetszik és Megosztás gomb)

A Facebook közösségi hálózat pluginjai integrálódnak ezen a weboldalon. A szolgáltatás nyújtója a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország. A Facebook szerint azonban az összegyűjtött adatokat az Egyesült Államokba és más harmadik országokba is továbbítják.

A Facebook bővítményeket a Facebook logója vagy a "Tetszik" gomb segítségével ismerheti fel ezen a weboldalon. A Facebook bővítmények áttekintése itt található: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Amikor meglátogatja ezt a weboldalt, a plugin közvetlen kapcsolatot hoz létre a böngésző és a Facebook szerver között. A Facebook megkapja az Ön által meglátogatott információkat az Ön IP-címével. Ha a Facebook "Tetszik" gombjára kattintasz, miközben be vagy jelentkezve a Facebook-fiókodba, akkor összekapcsolhatod a weboldal tartalmát a Facebook-profiloddal. Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy hozzárendelje a látogatást ezen a weboldalon a felhasználói fiókjához. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az oldalak szolgáltatójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról vagy a Facebook általi felhasználásáról. További információk a Facebook adatvédelmi irányelveiben találhatók: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ha nem szeretnéd, hogy a Facebook társíthassa a webhelyre tett látogatásodat a Facebook felhasználói fiókoddal, kérlek, jelentkezz ki a Facebook felhasználói fiókodból.

A Facebook bővítmények használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a közösségi média lehető legszélesebb körű láthatóságához. Megfelelő hozzájárulás igénye esetén az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az Európai Bizottság általános szerződési feltételein alapul. A részletek itt találhatók: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381és https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter Plugin

A Twitter szolgáltatás funkciói integrálódnak ebbe a weboldalba. Ezeket a funkciókat a Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írország kínálja. A Twitter és a "Re-Tweet" funkció használatával a meglátogatott webhelyek a Twitter-fiókjához kapcsolódnak, és más felhasználók számára is ismertté váltanak. Az adatokat a Twitterre is továbbítják. Szeretnénk rámutatni arra, hogy az oldalak szolgáltatójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról vagy a Twitter általi felhasználásáról. További információk a Twitter adatvédelmi irányelveiben találhatók: https://twitter.com/de/privacy.

A Twitter plugint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján használják. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a közösségi média lehető legszélesebb körű láthatóságához. Megfelelő hozzájárulás igénye esetén az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az Európai Bizottság általános szerződési feltételein alapul. Részletek itt találhatók: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

A Twitter adatvédelmi beállításait a https://twitter.com/account/settings csoportban módosíthatja.

Instagram Plugin

Az Instagram szolgáltatás funkciói integrálódnak ebbe a weboldalba. Ezeket a funkciókat a Facebook Ireland Limited, a 4 Grand Canal Square, a Grand Canal Harbour, a Dublin 2, Az írországi integrált.

Ha be vagy jelentkezve az Instagram-fiókodba, az Instagram gombra kattintva összekapcsolhatod a weboldal tartalmát instagram profiloddal. Ez lehetővé teszi az Instagram számára, hogy hozzárendelje a webhely látogatását a felhasználói fiókjához. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az oldalak szolgáltatójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról vagy az Instagram általi felhasználásáról.

Az adatok tárolása és elemzése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a közösségi média lehető legszélesebb körű láthatóságához. Megfelelő hozzájárulás igénye esetén az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az Európai Bizottság általános szerződési feltételein alapul. A részletek itt találhatók: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 és https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

További információk az Instagram adatvédelmi irányelveiben találhatók: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn Plugin

Ez a weboldal a LinkedIn hálózat funkcióit használja. A szolgáltató a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország.

Minden alkalommal, amikor a weboldal LinkedIn-funkciókat tartalmazó oldalához fér hozzá, létrejön a LinkedIn szerverekkel való kapcsolat. A LinkedIn értesülései szerint ön meglátogatta ezt a weboldalt az ÖN IP-címével. Ha rákattint a LinkedIn "Ajánlom" gombra, és be van jelentkezve LinkedIn fiókjába, a LinkedIn képes hozzárendelni a webhely látogatását Önhöz és felhasználói fiókjához. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az oldalak szolgáltatójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról vagy a LinkedIn általi felhasználásáról.

A LinkedIn plugin használata a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a közösségi média lehető legszélesebb körű láthatóságához. Megfelelő hozzájárulás igénye esetén az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az Európai Bizottság általános szerződési feltételein alapul. Részletek itt találhatók: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

További információk a LinkedIn adatvédelmi irányelveiben találhatók: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING Plugin

Ez a weboldal a XING hálózat funkcióit használja. A szolgáltató a New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Németország.

Minden alkalommal, amikor hozzáfér az egyik XING függvényt tartalmazó oldalunkhoz, létrejön a kapcsolat a XING szerverekkel. Tudomásunk szerint a személyes adatokat nem tároljuk. Különösen nem tárol IP-címeket, és nem értékelik ki a használati viselkedést.

Az adatok tárolása és elemzése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a közösségi média lehető legszélesebb körű láthatóságához. Megfelelő hozzájárulás igénye esetén az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az adatvédelemmel és a XING Share gombbal kapcsolatos további információk a XING adatvédelmi irányelveiben találhatók: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest Plugin

Ezen a weboldalon a Pinterest közösségi hálózat közösségi pluginjait használjuk, amelyet a Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország üzemeltet.

Amikor meglátogatsz egy ilyen plugint tartalmazó oldalt, a böngésződ közvetlen kapcsolatot létesít a Pinterest szervereivel. A plugin naplóadatokat továbbít a Pinterest szerverére az USA-ban. Ezek a naplóadatok magukban foglalhatják az ÖN IP-címét, a meglátogatott webhelyek címét, amelyek a Pinterest funkcióit, a böngésző típusát és beállításait, a kérés dátumát és időpontját, a Pinterest használatának módjára és a cookie-kat is tartalmazzák.

Az adatok tárolása és elemzése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a közösségi média lehető legszélesebb körű láthatóságához. Megfelelő hozzájárulás igénye esetén az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az adatok Pinterest általi céljáról, hatóköréről, további feldolgozásáról és felhasználásáról, valamint a magánélet védelmével kapcsolatos jogairól és lehetőségeiről további információk találhatók a Pinterest adatvédelmi irányelveiben: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Elemzési eszközök és hirdetések

Google Címkekezelő

Google Tag Managert használunk. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Tag Manager egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy integráljuk a nyomon követési vagy statisztikai eszközöket és más technológiákat a weboldalunkon. Maga a Google Tag Manager nem hoz létre felhasználói profilokat, nem tárol cookie-kat, és nem végez független elemzéseket. Csak a rajta keresztül integrált eszközök kezelésére és lejátszására szolgál. A Google Tag Manager azonban összegyűjti az Ön IP-címét, amely az Egyesült Államokban lévő Google anyavállalatának is átvihető.

A Google Tag Manager használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a weboldal különböző eszközeinek gyors és egyszerű integrálásához és adminisztrációjához. Megfelelő hozzájárulás igénye esetén az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics lehetővé teszi a weboldal üzemeltetője számára, hogy elemezze a webhely látogatóinak viselkedését. Itt a weboldal üzemeltetője különböző használati adatokat kap, például .B oldalmegtekintést, a tartózkodás időtartamát, a használt operációs rendszereket és a felhasználó eredetét. Ezeket az adatokat a Google az adott felhasználóhoz vagy eszközéhez rendelt profilban összegezheti.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (pl.B. cookie-k vagy eszköz ujjlenyomat-vétel). A Google által a weboldal használatáról gyűjtött információkat általában az Egyesült Államokban lévő Google szerverre továbbítják, és ott tárolják.

Ennek az elemző eszköznek a használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez annak érdekében, hogy optimalizálja mind a weboldalát, mind a hirdetéseit. Ha megfelelő hozzájárulást kértek (e.B. hozzájárulás a cookie-k tárolásához), a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az Európai Bizottság általános szerződési feltételein alapul. Részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimizálás

Aktiváltuk az IP anonimizálási funkciót ezen a weboldalon. Ennek eredményeként a Google lerövidíti az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban, mielőtt az USA-ba továbbítanák. A teljes IP-címet csak kivételes esetekben továbbítják a Google usa-beli szerverére, és ott rövidítik le. A weboldal üzemeltetője nevében a Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje a weboldal ön általi használatát, jelentéseket készítsen a weboldal tevékenységéről, és a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének. A böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal.

Böngésző Plugin

Megakadályozhatja az adatok Google általi gyűjtését és feldolgozását, ha letölti és telepíti az alábbi linken elérhető böngészőbővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

A felhasználói adatok Google Analytics általi kezelésével kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi irányelveiben találhatók: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Rendelés feldolgozása

Szerződést kötöttünk a Google-lal a megrendelések feldolgozására, és teljes mértékben végrehajtjuk az osztrák és a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit a Google Analytics használata során.

A Google Analytics demográfiai jellemzői

Ez a weboldal a Google Analytics "demográfiai jellemzői" funkcióját használja annak érdekében, hogy megfelelő hirdetéseket jelenítsen meg a webhely látogatói számára a Google hirdetési hálózatán belül. Ez lehetővé teszi olyan jelentések létrehozását, amelyek a webhely látogatóinak életkorára, nemére és érdekeire vonatkozó állításokat tartalmaznak. Ezek az adatok a Google érdeklődésen alapuló hirdetéseiből, valamint harmadik fél szolgáltatók látogatói adataiból származnak. Ezek az adatok nem rendelhetők hozzá egy adott személyhez. Ezt a funkciót bármikor kikapcsolhatja a Google-fiókjának hirdetésbeállításai segítségével, vagy általában megtilthatja az adatok Google Analytics általi gyűjtését az "Adatgyűjtés elleni kifogás" szakaszban leírtak szerint.

Google Analytics e-kereskedelmi követés

Ez a weboldal a Google Analytics "e-kereskedelemkövetés" funkcióját használja. Az e-kereskedelem nyomon követése segítségével a weboldal üzemeltetője elemezheti a weboldal látogatóinak vásárlási viselkedését az online marketingkampányok javítása érdekében. Ez olyan információkat gyűjt, mint a leadott megrendelések, az átlagos rendelési értékek, a szállítási költségek és a termék megvásárlásához való idő. Ezeket az adatokat a Google az adott felhasználóhoz vagy eszközéhez rendelt tranzakcióazonosító alatt összegezheti.

Tárolási időszak

A Google által tárolt, cookie-khoz, felhasználói azonosítókhoz (e.B. felhasználói azonosítókhoz) vagy hirdetési azonosítókhoz (e.B. DoubleClick cookie-k, Android hirdetési azonosító) kapcsolódó felhasználói és eseményszintű adatok 14 hónap elteltével anonimizálódnak vagy törlődnek. A részletek az alábbi linken találhatók: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Hotjar

Ez a weboldal Hotjar-t használ. A szolgáltató a Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Málta, Európa (Weboldal: https://www.hotjar.com).

Hotjar egy eszköz elemzésére a felhasználói viselkedés ezen a honlapon. A Hotjar-ral többek között Rögzítse az egeret, és görgessen mozgásokat és kattintásokat. Hotjar azt is meg tudja határozni, hogy mennyi ideig maradt az egérmutatóval egy adott helyen. Ebből az információból a Hotjar úgynevezett hőtérképeket hoz létre, amelyek felhasználhatók annak meghatározására, hogy mely webhelyterületeket részesíti előnyben a webhely látogatója.

Továbbá meghatározhatjuk, hogy mennyi ideig maradt egy oldalon, és mikor hagyta el. Azt is meghatározhatjuk, hogy hol törölte a bejegyzéseit egy kapcsolatfelvételi űrlapon (úgynevezett konverziós csatornákon).

Ezenkívül a Hotjar segítségével közvetlen visszajelzést kaphat a webhely látogatóitól. Ez a funkció a weboldal üzemeltetőjének webes ajánlatainak javítását szolgálja.

A Hotjar olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (e.B. cookie-k vagy az eszköz ujjlenyomatának használata).

Ennek az elemző eszköznek a használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez annak érdekében, hogy optimalizálja mind a weboldalát, mind a hirdetéseit. Ha megfelelő hozzájárulást kértek (e.B. hozzájárulás a cookie-k tárolásához), a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Letiltása Hotjar

Ha le szeretné tiltani a Hotjar adatgyűjtését, kattintson az alábbi linkre, és kövesse az utasításokat: https://www.hotjar.com/opt-out

Felhívjuk figyelmét, hogy a Hotjar deaktiválását minden böngészőhöz vagy eszközhöz külön kell elvégezni.

A Hotjar-ról és az összegyűjtött adatokról további információk a Hotjar adatvédelmi irányelveiben találhatók az alábbi linken: https://www.hotjar.com/privacy

Megrendelés-feldolgozási szerződés

Megrendelés-feldolgozási szerződést kötöttünk a Hotjar-ral a szigorú európai adatvédelmi előírások végrehajtása érdekében.

Google Hirdetések

A weboldal üzemeltetője Google Ads szolgáltatást használ. A Google Ads a Google Ireland Limited ("Google"), a Gordon House, a Barrow Street, Dublin 4, Írország online hirdetési programja.

A Google Ads lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg a Google keresőmotorjában vagy harmadik fél webhelyeiben, amikor a felhasználó bizonyos keresési kifejezéseket ad meg a Google-on (kulcsszócélzás). Ezenkívül célzott hirdetések jeleníthetők meg a Google meglévő felhasználói adatai (e.B. helyadatok és érdeklődési körök) alapján (célcsoport-célzás). Weboldal üzemeltetőként mennyiségileg értékelhetjük ezeket az adatokat, például elemezhetjük, hogy mely keresési kifejezések vezettek hirdetéseink megjelenítéséhez, és hány hirdetés vezetett a megfelelő kattintásokhoz.

A Google Ads a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy termékeit a lehető leghatékonyabban forgalmazza.

Az USA-ba történő adattovábbítás az Európai Bizottság általános szerződési feltételein alapul. Részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Remarketing

Ez a weboldal a Google Analytics Remarketing funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Remarketing elemzi az Ön felhasználói viselkedését a weboldalunkon (e.B kattintson bizonyos termékekre), hogy bizonyos hirdetési célcsoportokban osztályozza Önt, majd megfelelő webes üzeneteket játsszon önnek, amikor más online ajánlatokat látogat meg (remarketing vagy retargeting).

Ezenkívül a Google Remarketinggel létrehozott hirdetési célcsoportok összekapcsolhatók a Google eszközök közötti funkcióival. Ily módon az önhöz igazított érdeklődésen alapuló, személyre szabott hirdetési üzenetek az Ön korábbi használatától és az egyik eszközön (e.B. mobiltelefonon) való böngészési viselkedéstől függően egy másik eszközön (pl.B. táblagépen vagy számítógépen) is megjeleníthetők.

Ha rendelkezik Google-fiókkal, tiltakozhat a személyre szabott hirdetések ellen az alábbi linken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

A Google Remarketing használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy termékeit a lehető leghatékonyabban forgalmazza. Megfelelő hozzájárulás igénye esetén az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

További információk és az adatvédelmi irányelvek megtalálhatók a Google adatvédelmi irányelveiben: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Célcsoport-képződés ügyfél-összehasonlítással

Célcsoportok létrehozásához többek között a Google Remarketing ügyfélegyeztetését használjuk. Ennek során bizonyos ügyféladatokat (e.B. e-mail címeket) továbbítunk az ügyféllistáinkról a Google-nak. Ha az érintett ügyfelek Google-felhasználók, és bejelentkeztek Google-fiókjukba, megfelelő hirdetési üzenetek jelennek meg a Google hálózatán belül (pl.B. a YouTube-on, a Gmailben vagy a keresőmotorban).

Google konverziókövetés

Ez a weboldal a Google konverziókövetést használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google konverziókövetés segítségével a Google és mi felismerhetjük, hogy a felhasználó végrehajtott-e bizonyos műveleteket. Például kiértékelhetjük, hogy weboldalunk mely gombjaira kattintottak arra vonatkozóan, hogy milyen gyakran és milyen termékeket tekintettek meg vagy vásároltak különösen gyakran. Ez az információ konverziós statisztikák létrehozására szolgál. Megtudjuk, hogy összesen hány felhasználó kattintott a hirdetéseinkre, és milyen műveleteket tesznek. Nem kapunk olyan információt, amellyel személyesen azonosíthatjuk a felhasználót. A Google maga is használ cookie-kat vagy hasonló felismerési technológiákat az azonosításhoz.

A Google Konverziókövetés használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez annak érdekében, hogy optimalizálja mind a weboldalát, mind a hirdetéseit. Ha megfelelő hozzájárulást kértek (e.B. hozzájárulás a cookie-k tárolásához), a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

További információ a Google konverziókövetésről a Google adatvédelmi irányelveiben található: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Facebook Pixel

Ez a weboldal a Facebook látogatói műveleti képpontjait használja a konverzió mérésére. A szolgáltatás nyújtója a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország. A Facebook szerint azonban az összegyűjtött adatokat az Egyesült Államokba és más harmadik országokba is továbbítják.

Ily módon a webhely látogatóinak viselkedése nyomon követhető, miután átirányították őket a szolgáltató webhelyére egy Facebook hirdetésre kattintva. Ennek eredményeként a Facebook hirdetések hatékonysága statisztikai és piackutatási célokra értékelhető, és a jövőbeli hirdetési intézkedések optimalizálhatók.

Az összegyűjtött adatok számunkra, mint a weboldal üzemeltetője számára névtelenek, nem vonhatunk le következtetéseket a felhasználók személyazonosságára. Az adatokat azonban a Facebook tárolja és feldolgozza, hogy lehetséges legyen a kapcsolat az adott felhasználói profillal, és a Facebook az adatokat saját hirdetési céljaira használhatja fel, a Facebook adatkezelési irányelveinek megfelelően. Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy lehetővé tegye a hirdetések elhelyezését a Facebook-oldalakon és a Facebookon kívül is. Az adatok ilyen felhasználását nem befolyásolhatjuk mi, mint webhely üzemeltetője.

A Facebook pixelek használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a hatékony hirdetési intézkedésekhez, beleértve a közösségi médiát is. Ha megfelelő hozzájárulást kértek (e.B. hozzájárulás a cookie-k tárolásához), a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az Európai Bizottság általános szerződési feltételein alapul. Részletek itt találhatók: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum és https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

A Facebook adatvédelmi irányelveiben további információkat talál a magánélet védelméről: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Az "Egyéni célközönségek" remarketing funkciót a https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen Hirdetések beállításai szakaszában is letilthatja. Ehhez be kell jelentkeznie a Facebookra.

Ha nem rendelkezik Facebook-fiókkal, deaktiválhatja a használaton alapuló hirdetéseket a Facebookról az Európai Interaktív Digitális Hirdetési Szövetség honlapján: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

LinkedIn Insight címke

Ez a weboldal a LinkedIn betekintési címkéjét használja. A szolgáltatás szolgáltatója a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország.

Adatkezelés a LinkedIn Insight Tag által

A LinkedIn Insight Tag segítségével tájékoztatást kapunk weboldalunk látogatóiról. Ha egy weboldal látogatója regisztrálva van a LinkedIn-en, elemezhetjük weboldalunk látogatóinak legfontosabb szakmai adatait (e.B. karrierszint, vállalatméret, ország, hely, iparág és munkakör), és így jobban összehangolhatjuk oldalunkat az adott célcsoportokkal. Továbbá a LinkedIn Insight Tags segítségével mérhetjük, hogy a webhelyeink látogatói vásárolnak-e vagy más műveletet végeznek(konverziómérés). A konverziómérés eszközök között is elvégezhető (pl.B. PC-ről táblagépre). A LinkedIn Insight Tag egy retargeting funkciót is kínál, amely lehetővé teszi számunkra, hogy célzott hirdetéseket jelenítsünk meg a weboldalon kívül a weboldalunk látogatói számára, így a LinkedIn szerint nincs azonosítva a hirdetési címzettet.

Maga a LinkedIn is gyűjt úgynevezett naplófájlokat (URL, hivatkozó URL, IP-cím, eszköz- és böngészőtulajdonságok és hozzáférési idő). Az IP-címek rövidülnek, vagy (ha a LinkedIn-tagok elérésére használják az eszközökön keresztül) kivonatolt (álnevesített). A LinkedIn-tagok közvetlen azonosítóit a LinkedIn hét nap elteltével törli. A fennmaradó álnevesített adatokat 180 napon belül töröljük.

A LinkedIn által gyűjtött adatokat nem tudunk hozzárendelni bizonyos személyekhez, amelyeket mi, mint weboldal üzemeltetője nem rendelünk hozzá. A LinkedIn a weboldal látogatóinak összegyűjtött személyes adatait az USA-ban található szerverein tárolja, és saját hirdetési intézkedései részeként használja fel. A részletek a LinkedIn adatvédelmi irányelveiben találhatók https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-obligalatt.

Jogalap

A LinkedIn Insightot a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján használják. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a hatékony hirdetési intézkedésekhez, beleértve a közösségi médiát is. Ha megfelelő hozzájárulást kértek (e.B. hozzájárulás a cookie-k tárolásához), a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az Európai Bizottság általános szerződési feltételein alapul. Részletek itt találhatók: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa és https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Kifogás a LinkedIn Insight Címke használata ellen

Tiltakozzon a LinkedIn felhasználói viselkedésének és célzott hirdetéseinek elemzése ellen a következő linken: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Ezenkívül a LinkedIn-tagok szabályozhatják személyes adataik hirdetési célokra történő felhasználását a fiókbeállításokban. Annak elkerülése érdekében, hogy összekapcsolja a LinkedIn és a LinkedIn-fiókja által a weboldalunkon gyűjtött adatokat, weboldalunk meglátogatása előtt ki kell jelentkeznie LinkedIn-fiókjából.

Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Donec sed odio dui. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.

Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, előcsarnok az Erosznál. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo.

7. Hírlevél

Hírlevél adatai

Ha szeretné megkapni a weboldalon kínált hírlevelet, szükségünk van egy e-mail címre, valamint olyan információkra, amelyek lehetővé teszik számunkra annak ellenőrzését, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa, és beleegyezik-e a hírlevél fogadásába. További adatokat nem gyűjtünk, vagy csak önkéntes alapon gyűjtünk. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk küldésére használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik félnek.

A hírlevél regisztrációs űrlapon megadott adatok feldolgozása kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés). Az adatok tárolására, az e-mail címre és a hírlevél küldésére való felhasználásukhoz való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, például a hírlevél "leiratkozás" linken keresztül. A már lezajlott adatkezelési műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

A hírlevél fogadása céljából nálunk tárolt adatokat mi vagy a hírlevél-szolgáltató addig tároljuk, amíg Ön le nem iratkozik a hírlevélről.dem és a hírlevélről való leiratkozást követően vagy a cél befejezése után törlésre kerül a hírlevél-terjesztési listáról. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint töröljük vagy blokkoljuk az e-mail címeket a hírlevél terjesztési listánkról a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekünk keretein belül.

Miután leiratkozott a hírlevél terjesztési listájáról, e-mail címét feketelistán tárolhatjuk mi vagy .dem hírlevél szolgáltató a jövőbeni levelezések megakadályozása érdekében. A feketelistáról származó adatokat csak erre a célra használjuk fel, és nem egyesíthetünk más adatokkal. Ez mind az Ön érdekét, mind a jogi követelményeknek való megfeleléshez fűződő érdekünket szolgálja a hírlevelek küldésekor (jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében). A feketelistán való tárolás nem korlátozott időben. Tiltakozhat a tárolás ellen, ha érdekei meghaladják jogos érdekünket.

MailPoet

Ez a weboldal a MailPoet-et használja hírlevelek küldésére. A szolgáltató Wysija SARL, 6 rue Dieudé, 13006, Marseille, Franciaország (a továbbiakban MailPoet).

A MailPoet egy olyan szolgáltatás, amellyel többek között a hírlevelek küldése is megszervezhető és elemezhető. Az Ön által a hírlevélre való feliratkozás céljából megadott adatokat szervereinken tároljuk, de a MailPoet szerverein keresztül küldjük el, hogy a MailPoet feldolgozza az Ön hírlevelevel kapcsolatos adatait (MailPoet Sending Service). Részletek itt találhatók: https://account.mailpoet.com/.

Adatelemzés a MailPoet-től

A MailPoet segítségével lehetőség van hírlevél kampányaink elemzésére. Láthatjuk például, .B, hogy megnyílt-e egy hírlevél üzenet, és mely linkekre kattintottak. Ily módon meghatározhatjuk többek között, hogy mely linkekre kattintottak különösen gyakran.

Ezenkívül láthatjuk, hogy bizonyos előre meghatározott műveleteket a megnyitás / kattintás után hajtottak-e végre (konverziós arány). Például felismerhetjük.B hogy a hírlevélre kattintva vásárolt-e.

A MailPoet azt is lehetővé teszi számunkra, hogy a hírlevél címzettjeit különböző kategóriák szerint osszuk el ("klaszterezés"). A hírlevél címzettjei e.B. életkor, nem vagy lakóhely szerint oszthatók meg. Ily módon a hírlevelek jobban hozzáigazíthatók az adott célcsoportokhoz. Ha nem szeretne a MailPoet elemzését, le kell iratkoznia a hírlevélről. Ebből a célból minden hírlevél üzenetben megfelelő linket biztosítunk.

A MailPoet funkcióival kapcsolatos részletes információk a következő linken találhatók: https://account.mailpoet.com/ és https://www.mailpoet.com/mailpoet-features/.

A MailPoet adatvédelmi irányelvei a következő címen találhatók: https://www.mailpoet.com/privacy-notice/.

Jogalap

Az adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés). Ezt a hozzájárulást a jövőre nézve bármikor visszavonhatja.

Tárolási időszak

Az Ön által a hírlevél fogadása céljából tárolt adatokat addig tároljuk, amíg le nem iratkozik a hírlevélről, és a hírlevél-terjesztési listáról való leiratkozást követően vagy a cél befejezése után nem törlik a hírlevél-terjesztési listáról. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint töröljük vagy blokkoljuk az e-mail címeket a hírlevél terjesztési listánkról a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekünk keretein belül. Az általunk más célokra tárolt adatokat ez nem érinti.

Miután leiratkozott a hírlevél terjesztési listájáról, e-mail címét feketelistán tárolhatja a jövőbeni levelezések elkerülése érdekében. A feketelistáról származó adatokat csak erre a célra használjuk fel, és nem egyesíthetünk más adatokkal. Ez mind az Ön érdekét, mind a jogi követelményeknek való megfeleléshez fűződő érdekünket szolgálja a hírlevelek küldésekor (jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében). A feketelistán való tárolás nem korlátozott időben. Tiltakozhat a tárolás ellen, ha érdekei meghaladják jogos érdekünket.

8. Bővítmények és eszközök

YouTube

Ez a weboldal integrálja a YouTube webhelyéről származó videókat. A weboldalt a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország üzemelteti.

Amikor meglátogatja az egyik olyan webhelyünket, amelybe a YouTube integrálva van, létrejön a kapcsolat a YouTube szervereivel. A YouTube szerverünk tájékoztatást kap arról, hogy melyik oldalunkat látogatta meg.

Ezenkívül a YouTube különböző cookie-kat tárolhat az Ön eszközén, vagy hasonló technológiákat használhat a felismerésre (e.B. eszköz ujjlenyomata). Ily módon a YouTube információkat szerezhet a webhely látogatóiról. Ezeket az információkat többek között videóstatisztikák gyűjtésére, a felhasználói élmény javítására és a csalási kísérletek megelőzésére használják.

Ha be vagy jelentkezve YouTube-fiókodba, engedélyezed a YouTube-nak, hogy a böngészési viselkedésedet közvetlenül a személyes profilodhoz rendelje. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezz a YouTube-fiókodból.

A YouTube használata az online ajánlataink vonzó bemutatásának érdeke. Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében jogos érdeknek minősül. Megfelelő hozzájárulás igénye esetén az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a YouTube adatvédelmi irányelveiben találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Ez a weboldal a Vimeo videoportál pluginjeit használja. A szolgáltató: Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Amikor meglátogatja az egyik Vimeo videóval felszerelt oldalunkat, létrejön a kapcsolat a Vimeo szervereivel. A Vimeo szerver tájékoztatást kap arról, hogy melyik oldalunkat látogatta meg. Ezenkívül a Vimeo megszerzi az Ön IP-címét. Ez akkor is érvényes, ha nincs bejelentkezve a Vimeo-ba, vagy nincs fiókja a Vimeo-val. A Vimeo által gyűjtött információkat az Egyesült Államokban található Vimeo szerverre továbbítják.

Ha be van jelentkezve Vimeo-fiókjába, engedélyezi a Vimeo számára, hogy a szörfözési viselkedését közvetlenül a személyes profiljához rendelje. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezzen Vimeo-fiókjából.

A Vimeo cookie-kat vagy hasonló felismerési technológiákat (e.B. eszköz ujjlenyomat-vételt) használ a webhely látogatóinak felismerésére.

A Vimeo használata online ajánlataink vonzó bemutatásának érdeke. Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében jogos érdeknek minősül. Megfelelő hozzájárulás igénye esetén az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az Európai Bizottság általános szerződési feltételein és a Vimeo szerint a "jogos üzleti érdekeken" alapul. Részletek itt találhatók: https://vimeo.com/privacy.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a Vimeo adatvédelmi irányelveiben találhatók: https://vimeo.com/privacy.

Google webes betűtípusok

Ez az oldal úgynevezett webes betűtípusokat használ, amelyeket a Google biztosít a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. Amikor felhív egy oldalt, a böngésző betölti a szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába, hogy a szövegeket és betűtípusokat helyesen megjelenítse.

Ebből a célból az Ön által használt böngészőnek csatlakoznia kell a Google szervereihez. Ennek eredményeként a Google tudomást szerez arról, hogy ezt a weboldalt az Ön IP-címéről szerezték meg. A Google WebFonts használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a betűtípus egységes megjelenítéséhez a honlapján. Ha megfelelő hozzájárulást kértek (e.B. hozzájárulás a cookie-k tárolásához), a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Ha a böngésző nem támogatja a webes betűtípusokat, a számítógép szabványos betűtípust fog használni.

A Google Webes betűtípusokkal kapcsolatos további információkért lásd: https://developers.google.com/fonts/faq és a Google Adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Betűtípus Félelmetes

Ez az oldal a Font Awesome-t használja a betűtípusok és szimbólumok egységes megjelenítéséhez. A szolgáltató a Fonticons, Inc., 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, USA.

Amikor felhív egy oldalt, a böngésző betölti a szükséges betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába, hogy a szövegeket, betűtípusokat és szimbólumokat helyesen jelenítse meg. Ebből a célból az Ön által használt böngészőnek csatlakoznia kell a Font Awesome szervereihez. Ennek eredményeként a Font Awesome tudomást szerez arról, hogy ezt a weboldalt az Ön IP-címével keresztül érhető el. A Font Awesome-t a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján használják. Jogos érdekünk fűződik a betűtípus egységes megjelenítéséhez a weboldalunkon. Ha megfelelő hozzájárulást kértek (e.B. hozzájárulás a cookie-k tárolásához), a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Ha a böngésző nem támogatja a Font Awesome programot, a számítógép szabványos betűtípust fog használni.

További információ a Font Awesome megtalálható, és a font Awesome adatvédelmi politika: https://fontawesome.com/privacy.

Google Térkép

Ez az oldal a Google Térkép térképszolgáltatást használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Térkép funkcióinak használatához menteni kell az IP-címét. Ezeket az információkat általában az USA-ban található Google-kiszolgálóra továbbítják, és ott tárolják. A webhely szolgáltatója nincs hatással erre az adatátvitelre.

A Google Maps használata az online ajánlataink vonzó bemutatása és az általunk a weboldalon feltüntetett helyek könnyű megtalálása érdekében áll. Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében jogos érdeknek minősül. Megfelelő hozzájárulás igénye esetén az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az Európai Bizottság általános szerződési feltételein alapul. Részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ és https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi irányelveiben találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Ezen a weboldalon a "Google reCAPTCHA" (a továbbiakban"reCAPTCHA") használatát használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A ReCAPTCHA célja annak ellenőrzése, hogy a weboldalon található adatbevitelt (e.B. kapcsolatfelvételi űrlapon) egy ember vagy egy automatizált program végzi-e. Ebből a célból a reCAPTCHA különböző jellemzők alapján elemzi a weboldal látogatójának viselkedését. Ez az elemzés automatikusan megkezdődik, amint a weboldal látogatója belép a weboldalra. Elemzés céljából a reCAPTCHA különböző információkat értékel (e.B. IP-cím, a weboldal látogatójának a weboldalon való tartózkodásának hossza vagy a felhasználó által végzett egérmozgások). Az elemzés során gyűjtött adatokat továbbítjuk a Google-nak.

A reCAPTCHA elemzések teljes mértékben a háttérben futnak. A weboldal látogatóit nem tájékoztatják arról, hogy elemzés történik.

Az adatok tárolása és elemzése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a webes ajánlatok védelméhez a visszaélésszerű automatizált kémkedéstől és SPAM-től. Megfelelő hozzájárulás igénye esetén az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google reCAPTCHA-val kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a Google adatvédelmi irányelveit és a Google Általános Szerződési Feltételeit az alábbi linkeken: https://policies.google.com/privacy?hl=de és https://policies.google.com/terms?hl=de.

Wordfence

A Wordfence-t integráltuk ezen a weboldalon. A szolgáltató a Defiant Inc., Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (a továbbiakban Wordfence).

A Wordfence arra szolgál, hogy megvédje weboldalunkat a nem kívánt hozzáféréstől vagy a rosszindulatú számítógépes támadásoktól. Ebből a célból weboldalunk állandó kapcsolatot létesít a Wordfence szervereivel, hogy a Wordfence szinkronizálhassa adatbázisait a weboldalunkon található hozzáférésekkel, és szükség esetén blokkolhassa azokat.

A Wordfence-t a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján használják. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy webhelyét a lehető leghatékonyabban védje a számítógépes támadásokkal szemben. Megfelelő hozzájárulás igénye esetén az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az Európai Bizottság általános szerződési feltételein alapul. Részletek itt találhatók: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

A megrendelés feldolgozására vonatkozó szerződés megkötése

Megrendelés-feldolgozási szerződést kötöttünk a Wordfence-szel. Ez egy olyan szerződés, amelyet az adatvédelmi törvény ír elő, amely biztosítja, hogy a Wordfence weboldalunk látogatóinak személyes adatait csak az utasításainknak megfelelően és a GDPR-nak megfelelően dolgozza fel.

Spotify

A Spotify zenei szolgáltatás funkciói integrálódnak ebbe a weboldalba. A szolgáltató a Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm Svédországban. A Spotify bővítmények felismerhetők a zöld logóval ezen a weboldalon. A Spotify bővítmények áttekintése a következő címen található: https://developer.spotify.com.

Ez lehetővé teszi, hogy közvetlen kapcsolat alakuljon ki a böngészője és a Spotify szerver között a pluginon keresztül, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. A Spotify megkapja az Ön által meglátogatott információkat az Ön IP-címével. Ha a Spotify gombra kattint, miközben bejelentkezik a Spotify-fiókjába, összekapcsolhatja a webhely tartalmát a Spotify profiljával. Ez lehetővé teszi a Spotify számára, hogy összekapcsolja a webhely látogatását a felhasználói fiókjával.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Spotify használatakor a Google Analytics cookie-kat használunk, így a használati adatok a Spotify használatakor is átadhatók a Google-nak. A Google Analytics a Google Csoport eszköze az USA-ban található felhasználói viselkedés elemzésére. Kizárólag a Spotify felelős ezért az integrációért. Weboldal üzemeltetőként nincs befolyásunk erre a feldolgozásra.

Az adatok tárolása és elemzése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik weboldalának vonzó akusztikus kialakításához. Ha megfelelő hozzájárulást kértek (e.B. hozzájárulás a cookie-k tárolásához), a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

További információ: Spotify Adatvédelmi szabályzata: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

Ha nem szeretné, hogy a Spotify összekapcsolja a webhelyre tett látogatását a Spotify felhasználói fiókjával, kérjük, jelentkezzen ki a Spotify felhasználói fiókjából.

9. Audio- és videokonferencia

Adatfeldolgozás

Az ügyfeleinkkel való kommunikációhoz többek között online konferencia eszközöket használunk. Az általunk használt konkrét eszközöket az alábbiakban soroljuk fel. Ha video- vagy audiokonferencián keresztül kommunikál velünk az interneten keresztül, személyes adatait mi és az adott konferenciaeszköz szolgáltatója gyűjtjük és dolgozzuk fel.

A konferenciaeszközök összegyűjtik az összes adatot, amelyet Ön megad/használ az eszközök használatához (e-mail cím és/vagy telefonszám). Ezenkívül a konferencia eszközei feldolgozzák a konferencia időtartamát, a konferencián való részvétel kezdetét és végét (idejét), a résztvevők számát és a kommunikációs folyamattal kapcsolatos egyéb "kontextuális információkat" (metaadatok).

Ezenkívül az eszköz szolgáltatója feldolgozza az online kommunikáció feldolgozásához szükséges összes műszaki adatot. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, az IP-címeket, a MAC-címeket, az eszköz azonosítóit, az eszköz típusát, az operációs rendszer típusát és verzióját, az ügyfél verzióját, a kamera típusát, a mikrofont vagy a hangszórót, valamint a kapcsolat típusát.

Ha a tartalmat kicserélik, feltöltik vagy más módon biztosítják az eszközön belül, akkor azt az eszközszolgáltatók szerverein is tárolják. Az ilyen tartalom magában foglalja, de nem kizárólagosan, a felhőfelvételeket, a csevegési / azonnali üzeneteket, a hangpostára, fájlokra, táblákra és egyéb, a Szolgáltatás használata során megosztott információkra feltöltött fényképeket és videókat.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nincs teljes mértékben befolyásunk az alkalmazott eszközök adatfeldolgozási műveleteire. Lehetőségeink nagyrészt az adott szolgáltató vállalati politikáján alapulnak. A konferencia eszközeivel történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk az alkalmazott eszközök adatvédelmi nyilatkozatában találhatók, amelyeket ebben a szövegben felsoroltunk. 

Cél és jogalapok

A konferencia eszközeit arra használjuk, hogy kommunikáljunk leendő vagy meglévő szerződéses partnereinkkel, vagy bizonyos szolgáltatásokat nyújtsunk ügyfeleinknek (GDPR 6. cikk 1. bekezdés 1.b). Továbbá az eszközök használata a velünk vagy cégünkkel folytatott kommunikáció általános egyszerűsítését és felgyorsítását szolgálja (jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében). Ha beleegyezést kértek, a vonatkozó eszközök használata ezen a hozzájáruláson alapul; a hozzájárulás a jövőre nézve bármikor visszavonható. 

Tárolási időszak

A video- és konferenciaeszközökön keresztül közvetlenül általunk gyűjtött adatokat töröljük rendszereinkből, amint ön kéri tőlünk azok törlését, a tároláshoz való hozzájárulás visszavonását, vagy az adattárolás célja már nem érvényes. A tárolt cookie-k mindaddig az Ön eszközén maradnak, amíg nem törli őket. A kötelező törvényes megőrzési időszakok változatlanok maradnak.

Nincs befolyásunk az Ön adatainak tárolási időtartamára, amelyet a konferenciaeszközök üzemeltetői saját céljaikra tárolnak. A részletekért kérjük, forduljon közvetlenül a konferencia eszközeinek üzemeltetőihez.

Használt konferenciaeszközök

A következő konferenciaeszközöket használjuk:

Búg

Zoomot használunk. A szolgáltatás szolgáltatója a Zoom Communications Inc., San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Az adatkezelés részletei a Zoom adatvédelmi irányelveiben találhatók:
https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Az USA-ba történő adattovábbítás az Európai Bizottság általános szerződési feltételein alapul. A részletek itt találhatók:
https://zoom.us/de-de/privacy.html.

ClickMeeting

ClickMeetinget használunk. A szolgáltató ClickMeeting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a bejegyzett székhely ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk, Lengyelország, Cégszám: (KRS): 0000604194, adószám: (NIP): 5842747535. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletekért kérjük, olvassa el a ClickMeeting adatvédelmi irányelveit: https://clickmeeting.com/de/legal.

TeamViewer

A TeamViewer-t használjuk. Szolgáltató: TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen. Az adatkezelés részletei a TeamViewer adatvédelmi irányelveiben találhatók:
https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/.

Skype Vállalati verzió

A Skype Vállalati verziót használjuk. A szolgáltató a Skype Communications SARL, 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Az adatkezelés részletei a Skype adatvédelmi irányelveiben találhatók:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

GoToMeeting

A GoToMeeting-et használjuk. A szolgáltató LogMeIn, Inc., 320 Summer Street Boston, MA 02210, USA. Az adatkezelés részletei a GoToMeeting adatvédelmi irányelveiben találhatók:
https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy.

Az USA-ba történő adattovábbítás az Európai Bizottság általános szerződési feltételein alapul.

A részletek itt találhatók:
https://logmeincdn.azureedge.net/legal/lmi-customer-dpa-2020v1-de.pdf.

Microsoft Teams

Microsoft Teamst használunk. A szolgáltató a Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Az adatfeldolgozással kapcsolatos részletekért tekintse meg a Microsoft Teams adatvédelmi nyilatkozatát:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.