คําสําคัญ: แอลกอฮอล์

zeit neujahrsvorsaetze 2020 eap institut oesterreich 07
เคล็ด ลับ

มติปีใหม่ที่เป็นไปได้

ทุกปีเราตั้งเป้าหมายของเราในบางสิ่งบางอย่างสําหรับปีใหม่ คุณได้ทํามติสําหรับปี 2022 ที่สมจริงและเป็นไปได้แล้วหรือยัง?

อ่านต่อ