Polityka prywatności

Instytut EAP doradztwo w zakresie zarządzania GmbH

1. ochrona danych w zarysie

Uwagi ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ochrony danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności, która znajduje się pod niniejszym tekstem. 

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w części "Informacje o administratorze danych" w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony, Państwa dane są zbierane, gdy je nam Państwo przekazują. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas Państwa wizyty na stronie internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę.

 

 

 

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

 

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać na przyszłość. W pewnych okolicznościach mają Państwo również prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto, mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W tej sprawie oraz w innych kwestiach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas. 

Narzędzia i narzędzia analityczne stron trzecich

Podczas odwiedzania tej strony internetowej, Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2) hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hostera). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Mogą to być między innymi: adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umów z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego udostępnienia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia jego obowiązków usługowych i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Używamy następującego hostera:

Hetzner Online GmbH
Industriestrasse 25
91710 Gunzenhausen
Niemcy

Telefon: +49 (0)9831 505-0
Faks: +49 (0)9831 505-3
E-mail: info@hetzner.com

 

Zawarcie umowy o powierzenie przetwarzania danych

W celu zapewnienia zgodnego z ochroną danych przetwarzania danych zawarliśmy z naszym hostingodawcą umowę dotyczącą przetwarzania zleceń.

3 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które mogą być użyte do identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony jest:

EAP-Institut management consultancy GmbH
Hegelgasse 19/10
1010 Wiedeń
Austria

Telefon: +43 (0) 2252 820023
E-mail: info@eap-institut.at

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail lub podobne).
 

Inspektor ochrony danych:

MS CONSULT e.U.
Mag. Manfred Steinbichl
Am Weinfried 8
2540 Bad Vöslau
Telefon: +43 699 11031626
E-mail: dsb@msconsult.at | www.msconsult.at

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do czasu ustania celu ich przetwarzania. Jeżeli złożą Państwo uzasadnione żądanie usunięcia danych lub cofną zgodę na ich przetwarzanie, dane te zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych powodów.

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są między innymi narzędzia firm z siedzibą w USA. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą zostać przesłane na serwery amerykańskie odpowiednich firm. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że USA nie jest bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnego prawa ochrony danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę, której dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze amerykańskie (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, analizują i trwale zapisują Państwa dane na serwerach amerykańskich w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną wcześniej zgodę. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

Jeśli kwestionują Państwo prawidłowość przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
Jeśli zgłosili Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, należy dokonać zrównoważenia Państwa i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach zobowiązania do impressum do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

4. gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Nasze strony internetowe używają tak zwanych "cookies". Cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w Państwa urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub trwale (stałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Trwałe pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich samodzielnego usunięcia lub do momentu automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm trzecich mogą być również zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę (pliki cookie firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z określonych usług firm zewnętrznych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są wykorzystywane do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosili Państwo (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka na zakupy) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na zapisywanie plików cookie, zapisywanie tych plików odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO); zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli dezaktywujesz pliki cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analitycznych, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

Ustawienia wprowadzone podczas wejścia na stronę internetową można przejrzeć i zmienić tutaj:

Wyświetlanie/zmiana preferencji dotyczących plików cookie

Zgoda na pliki cookie z Borlabs Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody na pliki cookie firmy Borlabs Cookie, aby uzyskać Państwa zgodę na zapisywanie określonych plików cookie w Państwa przeglądarce i udokumentować to w sposób zgodny z ochroną danych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (zwane dalej "Borlabs").

Kiedy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, w Państwa przeglądarce zapisywany jest plik cookie Borlabs, który przechowuje udzielone przez Państwa zgody lub ich odwołanie. Dane te nie są udostępniane dostawcy plików cookie Borlabs.

Zebrane dane będą przechowywane tak długo, aż zażądają Państwo od nas ich usunięcia lub do momentu, gdy sami usuną Państwo plik cookie Borlabs lub gdy ustanie cel przechowywania tych danych. Obowiązkowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie można znaleźć na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Wykorzystanie technologii zgody na pliki cookie Borlabs ma miejsce w celu uzyskania wymaganych prawem zgód na wykorzystanie plików cookie. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DSGVO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • URL odsyłającego
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP*

Twój adres IP jest rejestrowany, ale natychmiast pseudonimizowany. Oznacza to, że możliwa jest tylko przybliżona lokalizacja. Nie jest już możliwe ustalenie osobistych referencji.

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być gromadzone pliki dziennika serwera.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wymagamy od Ciebie podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail oraz że wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są zbierane lub są zbierane tylko dobrowolnie. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Dane wprowadzone do formularza zapisu na newsletter są przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera można w każdej chwili odwołać, np. poprzez link "unsubscribe" w newsletterze. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane, które podają Państwo w celu otrzymywania newslettera, będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu rezygnacji z otrzymywania newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji z otrzymywania newslettera lub po ustaniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub blokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu adres e-mail użytkownika może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi biuletynu na czarnej liście, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesowi użytkownika, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Mailchimp

Ta strona korzysta z usług Mailchimp do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Mailchimp to usługa, która może być wykorzystywana między innymi do organizowania i analizowania wysyłania newsletterów. Jeśli użytkownik wprowadza dane w celu subskrypcji newslettera (np. adres e-mail), dane te są przechowywane na serwerach Mailchimp w USA.

Z pomocą Mailchimp możemy analizować nasze kampanie newsletterowe. Po otwarciu wiadomości e-mail wysłanej za pomocą Mailchimp plik zawarty w wiadomości e-mail (znany jako web beacon) łączy się z serwerami Mailchimp w USA. Umożliwia to ustalenie, czy wiadomość newslettera została otwarta i które linki, jeśli w ogóle, zostały kliknięte. Gromadzone są również informacje techniczne (np. czas dostępu, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Informacji tych nie można przypisać do danego odbiorcy newslettera. Są one wykorzystywane wyłącznie do analizy statystycznej kampanii newsletterowych. Wyniki tych analiz mogą zostać wykorzystane do lepszego dostosowania przyszłych newsletterów do zainteresowań odbiorców.

Jeśli użytkownik nie chce być analizowany przez Mailchimp, musi zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu udostępniamy odpowiedni link w każdej wiadomości newslettera.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać, rezygnując z subskrypcji newslettera. Rezygnacja nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane przekazane nam przez użytkownika w celu subskrypcji biuletynu będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi biuletynu do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej biuletynu po rezygnacji z subskrypcji biuletynu. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ i https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.
Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu adres e-mail użytkownika może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi biuletynu na czarnej liście, jeśli jest to konieczne, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesowi użytkownika, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Mailchimp pod adresem: https://mailchimp.com/legal/terms/.
Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant- detail?contact=true&id=a2zt0000000TXVKAA4&status=Active

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili odwołać na przyszłość.

Okres przechowywania

Dane, które podają Państwo w celu otrzymywania newslettera, będą przez nas przechowywane do momentu wypisania się z newslettera, a po wypisaniu się z newslettera lub po ustaniu celu zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub blokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Nie ma to wpływu na dane, które zostały przez nas zapisane do innych celów.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu możemy przechowywać adres e-mail użytkownika na czarnej liście, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesowi użytkownika, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlą nam Państwo zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeżeli Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, polegającym na skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), o ile została ona udzielona.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy zatrzymywania danych - pozostają nienaruszone.

Wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz z wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) zostanie przez nas zapisane i przetworzone w celu realizacji Państwa zapytania. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeżeli Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, polegającym na skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), o ile została ona udzielona.

Dane, które przesyłacie Państwo do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostają u nas do momentu, gdy zażądacie Państwo ich usunięcia, cofniecie zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych - pozostają nienaruszone.

Calendly

Możesz umówić się z nami na spotkanie na naszej stronie internetowej. Do rezerwacji spotkań używamy narzędzia "Calendly". Dostawcą jest Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, USA (dalej "Calendly").
W celu zarezerwowania spotkania użytkownik wprowadza wymagane dane i żądaną datę w przeznaczonej do tego celu masce. Wprowadzone dane zostaną wykorzystane do zaplanowania, realizacji i, w razie potrzeby, monitorowania spotkania. Dane dotyczące spotkań są dla nas przechowywane na serwerach Calendly, z którego polityką prywatności można zapoznać się tutaj:
https://calendly.com/privacy.

Wprowadzone dane pozostaną u nas do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, aby umawianie spotkań z zainteresowanymi stronami i klientami było jak najmniej skomplikowane. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj:
https://calendly.com/pages/dpa.

Komunikacja przez WhatsApp

Do komunikacji z naszymi klientami i innymi stronami trzecimi używamy między innymi komunikatora internetowego WhatsApp. Dostawcą jest WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Komunikacja odbywa się za pomocą szyfrowania end-to-end (peer-to-peer), co uniemożliwia WhatsApp lub innym stronom trzecim uzyskanie dostępu do treści komunikacji. WhatsApp uzyskuje jednak dostęp do metadanych, które są generowane w trakcie procesu komunikacji (np. nadawca, odbiorca i czas). Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, że zgodnie z własnym oświadczeniem, WhatsApp dzieli się danymi osobowymi swoich użytkowników z firmą macierzystą Facebook, która ma siedzibę w USA. Dalsze szczegóły dotyczące przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności WhatsApp pod adresem: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp jest używany na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby jak najszybciej i jak najskuteczniej komunikować się z klientami, zainteresowanymi stronami oraz innymi partnerami biznesowymi i umownymi (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO). Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody; może ona zostać w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość.

Treści komunikacyjne wymieniane między sobą i na WhatsApp pozostają u nas do czasu, aż zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy zatrzymywania danych - pozostają nienaruszone.

Używamy WhatsApp w wariancie "WhatsApp Business".

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms?lang=de.

Ustawiliśmy nasze konta WhatsApp w taki sposób, aby nie dopasowywał on automatycznie danych do książki adresowej w używanych smartfonach.

5. media społecznościowe

eRecht24 Narzędzie do bezpiecznego udostępniania

Treści na tej stronie mogą być udostępniane w sieciach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter & Co. w sposób zgodny z ochroną danych. Ta strona wykorzystuje w tym celu narzędzie do bezpiecznego udostępniania eRecht24. Narzędzie to nawiązuje bezpośredni kontakt między sieciami a użytkownikami tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie kliknie na jeden z tych przycisków. Kliknięcie na przycisk stanowi zgodę w rozumieniu art. 6 (1) lit. a DSGVO. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość.

To narzędzie nie przekazuje automatycznie danych użytkownika operatorom tych platform. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w jednej z sieci społecznościowych, podczas korzystania z przycisków społecznościowych Facebook, Twitter & Co. pojawia się okno informacyjne, w którym użytkownik może potwierdzić tekst przed jego wysłaniem.

Nasi użytkownicy mogą udostępniać zawartość tej strony w sieciach społecznościowych w sposób zgodny z zasadami ochrony prywatności, bez tworzenia pełnych profili surfowania przez operatorów tych sieci.

Wtyczki Facebook (Like & Share Button)

Na tej stronie internetowej zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednakże, według Facebooka, zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku "Lubię to" na tej stronie. Przegląd wtyczek do Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Podczas odwiedzania tej strony internetowej, za pomocą wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że odwiedzili Państwo tę stronę internetową wraz z adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk "Lubię to" na Facebooku, będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość tej strony internetowej ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać Państwa wizytę na tej stronie z Państwa kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako oferent stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook mógł powiązać Państwa wizytę na tej stronie z Państwa kontem użytkownika na Facebooku, prosimy o wylogowanie się z konta użytkownika na Facebooku.

Korzystanie z wtyczek Facebooka jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381und https://www.facebook.com/policy.php.

Plugin Twitter

Funkcje serwisu Twitter są zintegrowane na tej stronie. Funkcje te są oferowane przez Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia. Korzystając z Twittera i funkcji "Re-Tweet", odwiedzane przez Państwa strony internetowe zostają powiązane z Państwa kontem na Twitterze i udostępnione innym użytkownikom. W trakcie tego procesu dane są również przekazywane do Twittera. Zwracamy uwagę na to, że jako oferent stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem: https://twitter.com/de/privacy.

Korzystanie z wtyczki Twittera odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Ustawienia prywatności na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta na stronie https://twitter.com/account/settings.

Plugin Instagram

Funkcje serwisu Instagram są zintegrowane na tej stronie. Funkcje te są oferowane przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Instagramie, może połączyć zawartość tej strony internetowej ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawca stron, nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Instagrama: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn Plugin

Ta strona korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wejściu na stronę tej witryny zawierającą funkcje LinkedIn nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany o tym, że odwiedzili Państwo tę stronę internetową za pomocą adresu IP. Jeśli klikną Państwo przycisk LinkedIn "Poleć" i są zalogowani na swoim koncie LinkedIn, możliwe jest, że LinkedIn skojarzy Państwa wizytę na tej stronie z Państwem i Państwa kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako oferent stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn.

Korzystanie z wtyczki LinkedIn odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Wtyczka XING

Ta witryna korzysta z funkcji sieci XING. Dostawcą jest New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Za każdym razem, gdy otwierana jest jedna z naszych stron zawierających funkcje XING, nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. O ile nam wiadomo, nie są przechowywane żadne dane osobowe. W szczególności nie są zapisywane adresy IP ani nie są analizowane zachowania użytkowników.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku XING Share można znaleźć w polityce prywatności XING pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Plugin Pinterest

Na tej stronie internetowej używamy wtyczek społecznościowych z sieci społecznościowej Pinterest, która jest obsługiwana przez Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

Kiedy wywołujesz stronę, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Wtyczka przesyła dane dziennika do serwera Pinterest w USA. Te dane dziennika mogą zawierać adres IP użytkownika, adresy odwiedzanych stron internetowych, które również zawierają funkcje Pinterest, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania, sposób korzystania z Pinterest oraz pliki cookie.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Dalsze informacje na temat celu, zakresu i dalszego przetwarzania oraz wykorzystywania danych przez Pinterest, a także Państwa praw w tym zakresie i możliwości ochrony prywatności, można znaleźć w informacji o ochronie danych osobowych Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. narzędzia analizy i reklama

Google Tag Manager

Korzystamy z Google Tag Manager. Usługodawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Tag Manager jest narzędziem, które umożliwia nam zintegrowanie narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy profili użytkowników, nie przechowuje plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Służy on jedynie do zarządzania i odtwarzania zintegrowanych z nim narzędzi. Google Tag Manager gromadzi jednak Państwa adres IP, który może być również przekazywany do spółki matki Google w Stanach Zjednoczonych.

Korzystanie z Google Tag Manager jest oparte na art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowań osób odwiedzających stronę. W ten sposób operator strony otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te mogą być podsumowywane przez Google w profilu przypisanym do danego użytkownika lub jego urządzenia końcowego.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowań (np. cookies lub fingerprinting urządzenia). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Wykorzystanie tego narzędzia analizy jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że Państwa adres IP przed przekazaniem do USA jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie pracy

Zawarliśmy z Google umowę na przetwarzanie zleceń i w pełni realizujemy surowe wymagania austriackiego i niemieckiego urzędu ochrony danych w zakresie korzystania z Google Analytics.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji "charakterystyki demograficznej" Google Analytics, aby móc wyświetlać odwiedzającym stronę internetową odpowiednie reklamy w ramach sieci reklamowej Google. Pozwala to na generowanie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklamy opartej na zainteresowaniach Google oraz z danych o odwiedzających, pochodzących od podmiotów trzecich. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Funkcję tę można w każdej chwili dezaktywować poprzez ustawienia reklam na koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak pokazano w punkcie "Sprzeciw wobec gromadzenia danych".

Google Analytics E-Commerce Tracking

Ta strona korzysta z funkcji "śledzenia e-commerce" Google Analytics. Z pomocą śledzenia e-commerce, operator strony internetowej może analizować zachowania zakupowe odwiedzających stronę internetową w celu ulepszenia swoich kampanii marketingowych online. Polega to na rejestrowaniu takich informacji jak złożone zamówienia, średnia wartość zamówienia, koszty wysyłki oraz czas od obejrzenia do zakupu produktu. Dane te mogą być podsumowywane przez Google pod identyfikatorem transakcji, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia.

Okres przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. identyfikator użytkownika) lub identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android) są anonimizowane lub usuwane po 14 miesiącach. Szczegóły można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Hotjar

Ta strona używa Hotjar. Dostawcą jest Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (strona internetowa: https://www.hotjar.com).

Hotjar to narzędzie do analizy zachowań użytkowników na tej stronie. Dzięki Hotjarowi możemy rejestrować m.in. ruchy myszki, ruchy przewijania i kliknięcia. Hotjar może również określić, jak długo pozostałeś z kursorem myszy na określonym miejscu. Na podstawie tych informacji Hotjar tworzy tak zwane mapy cieplne, które mogą być wykorzystane do określenia, które obszary strony internetowej są preferencyjnie oglądane przez odwiedzającego stronę.

Ponadto możemy określić, jak długo użytkownik przebywał na danej stronie i kiedy ją opuścił. Możemy również określić, w którym momencie porzucili Państwo swoje wpisy w formularzu kontaktowym (tzw. lejek konwersji).

Ponadto, Hotjar może być używany do uzyskiwania bezpośrednich informacji zwrotnych od odwiedzających stronę. Funkcja ta służy do ulepszania oferty internetowej operatora strony.

Hotjar wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy zachowań użytkowników (np. pliki cookie lub wykorzystanie fingerprinting urządzenia).

Wykorzystanie tego narzędzia analizy jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Wyłącz Hotjar

Jeśli chcesz dezaktywować gromadzenie danych przez Hotjar, kliknij na następujący link i postępuj zgodnie z instrukcjami: https://www.hotjar.com/opt-out

Należy pamiętać, że Hotjar musi być dezaktywowany osobno dla każdej przeglądarki lub urządzenia końcowego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Hotjar i gromadzonych danych, proszę zapoznać się z polityką prywatności Hotjar pod następującym linkiem: https://www.hotjar.com/privacy

Umowa dotycząca realizacji zamówienia

Zawarliśmy z Hotjar umowę na przetwarzanie zamówień, aby wdrożyć surowe europejskie przepisy dotyczące ochrony danych.

Reklamy Google

Operator strony internetowej korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych innych firm, gdy użytkownik wprowadzi określone hasła do wyszukiwarki Google (targetowanie słów kluczowych). Ponadto na podstawie dostępnych w Google danych użytkownika (np. danych o lokalizacji i zainteresowaniach) mogą być odtwarzane reklamy ukierunkowane (targetowanie na grupy docelowe). Jako operator strony internetowej możemy ocenić te dane ilościowo, analizując na przykład, jakie hasła wyszukiwania doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z Google Ads odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym marketingu swoich produktów usługowych.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Remarketing Google

Ta strona korzysta z funkcji remarketingu Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Remarketing analizuje zachowanie użytkownika na naszej stronie internetowej (np. kliknięcie na określone produkty), aby zaklasyfikować go do określonych grup docelowych reklamy, a następnie odtworzyć odpowiednie komunikaty reklamowe podczas odwiedzania innych ofert online (remarketing lub retargeting).

Ponadto grupy docelowe reklam utworzone za pomocą Google Remarketing można połączyć z funkcjami Google dotyczącymi różnych urządzeń. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do użytkownika w zależności od jego wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli masz konto Google, możesz sprzeciwić się spersonalizowanej reklamie pod następującym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Korzystanie z usługi Google Remarketing jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym marketingu swoich produktów. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dalsze informacje oraz postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Tworzenie grupy docelowej z dopasowaniem do klienta

Do tworzenia grup docelowych wykorzystujemy m.in. dopasowanie klientów w ramach Google Remarketing. W tym przypadku przekazujemy określone dane klientów (np. adresy e-mail) z naszych list klientów do Google. Jeżeli klienci, o których mowa, są użytkownikami Google i są zalogowani na swoje konto Google, to w sieci Google (np. na YouTube, w Gmailu lub w wyszukiwarce) wyświetlane są im dopasowane komunikaty reklamowe.

Google Conversion Tracking

Ta strona używa Google Conversion Tracking. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Za pomocą śledzenia konwersji Google, Google i my możemy rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone działania. Na przykład, możemy ocenić, które przyciski na naszej stronie internetowej były klikane jak często i które produkty były szczególnie często oglądane lub kupowane. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji. Poznajemy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na nasze reklamy i jakie działania podjęli. Nie otrzymujemy żadnych informacji, dzięki którym moglibyśmy zidentyfikować użytkownika. Samo Google wykorzystuje do identyfikacji pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania.

Korzystanie z funkcji śledzenia konwersji Google jest oparte na art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Piksel Facebooka

Ta strona używa piksela akcji odwiedzającego z Facebooka do pomiaru konwersji. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednakże, według Facebooka, zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

W ten sposób można śledzić zachowanie odwiedzających stronę po tym, jak zostali oni przekierowani na stronę oferenta poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Pozwala to na ocenę skuteczności reklam na Facebooku w celach statystycznych i badań rynkowych oraz na optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas jako operatora tej strony anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane te są jednak zapisywane i przetwarzane przez Facebook, aby umożliwić połączenie z danym profilem użytkownika i aby Facebook mógł wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z polityką Facebo oka dotyczącą wykorzystania danych. Dzięki temu Facebook może wyświetlać reklamy na stronach Facebooka, jak również poza nim. Na takie wykorzystanie danych nie mamy wpływu jako operator strony.

Korzystanie z Facebook Pixel jest oparte na Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w skutecznych działaniach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również wyłączyć funkcję remarketingu "Custom Audiences" w sekcji ustawień reklam na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamy oparte na użytkowaniu z Facebooka na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

LinkedIn Insight Tag

Ta strona wykorzystuje tag Insight z serwisu LinkedIn. Podmiotem świadczącym tę usługę jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przetwarzanie danych przez LinkedIn Insight Tag

Za pomocą LinkedIn Insight Tag otrzymujemy informacje o odwiedzających naszą stronę internetową. Jeśli osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana w serwisie LinkedIn, możemy m.in. analizować kluczowe dane zawodowe (np. poziom kariery, wielkość firmy, kraj, lokalizacja, branża i stanowisko) osób odwiedzających naszą stronę internetową i w ten sposób lepiej dopasować naszą stronę do odpowiednich grup docelowych. Ponadto możemy wykorzystać LinkedIn Insight Tags do pomiaru, czy osoby odwiedzające nasze strony internetowe dokonują zakupu lub podejmują inne działania (pomiar konwersji). Pomiar konwersji może odbywać się również pomiędzy urządzeniami (np. z komputera na tablet). LinkedIn Insight Tag oferuje również funkcję retargetingu, za pomocą której możemy wyświetlać odwiedzającym naszą stronę internetową ukierunkowane reklamy poza stroną internetową, przy czym według LinkedIn nie dochodzi do identyfikacji adresata reklamy.

LinkedIn sam również gromadzi tzw. pliki dziennika (URL, URL odsyłającego, adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki oraz czas dostępu). Adresy IP są skracane lub (jeśli są używane w celu dotarcia do członków LinkedIn za pomocą różnych urządzeń) hashowane (pseudonimizowane). Bezpośrednie identyfikatory członków LinkedIn są usuwane przez LinkedIn po siedmiu dniach. Pozostałe pseudonimizowane dane są następnie usuwane w ciągu 180 dni.

Dane zebrane przez LinkedIn nie mogą być przypisane do konkretnych osób przez nas jako operatora strony. LinkedIn przechowuje zebrane dane osobowe odwiedzających stronę na swoich serwerach w USA i wykorzystuje je w ramach własnych działań reklamowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Podstawa prawna

Korzystanie z LinkedIn Insight jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w skutecznych działaniach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa oraz https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Sprzeciw wobec korzystania z LinkedIn Insight Tag

Pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out mogą Państwo sprzeciwić się analizie zachowań użytkowników i reklamie ukierunkowanej przez LinkedIn.

Ponadto członkowie LinkedIn mogą kontrolować wykorzystanie swoich danych osobowych do celów reklamowych w ustawieniach swojego konta. Aby uniemożliwić LinkedIn powiązanie danych zgromadzonych na naszej stronie internetowej z kontem LinkedIn, przed odwiedzeniem naszej strony internetowej należy wylogować się z konta LinkedIn.

Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Donec sed odio dui. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.

Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Nullam quis risus eget urna mollis lubnare vel eu leo.

7. newsletter

Dane do biuletynu

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wymagamy od Ciebie podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail oraz że wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są zbierane lub są zbierane tylko dobrowolnie. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Dane wprowadzone do formularza zapisu na newsletter są przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera można w każdej chwili odwołać, np. poprzez link "unsubscribe" w newsletterze. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane, które podają Państwo w celu otrzymywania newslettera, będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu rezygnacji z otrzymywania newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji z otrzymywania newslettera lub po ustaniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub blokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera, Państwa adres e-mail zostanie zapisany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, aby w razie potrzeby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane tylko do tego celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesom, jak i naszym interesom związanym z przestrzeganiem wymogów prawnych przy wysyłaniu biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli Państwa interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

MailPoet

Ta strona używa MailPoet do wysyłania biuletynów. Dostawcą jest Wysija SARL, 6 rue Dieudé, 13006, Marsylia, Francja (zwana dalej MailPoet).

MailPoet to usługa, dzięki której można m.in. organizować i analizować wysyłanie newsletterów. Dane, które podajesz w celu otrzymywania biuletynów, są przechowywane na naszych serwerach, ale przesyłane przez serwery MailPoet, aby MailPoet mógł przetwarzać Twoje dane związane z biuletynami (MailPoet Sending Service). Szczegóły można znaleźć tutaj: https://account.mailpoet.com/.

Analiza danych przez MailPoet

Za pomocą MailPoet jesteśmy w stanie analizować nasze kampanie newsletterowe. Na przykład, możemy zobaczyć, czy wiadomość z newsletterem została otwarta i jakie linki, jeśli w ogóle, zostały kliknięte. W ten sposób możemy określić m.in. które linki były szczególnie często klikane.

Dodatkowo możemy zobaczyć, czy po otwarciu/kliknięciu zostały wykonane pewne wcześniej zdefiniowane akcje (współczynnik konwersji). Na przykład możemy sprawdzić, czy po kliknięciu na newsletter dokonali Państwo zakupu.

MailPoet pozwala nam również na podział ("grupowanie") odbiorców newslettera według różnych kategorii. W ten sposób można podzielić odbiorców newslettera np. ze względu na wiek, płeć lub miejsce zamieszkania. W ten sposób biuletyny mogą być lepiej dostosowane do poszczególnych grup docelowych. Jeśli nie chcesz, aby MailPoet analizował Twój newsletter, musisz zrezygnować z subskrypcji. W tym celu w każdej wiadomości newslettera umieszczamy odpowiedni link.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji programu MailPoet, zobacz poniższy link: https://account.mailpoet.com/ i https://www.mailpoet.com/mailpoet-features/.

Politykę prywatności MailPoet można znaleźć pod adresem: https://www.mailpoet.com/privacy-notice/.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili odwołać na przyszłość.

Okres przechowywania

Dane, które podają Państwo w celu otrzymywania newslettera, będą przez nas przechowywane do momentu wypisania się z newslettera, a po wypisaniu się z newslettera lub po ustaniu celu zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub blokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Nie ma to wpływu na dane, które zostały przez nas zapisane do innych celów.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera, możemy przechowywać Twój adres e-mail na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane tylko do tego celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesom, jak i naszym interesom związanym z przestrzeganiem wymogów prawnych przy wysyłaniu biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli Państwa interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

8. wtyczki i narzędzia

YouTube

Na tej stronie osadzone są filmy z serwisu YouTube. Operatorem tej strony internetowej jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron internetowych, na których YouTube jest zintegrowany, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron Państwo odwiedzili.

Ponadto YouTube może zapisywać na Państwa urządzeniu końcowym różne pliki cookie lub stosować porównywalne technologie rozpoznawania (np. fingerprinting urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane m.in. do zbierania statystyk wideo, ulepszania doświadczenia użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) f DSGVO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Ta strona używa wtyczek z portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron, na której znajduje się film Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Informuje to serwer Vimeo, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Vimeo uzyskuje Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś zalogowany na Vimeo lub nie masz konta na Vimeo. Informacje zebrane przez Vimeo są przekazywane do serwera Vimeo w USA.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Vimeo, umożliwiasz Vimeo przyporządkowanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec wylogowując się z konta Vimeo.

Vimeo używa cookies lub porównywalnych technologii rozpoznawania (np. fingerprinting urządzeń) do rozpoznawania osób odwiedzających stronę.

Użycie Vimeo ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) f DSGVO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE oraz, według Vimeo, na podstawie "uzasadnionych interesów biznesowych". Szczegóły można znaleźć tutaj: https://vimeo.com/privacy.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy.

Czcionki Google Web Fonts

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że ta strona została odwiedzona przez Państwa adres IP. Korzystanie z Google WebFonts jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa czcionki standardowej.

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome

Ta strona używa Font Awesome do jednolitego wyświetlania czcionek i symboli. Dostawcą jest Fonticons, Inc, 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, USA.

Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić teksty, czcionki i symbole. W tym celu przeglądarka, której używasz musi połączyć się z serwerami Font Awesome. To pozwala Font Awesome wiedzieć, że Państwa adres IP został użyty do wejścia na tę stronę. Użycie Font Awesome jest oparte na Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Mamy uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na naszej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje Font Awesome, zostanie użyta domyślna czcionka z Twojego komputera.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Font Awesome, proszę zapoznać się z polityką prywatności Font Awesome na stronie: https://fontawesome.com/privacy.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz łatwą lokalizację miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) lit. f DSGVO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ oraz https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na tej stronie używamy "Google reCAPTCHA" (dalej "reCAPTCHA"). Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane na tej stronie (np. w formularzu kontaktowym) zostały wprowadzone przez człowieka czy przez automatyczny program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie w momencie wejścia osoby odwiedzającej stronę na stronę internetową. W celu analizy, reCAPTCHA analizuje różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego stronę na stronie lub ruchy myszką wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Osoby odwiedzające stronę nie są informowane o tym, że analiza jest przeprowadzana.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami, automatycznym szpiegowaniem i SPAMem. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w Polityce prywatności Google oraz Warunkach korzystania z usług Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de oraz https://policies.google.com/terms?hl=de.

Wordfence

Zintegrowaliśmy Wordfence na tej stronie. Dostawcą jest firma Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (zwana dalej Wordfence).

Wordfence jest używany do ochrony naszej strony internetowej przed niepożądanym dostępem lub złośliwymi cyberatakami. W tym celu nasza strona nawiązuje stałe połączenie z serwerami Wordfence, aby Wordfence mógł sprawdzać swoje bazy danych pod kątem dostępu do naszej strony i w razie potrzeby blokować go.

Korzystanie z Wordfence jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, aby jak najskuteczniej chronić swoją stronę internetową przed cyberatakami. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Zawarcie umowy o powierzenie przetwarzania danych

Zawarliśmy z firmą Wordfence umowę dotyczącą przetwarzania zamówień. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że Wordfence przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i w zgodzie z DSGVO.

Spotify

Na tej stronie internetowej zintegrowane są funkcje serwisu muzycznego Spotify. Dostawcą jest Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Sztokholm w Szwecji. Wtyczki Spotify można rozpoznać po zielonym logo na tej stronie. Przegląd wtyczek Spotify można znaleźć na stronie: https://developer.spotify.com.

Oznacza to, że kiedy odwiedzasz tę stronę, może zostać nawiązane bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Spotify za pośrednictwem wtyczki. W ten sposób Spotify otrzymuje informacje o tym, że użytkownik odwiedził tę stronę internetową za pomocą swojego adresu IP. Jeśli klikniesz na przycisk Spotify będąc zalogowanym na swoim koncie Spotify, możesz połączyć zawartość tej strony internetowej ze swoim profilem Spotify. Dzięki temu Spotify może powiązać wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że podczas korzystania ze Spotify używane są pliki cookie z Google Analytics, tak więc dane dotyczące użytkowania mogą być również przekazywane do Google podczas korzystania ze Spotify. Google Analytics jest narzędziem grupy Google służącym do analizy zachowań użytkowników z siedzibą w USA. Spotify ponosi wyłączną odpowiedzialność za tę integrację. My jako operator strony internetowej nie mamy wpływu na to przetwarzanie.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w atrakcyjnym wyglądzie akustycznym swojej strony internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Spotify: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

Jeśli nie chcesz, aby firma Spotify mogła powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika Spotify, wyloguj się z konta użytkownika Spotify.

9) audiokonferencje i wideokonferencje

Przetwarzanie danych

Jednym z narzędzi, które wykorzystujemy do komunikacji z naszymi klientami są konferencje online. Poszczególne narzędzia, z których korzystamy, są wymienione poniżej. Jeśli komunikują się Państwo z nami za pomocą wideokonferencji lub audiokonferencji za pośrednictwem Internetu, Państwa dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez nas oraz dostawcę odpowiedniego narzędzia konferencyjnego.

Narzędzia konferencyjne gromadzą wszystkie dane, które podajesz/wprowadzasz w celu korzystania z narzędzi (adres e-mail i/lub Twój numer telefonu). Ponadto, narzędzia konferencyjne przetwarzają czas trwania konferencji, początek i koniec (czas) uczestnictwa w konferencji, liczbę uczestników i inne "informacje kontekstowe" związane z procesem komunikacji (metadane).

Ponadto, dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne, które są niezbędne do obsługi komunikacji online. Obejmuje to w szczególności adresy IP, adresy MAC, identyfikatory urządzeń, typ urządzenia, typ i wersję systemu operacyjnego, wersję klienta, typ kamery, mikrofonu lub głośnika oraz typ połączenia.

Jeśli treści są udostępniane, przesyłane lub w inny sposób udostępniane w ramach narzędzia, będą one również przechowywane na serwerach dostawców narzędzia. Treści takie obejmują w szczególności nagrania w chmurze, czat/wiadomości błyskawiczne, wiadomości głosowe, przesłane zdjęcia i filmy, pliki, tablice i inne informacje udostępniane podczas korzystania z usługi.

Należy pamiętać, że nie mamy pełnego wpływu na procedury przetwarzania danych przez stosowane narzędzia. Nasze opcje są w dużej mierze uzależnione od polityki korporacyjnej danego dostawcy. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez narzędzia konferencyjne można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych poszczególnych narzędzi, które wymieniliśmy pod niniejszym tekstem. 

Cel i podstawa prawna

Narzędzia konferencyjne są wykorzystywane do komunikacji z potencjalnymi lub istniejącymi partnerami umownymi lub do oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO). Ponadto korzystanie z tych narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji z nami lub z naszą firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). O ile została udzielona zgoda, dane narzędzia są wykorzystywane na podstawie tej zgody; zgoda może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość. 

Okres przechowywania

Dane zebrane przez nas bezpośrednio za pośrednictwem narzędzi wideo i konferencyjnych są usuwane z naszych systemów, gdy tylko zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie być aktualny. Przechowywane pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez Państwa. Obowiązkowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Państwa danych, które są przechowywane przez operatorów narzędzi konferencyjnych do ich własnych celów. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z operatorami narzędzi konferencyjnych.

Wykorzystane narzędzia konferencyjne

Używamy następujących narzędzi konferencyjnych:

Zoom

Używamy programu Zoom. Dostawcą tej usługi jest Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności Zoom:
https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj:
https://zoom.us/de-de/privacy.html.

ClickMeeting

Używamy ClickMeeting. Dostawcą jest ClickMeeting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Arkońskiej 6/A4, 80-387 Gdańsk, Polska, nr KRS: 0000604194, NIP: 5842747535. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności ClickMeeting: https: //clickmeeting.com/de/legal.

TeamViewer

Używamy programu TeamViewer. Dostawcą jest TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności TeamViewer:
https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/.

Skype dla Firm

Używamy Skype for Business. Dostawcą jest firma Skype Communications SARL, 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luksemburg. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w zasadach ochrony prywatności firmy Skype:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

GoToMeeting

Używamy programu GoToMeeting. Dostawcą jest LogMeIn, Inc, 320 Summer Street Boston, MA 02210, USA. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności GoToMeeting:
https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE.

Szczegóły można znaleźć tutaj:
https://logmeincdn.azureedge.net/legal/lmi-customer-dpa-2020v1-de.pdf.

Microsoft Teams

Używamy Microsoft Teams. Dostawcą jest Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Microsoft Teams:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.